Saturday, April 14, 2012

အမိန္႔ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က ရာထူးက ၾကီးေနသလား


စစ္တပ္ဟာ သမၼတအထက္မွာ ရွိေနတဲ့အေၾကာင္း ပုုိျပီးထင္ရွားတဲ့ ဥပမာျပရရင္ မၾကာခင္ကပဲ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္ကုုိ ကာခ်ဳပ္အျဖစ္ ျပန္လည္အတည္ျပဳ ခန္႔အပ္ျခင္းဆုုိတဲ့ ေအာက္ပါအမိန္႔ကုုိ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္မွတ္ထုုိးျပီး ႏုိင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းမွာ ထုုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။


ဒီအမိန္႔ကိုုၾကည့္ရင္-

-တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ျပန္လည္အတည္ျပဳခန္႔အပ္ျခင္းလုုိ႔ ေခါင္းစဥ္တပ္တာကုုိက အစဥ္အလာမဟုတ္ဖဲ ထူးျခားေနတယ္။
-ျပန္လည္အတည္ျပဳ ခန္႔အပ္တယ္ဆုုိတဲ့အမိန္႔မ်ိဳး အရင္ကမရွိခဲ့ပါ။ သတင္းစာေတြမွာ ပါေနက်က ဥပမာ-ညႊန္ၾကားေရးမုႉးခ်ဳပ္တဦးကုုိ အစမ္းခန္႔ကာလ တႏွစ္ျပည့္တဲ့အတြက္ အတည္ျပဳခန္႔တယ္ဆုုိတဲ့ အေရးအသား အမိန္႔မ်ိဳးသာ ရွိခဲ့ဘူးတယ္။
တဘက္ကၾကည့္ရင္ ကာခ်ဳပ္လုုိရာထူးကုိ အစမ္းခန္႔ဆုုိတာ မရွိပါ။
ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကုုိ ကာခ်ဳပ္ရာထူးခန္႔ခဲ့တာ ဗိုုလ္ခ်ုဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊ ျဖစ္တယ္။ ဒီအမိန္႔ကုုိ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန စစ္ရာထူးခန္႔ခ်ဳပ္ရုုံးကေန ၂၀၁၁ ခုု မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ အတည္ျပဳ ခန္႔ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၁ ခုု မတ္လ ၃၀ ရက္ဆုုိတာ ဦးသိန္းစိန္အစိုုးရ စတင္အသက္၀င္တဲ့ေန႔ျဖစ္တယ္။ အစိုုးရသစ္တက္တဲ့ေန႔မွာ (အနားယူျပီဆုုိတဲ့) ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊအမိန္႔နဲ႔ ကာခ်ဳပ္ ခန္႔ခဲ့တာက ေရွ႕ေနာက္မညီ ျဖစ္ေနတယ္။
အေျခခံဥပေဒအရဆုုိရင္ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္ကုုိခန္႔တဲ့အမိန္႔ရက္စြဲအရ လက္မွတ္ထုုိးရမွာက သမၼတဦးသိန္းစိန္သာ ျဖစ္သင့္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအမိန္႔ကုုိ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန စစ္ရာထူးခန္႔ခ်ဳပ္ရုုံးက ထုုတ္ျပန္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ဘယ္သူ လက္မွတ္ထုုိး ခန္႔ခဲ့သလဲဆိုုတာ ပေဟဠိ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ ဦးသိန္းစိန္ ၀ါရွင္တန္ပုုိ႔စ္ကုုိေျပာသလုုိ ကာခ်ဳပ္ကုုိ သမၼတကခန္႔တာပါဆုုိတာနဲ႔ မကုုိက္ညီဘဲ လြဲေနတယ္။
ဒီမွာတင္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊ လက္မွတ္ထုုိး ခန္႔ခဲ့တဲ့ ကာခ်ဳပ္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကုုိ အေျခခံဥပေဒနဲ့ အတင္းကုုိက္ညီေအာင္ဆုုိျပီး ထုုတ္ျပန္တဲ့သေဘာနဲ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ျပန္လည္အတည္ျပဳခန္႔အပ္ျခင္းဆုုိတဲ့ ကုုိယ့္ယုုိးကားယား ေခါင္းစဥ္မ်ိဳးတပ္ျပီး ဦးသိန္းစိန္ ကတုိက္ကရုိက္ လက္မွတ္ထုုိးခဲ့ရတဲ့ပုံ ျဖစ္ေနတယ္။
ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန စစ္ရာထူးခန္႔ခ်ဳပ္ရုုံးက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ျပန္လည္အတည္ျပဳခန္႔အပ္ျခင္းဆုုိတဲ့အမိန္႔ကုုိ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျပန္လည္အတည္ျပဳပါသည္လုုိ႔ ထပ္ဆင့္ အမိန္႔ထုုတ္ရတာကုုိၾကည့္ရင္
-စစ္တပ္ဟာ သမၼတအထက္မွာ ရွိေနတယ္
-ကာခ်ဳပ္ကုုိ စစ္တပ္ကသာ ခန္႔တာျဖစ္တယ္ဆုုိတာ ထင္ရွားေနတဲ့အတြက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ Washington Post ကုုိ လက္လြတ္စပယ္ေျပာတာနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ရဲ႕ အက်ပ္အတည္း
ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အေထာက္အထားေတြအရ အေျခခံဥပေဒမွာ စစ္တပ္က သမၼတထက္ ၾသဇာၾကီးလြန္းေနတယ္လုုိ႔ Washington Post သတင္းစာကုုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ေျပာတာ ေသြးထြက္ေအာင္ မွန္ေနတယ္။ အဲသလုုိ စစ္တပ္ၾသဇာၾကီးလြန္းတဲ့ အေျခခံဥပေဒမ်ိဳးနဲ႔ ဒီမုုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေရာက္ေအာင္ သြားနုုိင္ပါ့မလားဆုုိတာလဲ ေမးခြန္းထုုတ္စရာ ျဖစ္တယ္။

