Sunday, April 22, 2012

ျပည္သူေတြ ဥပေဒမဲ့ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္း အႏိုင္က်င့္ခံရရင္ တုန္႔ျပန္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ႀကိဳတင္တားဆီးႏိုင္ဖို႔ အၾကံေပးပါရေစျပည္သူေတြ ဥပေဒမဲ့ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္း အႏိုင္က်င့္ခံရရင္ 
တုန္႔ျပန္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ႀကိဳတင္တားဆီးႏိုင္ဖို႔ အၾကံေပးပါရေစ

ပထမဦးဆံုးကေတာ့ ဥပေဒမဲ့ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္း အႏိုင္က်င့္တာ ခံရတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ရပ္ကြက္လူထုနဲ႔ အတူ (သို႔) ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရွိေနတဲ့ လူေတြနဲ႔အတူ သက္ဆိုင္ရာ ရဲစခန္းကို သြားေရာက္တိုင္ၾကားၿပီး အမႈ ဖြင့္ေစဖို႔၊ ၿပီးေတာ့ လိုအပ္သလို ေဆးဝါးကုသမႈကို ခံယူဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနာက္မွာေတာ့ ရဲနဲ႔ တရားေရး ဝန္ထမ္းေတြက ဥပေဒ ဘက္ေတာ္သားေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့အတိုင္း လိုအပ္သလို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပး သြားၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းခံရရင္ ေဆးဝါးကုသမႈ ခံယူဖို႔ သိပ္လိုအပ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္ေတြမွာ မျမင္ရတဲ့ ဦးေႏွာက္နဲ႔ ကိုယ္တြင္းဒဏ္ရာေတြ ရေနတတ္ၿပီး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ေျခာက္ျခားမႈေတြလည္း ရွိေန တတ္ပါတယ္။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လုိအပ္တဲ့ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ၊ ေဆးမွတ္တမ္းလည္း ရွိထား ရပါမယ္။

တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးက အမွန္တကယ္ ရွိေနတယ္ဆိုရင္ ဒီလိုဥပေဒမဲ့ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ဳိးေတြကို ခ်က္ခ်င္း အေရးယူ အျပစ္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးက အားမေကာင္း ေသးပါဘူး။ ဥပေဒဘက္ေတာ္သားေတြျဖစ္တဲ့ ရဲနဲ႔ တရားေရးဝန္ထမ္းေတြ ကိုယ္တိုင္က အေၾကာင္း အမ်ဳိး မ်ဳိးေၾကာင့္ ဥပေဒကို လစ္လ်ဴရႈေနၾကတာကို ခနခန ေတြ႔ျမင္ ၾကားသိေနရပါတယ္။

ဒီလိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ခံရသူဘက္ကေနၿပီး တုန္႔ျပန္ရမယ့္ အနည္းဆံုး နည္းလမ္းေကာင္း ၃ ခု ရွိႏိုင္ပါတယ္။

(၁) မီဒီယာက လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ေအာင္ သတင္းျဖန္႔ခ်ိေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ လူထုက ႏိုးၾကားလာၿပီး အစိုးရကို ေတာင္းဆိုတာေတြ၊ ေစာဒကတက္တာေတြ လုပ္လာရင္ အစိုးရက လူထု လိုလားခ်က္အတိုင္း တုန္႔ျပန္ေပးလာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) မႈခင္းျဖစ္ပြားရာေဒသရဲ႕ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္က တာဝန္ခံၿပီး အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္တဦးဟာ သူရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ေျမအတြင္းမွာရွိတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးရသူျဖစ္လို႔ သူ႔မွာ တိုက္ရိုက္တာဝန္ရွိေနပါတယ္။