လႊတ္ေတာ္ႏုုိင္ငံေရးကုုိ ၀င္ကထဲက ၾကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ မၾကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ကုုိ ေလးစားလုုိက္နာပါမည္ဆုုိတဲ့ကတိကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအရ အလုုိလုုိ ေပးထားျပီးျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြဘက္က အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ကုိ ျပင္ဖို႔ေနေနသာသာ ေ၀ဖန္မိရင္ေတာင္ ဒီကတိခ်ိဳးေဖာက္မႈနဲ႔ အေရးယူခံရမဲ့ကိန္း။ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးအတုိင္း ဆက္လုိက္ရင္လဲ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၇) ပါ စည္းကမ္းျပည့္၀တဲ့ ေရႊရည္စိမ္ ဒီမုိကေရစီဆုိတာပဲရမယ္။
ႏုိင္ငံေရးစနစ္တခုရဲ႕အေျခခံဆုိတာ အစိုးရကြန္စတီးက်ဴးရွင္းေတြျဖစ္လာေအာင္လုပ္ေပးဖုိ႔ ျဖစ္လာတဲ့ ကြန္စတီက်ဴးရွင္းေတြကုိ ျပင္ႏုိင္ဖို႔ဆုိတာေတြဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးျဖစ္တယ္လုိ႔ အေမရိကန္သမၼတ ေဂ်ာ့၀ါရွင္တန္ တခ်ိန္က ေျပာဘူးတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ကေန စစ္တပ္ရဲ႕ ၾသဇာၾကီးမားမႈကုုိ ဘယ္လုုိဖယ္ရွားမလဲဆုုိတာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္အတြက္ အၾကီးမားဆုုံး စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္တယ္။ ဒီအေျခခံဥပေဒမွာ ကပ္ပါးပုိးလုိ တြယ္ျငိေနတဲ႔ စစ္တပ္ၾသဇာကုိ မဖယ္ရွားနုုိင္ရင္ ဒီမိုုကေရစီလမ္းေၾကာင္း မေရာက္နုုိင္တာ ထင္ရွားတယ္။ စစ္တပ္ၾသဇာ ဖယ္ရွားဖုုိ႔ ၾကိဳးစားရင္လဲ စစ္တပ္နဲ႔ ထိပ္တုုိက္ေတြ႕မယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ လႊတ္ေတာ္ႏုုိင္ငံေရးမွာ ေဒၚစုု မုုခ်ၾကံဳေတြ႔ရမဲ့ နုုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းျဖစ္တယ္။
တကယ္ေတာ့ ေဒၚစုတဦးတည္းသာမဟုတ္။ အစိုးရစပြန္ဆာလုပ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးကုိ ျဖတ္သန္းေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားတုိင္း အေျခခံဥပေဒထဲက (ျပင္လဲ ျပင္သင့္တဲ့) စစ္တပ္ၾသဇာဖယ္ရွားဖို႔ ျပင္မယ္ဆုိရင္ ဒီအက်ပ္အတည္းကုိ ၾကံဳေတြ႔ရမွာျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ေရြးခ်ယ္တဲ့လမ္းေၾကာင္းဟာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ကံၾကမၼာျဖစ္တယ္။


NLABR & Lwin Pwin
Web-site: www.nlabr.com
Blog: http://wanna23-23.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment

အေမေပးေသာႏွလုံးသား

အေမေပးေသာႏွလုံးသား
ေလညွင္းေလးေတြ သယ္ေဆာင္ေသာ ေဆာင္းလေပ်ာက္ေသာ ေႏြဦးတစ္ညမွာ မဟူရာညေရာင္ႏွင့္ အပူေဆာင္ည အေငြ႕အသက္ေတြက ကမၻာေျမေပၚျပန္႔နွံလုိ႔ လူေတြေတာင္ စိတ္ကူးပ်က္ေသာ ျငီးေငြ႕သံေတြနဲ႔ ေခၽြးေတြကုိယ္စီက်လုိ႔ ေျမခေနေသာ အခ်ိန္မွာ အေမဟာအျပဳံးေတြေ၀ကာ တုိ႔မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ေျပာျပေနသလုိ ေအးျမေသာဆုံးမသံစဥ္ေတြက တုိ႔ဘ၀အတြက္ အေရးၾကီးဆုံးေသာျဖစ္သလုိ ဘယ္အရာနဲ႔မွ မလဲႏုိင္ေသာ အဖုိးတန္ေသာ အရာပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိစဥ္အခါ၀ယ္ အေမေပးေသာႏွလုံးသားအလွပုံျပင္တစ္ပုဒ္က အပူေရာင္ျပန္ေနေသာ ကမၻာေျမေပၚကုိ ေမတၱာေရၾကည္ျဖန္းသလုိ ေအးျမေနပါေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္၀ယ္ အေမေျပာေနေသာပုံျပင္သံစဥ္ေတြကုိ တုိ႔တေတြနားစဥ္ေနခုိက္ အေမဟာ အပူဒဏ္ကုိကာကြယ္ေပးေသယ သီတဂူလမင္းၾကီးပမာ ေအျမေနသလုိ သားသၼီးေလးေတြကလည္း ၾကယ္ကေလးေတြပမာ အေမေပးေသာ ေမတၱာေတြကလႊမ္းျခံဳရ်္ေနပါေတာ့သည္။ ေအာ္....ေလာကၾကီးက ဘယ္လုိပင္ပူေနပါေစ သဘာ၀က ဘယ္လုိပင္ ရာသီဥတုေတြေျပာင္းလြဲေနပါေစ ေနညေတြ ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အရာရာတုိင္းက ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အေမေပးေသာႏွလုံးသားက မေျပာင္းလြဲတာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလာကဓံက ဘယ္လုိပင္ရုိက္ခ်က္ျပင္းပါေစအုန္း အေမေပးေသာႏွလုံးသားက ေအးျမေနျမဲပင္ျဖစ္သည္။ အဲဒါေတြဟာ အေမ့ရဲ႕အနာဂါတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွလုံးသားျဖစ္သလုိ သားသၼီးအတြက္ ဘ၀ေရွ႕ေရးႏ်င့္အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္ပန္တုိင္ဆီသုိ႔ဦးတည္ေနပါသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစဦးေတာ့ ထပ္ရ်္ဆုိဦးအံ......အေမေပးေသာႏွလုံးသားဟူသည္ သားသၼီးတုိ႔၏ အသိစိတ္ဓာတ္လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သလုိ ေအာင္ျမင္ေရး လူမႈေရး တုိးတက္ေရး ပညာေရးစသည္ အားလုံးတုိ႔၏ လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သည္ေရးသားရင္း ဆက္လက္ေရးသားပါဦးအံ.............။

အေမ...အေမ

အေမ...အေမ
ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေမြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ ဒုကၡခံခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေကၽြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ အကုန္မ်ားခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုခ်စ္တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ စိတ္ဆင္းရဲခဲ႔ရတယ္..... သားကို သခင္... လင္ကို ဘုရား ဆိုတဲ႔ အေမ.... ကၽြန္ေတာ္႔အတြက္နဲ႔ မ်က္ရည္ေပါက္ၾကီးငယ္က်ခဲ႔ရတယ္... ေလာကမွာ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ျခားေသာအရာေတြမွာဘဲနိမ္႔က်ျခင္နိမ္႔က်မယ္... မိခင္ေမတၱာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ေတာ႔.. တစ္ေလာကလံုးကို ရင္ေကာ႔ေခါင္းေမာ႔ျပီး ရင္ဆိုင္ႏူိင္ခဲ႔တယ္... အဲ႔ဒီလိုဆိုးခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးေမတၱာနဲ႔.. အသက္ဆက္ခဲ႔တာပါ... အဲ႔ဒီလိုမိုက္ခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးကရုဏာနဲ႔.. လူဆက္ျဖစ္ေနခဲ႔တာပါ... ေက်းဇူး အထူးပါေမၾကီးရယ္... အရာရာအားလံုးအတြက္ပါခင္ဗ်ာ..... သားၾကီးဂတိေပးပါတယ္...ေမၾကီး သားအသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး.. ဒီေလာကၾကီးထဲမွာ... ေမၾကီးဘာအေၾကာင္းေၾကာင္႔နဲ႔မွ စိတ္ဒုကၡေတြ ေသာကေဝဒနာေတြ ဘယ္ေသာအခါမွ ထပ္မျဖစ္ေစရပါဘူး...