(၃) ဥပေဒမဲ့ျပဳမူေနတာေတြကို ကာယကံရွင္ကျဖစ္ေစ၊ အျခားကူညီသူ (သို႔) ကူညီတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတခုခုကျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ တရားေရးခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ေရးရာေကာ္မတီ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၊ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရထံ စတဲ့တေနရာရာ (သို႔) အားလံုးကို စာေရးတိုင္ၾကားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒမဲ့ အႏုိင္က်င့္မႈေတြကို ျဖစ္လာမွ အေရးယူ အျပစ္ေပးတာထက္ မျဖစ္ခင္ကတည္းက ႀကိဳတင္ကာကြယ္ တားဆီးထားတာဟာ အဖက္ဖက္က အက်ဳိးျဖစ္ေစပါတယ္။
  • ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းအႏိုင္က်င့္တာ မရွိရင္ ဒဏ္ရာ အနာတရ ဆိုတာလည္း ရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
  • ေနာက္ဆက္တြဲကိစၥေတြျဖစ္တဲ့ ေဆးရံုနဲ႔ ေဆးေပးခန္းကို သြားရတာေတြ၊ ေငြေၾကးကုန္က်တာေတြ၊ အလုပ္ပ်က္ကြက္တာေတြ၊ နလံျပန္ထူႏိုင္ေအာင္ အခ်ိန္ေပး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ဂရုစိုက္ရတာေတြလည္း ရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
  • ရာဇဝတ္ က်ဴးလြန္ခ်င္သူ အေရအတြက္က သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းသြားမွာ ျဖစ္သလို ရာဇဝတ္မႈခင္းေတြလည္း အထိုက္အေလ်ာက္ နည္းပါးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
  • ရဲစခန္းနဲ႔ တရားရံုးေတြမွာလည္း ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ေလ်ာ့က်ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
  • ရာဇဝတ္မႈခင္းေတြ ေလ်ာ့နည္းတာနဲ႔အမွ် အစိုးရအဖို႔ တာဝန္သက္သာၿပီး နာမည္ေကာင္းလည္း ရေစပါတယ္။
  • အမ်ားျပည္သူေတြ စိတ္ခ်မ္းသာစရာကေတာ့ ဒီလို ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ အႏိုင္က်င့္တဲ့ သတင္းဆိုးေတြ မၾကားရလို႔ ထိတ္လန္႔ေျခာက္ျခားတာ မရွိဘဲ ေနႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေတြေၾကာင့္ ႀကိဳတင္တားဆီးေရးဟာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္သင့္တဲ့ကိစၥ ၄ မ်ဳိး အနည္းဆံုး ရွိသင့္ပါတယ္။

(၁) တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ အမွန္တကယ္ အျပည့္အဝ ရွိေနရပါမယ္။

(၂) ျပည္သူေတြဟာ ေမြးရာပါ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို အျမဲတမ္း ခံစားခြင့္ ရွိေနတဲ့အတိုင္း ဥပေဒရဲ႕ အကာအကြယ္ေပးတာကို အျပည့္အဝ ရရွိေနေစဖို႔ စီမံထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

(၃) အစိုးရက ဥပေဒဘက္ေတာ္သားေတြျဖစ္တဲ့ ရဲနဲ႔ တရားေရးဝန္ထမ္းေတြအေပၚမွာ လိုအပ္သလို စီမံ ကြပ္ကဲ လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္ရပါမယ္။ ဥပေဒဘက္ေတာ္သားေတြ ကိုယ္တိုင္က တာဝန္ပ်က္ကြက္ေနခဲ့ရင္ ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္း အရ ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားဘဲ အေရးယူ အျပစ္ေပးႏိုင္ရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

(၄) ျပည္သူေတြကိုယ္တိုင္ကလည္း ဥပေဒမဲ့ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ အႏိုင္က်င့္မႈေတြ မက်ဴးလြန္မိေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေစမယ့္ အသိနဲ႔ ဆင္ျခင္တံုတရားေတြ ရွိေနၾကရပါမယ္။ ဒီအတြက္ လူထုပညာေပးေရး အစီအစဥ္ေကာင္းေတြ အမ်ားႀကီး လုိအပ္သလို စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ေက်ာင္းစေနစဥ္ကတည္း လိုက္နာက်င့္သံုးအပ္တဲ့ ျပည္သူ႔နီတိေတြကို သင္ၾကားေပးႏိုင္ရပါမယ္။

တတ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြထဲမွာ ဥပေဒဆိုင္ရာ အၾကံေပးအဖြဲ႔ေတြ၊ အခမဲ့ ဥပေဒ အက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႔ေတြ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ကူညီေပးႏိုင္ရင္ ပိုေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ ဒိလိုအဖြဲ႔အစည္းေတြ ရွိေနတာကိုက ရဲစခန္းေတြ ရွိေနတာမ်ဳိးလို ဥပေဒမဲ့ လုပ္ခ်င္တာေတြကို ႀကိဳတင္တားဆီးေပးရာလည္း ေရာက္သြားပါတယ္။

လြင္ေအာင္စိုး
၂၂-၄-၂ဝ၁၂
http://www.facebook.com/notes/lwin-aung-soe/%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B0%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC-%E1%80%A5%E1%80%95%E1%80%B1%E1%80%92%E1%80%99%E1%80%B2%E1%80%B7-%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%8A%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8-%E1%80%A1%E1%82%8F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%81%E1%80%B6%E1%80%9B%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%B9-%E1%80%90%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%B9%E1%82%94%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%94-%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3/404260856260528

ဆက္စပ္သတင္း - အၿငိမ္းစားၿမိဳ႕နယ္မွဴးသားျဖစ္သူမွ ဥပေဒမဲ့ျပဳမူျခင္းNo comments:

Post a Comment

အေမေပးေသာႏွလုံးသား

အေမေပးေသာႏွလုံးသား
ေလညွင္းေလးေတြ သယ္ေဆာင္ေသာ ေဆာင္းလေပ်ာက္ေသာ ေႏြဦးတစ္ညမွာ မဟူရာညေရာင္ႏွင့္ အပူေဆာင္ည အေငြ႕အသက္ေတြက ကမၻာေျမေပၚျပန္႔နွံလုိ႔ လူေတြေတာင္ စိတ္ကူးပ်က္ေသာ ျငီးေငြ႕သံေတြနဲ႔ ေခၽြးေတြကုိယ္စီက်လုိ႔ ေျမခေနေသာ အခ်ိန္မွာ အေမဟာအျပဳံးေတြေ၀ကာ တုိ႔မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ေျပာျပေနသလုိ ေအးျမေသာဆုံးမသံစဥ္ေတြက တုိ႔ဘ၀အတြက္ အေရးၾကီးဆုံးေသာျဖစ္သလုိ ဘယ္အရာနဲ႔မွ မလဲႏုိင္ေသာ အဖုိးတန္ေသာ အရာပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိစဥ္အခါ၀ယ္ အေမေပးေသာႏွလုံးသားအလွပုံျပင္တစ္ပုဒ္က အပူေရာင္ျပန္ေနေသာ ကမၻာေျမေပၚကုိ ေမတၱာေရၾကည္ျဖန္းသလုိ ေအးျမေနပါေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္၀ယ္ အေမေျပာေနေသာပုံျပင္သံစဥ္ေတြကုိ တုိ႔တေတြနားစဥ္ေနခုိက္ အေမဟာ အပူဒဏ္ကုိကာကြယ္ေပးေသယ သီတဂူလမင္းၾကီးပမာ ေအျမေနသလုိ သားသၼီးေလးေတြကလည္း ၾကယ္ကေလးေတြပမာ အေမေပးေသာ ေမတၱာေတြကလႊမ္းျခံဳရ်္ေနပါေတာ့သည္။ ေအာ္....ေလာကၾကီးက ဘယ္လုိပင္ပူေနပါေစ သဘာ၀က ဘယ္လုိပင္ ရာသီဥတုေတြေျပာင္းလြဲေနပါေစ ေနညေတြ ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အရာရာတုိင္းက ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အေမေပးေသာႏွလုံးသားက မေျပာင္းလြဲတာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလာကဓံက ဘယ္လုိပင္ရုိက္ခ်က္ျပင္းပါေစအုန္း အေမေပးေသာႏွလုံးသားက ေအးျမေနျမဲပင္ျဖစ္သည္။ အဲဒါေတြဟာ အေမ့ရဲ႕အနာဂါတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွလုံးသားျဖစ္သလုိ သားသၼီးအတြက္ ဘ၀ေရွ႕ေရးႏ်င့္အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္ပန္တုိင္ဆီသုိ႔ဦးတည္ေနပါသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစဦးေတာ့ ထပ္ရ်္ဆုိဦးအံ......အေမေပးေသာႏွလုံးသားဟူသည္ သားသၼီးတုိ႔၏ အသိစိတ္ဓာတ္လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သလုိ ေအာင္ျမင္ေရး လူမႈေရး တုိးတက္ေရး ပညာေရးစသည္ အားလုံးတုိ႔၏ လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သည္ေရးသားရင္း ဆက္လက္ေရးသားပါဦးအံ.............။

အေမ...အေမ

အေမ...အေမ
ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေမြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ ဒုကၡခံခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေကၽြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ အကုန္မ်ားခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုခ်စ္တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ စိတ္ဆင္းရဲခဲ႔ရတယ္..... သားကို သခင္... လင္ကို ဘုရား ဆိုတဲ႔ အေမ.... ကၽြန္ေတာ္႔အတြက္နဲ႔ မ်က္ရည္ေပါက္ၾကီးငယ္က်ခဲ႔ရတယ္... ေလာကမွာ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ျခားေသာအရာေတြမွာဘဲနိမ္႔က်ျခင္နိမ္႔က်မယ္... မိခင္ေမတၱာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ေတာ႔.. တစ္ေလာကလံုးကို ရင္ေကာ႔ေခါင္းေမာ႔ျပီး ရင္ဆိုင္ႏူိင္ခဲ႔တယ္... အဲ႔ဒီလိုဆိုးခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးေမတၱာနဲ႔.. အသက္ဆက္ခဲ႔တာပါ... အဲ႔ဒီလိုမိုက္ခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးကရုဏာနဲ႔.. လူဆက္ျဖစ္ေနခဲ႔တာပါ... ေက်းဇူး အထူးပါေမၾကီးရယ္... အရာရာအားလံုးအတြက္ပါခင္ဗ်ာ..... သားၾကီးဂတိေပးပါတယ္...ေမၾကီး သားအသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး.. ဒီေလာကၾကီးထဲမွာ... ေမၾကီးဘာအေၾကာင္းေၾကာင္႔နဲ႔မွ စိတ္ဒုကၡေတြ ေသာကေဝဒနာေတြ ဘယ္ေသာအခါမွ ထပ္မျဖစ္ေစရပါဘူး...