Wednesday, April 18, 2012

ကရင္ျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္း ေနာက္ကြယ္


ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔မွာ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) နဲ႔ ျမန္မာအစိုုးရ ဒုုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေဆြးေႏြးပြဲကိုု အဆံုုးသတ္ခဲ့ၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပထမအဆင့္ကိုုဘယ္လိုုအေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္ ဆိုုတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အေသးစိတ္သေဘာတူညီခ်က္ တခုုကိုု လက္မွတ္ေရးထိုုးခဲ့ပါၿပီ။


ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္က ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ KNU ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆုံစဥ္ (ဓာတ္ပုံ - Reuters)

ႏွစ္ဖက္ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုုး အၿပံဳးကိုုယ္စီနဲ႔၊ ေဆြးေႏြးပြဲအေပၚမွာလည္း အျပဳသေဘာ အျမင္ကိုုယ္စီနဲ႔ ေတြ႕ခဲ့ၾကရတယ္။ ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔မွာ KNU အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ေနာ္စီဖိုုးရာစိန္ ဦးေဆာင္တဲ့ ကိုုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ေနျပည္ေတာ္မွာ လက္ခံေတြ႕တုန္းက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က KNU အေပၚထားတဲ့သေဘာထား ေျပာင္းလဲသြားၿပီဆိုတာ ထုုတ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုုသာဆိုု အမည္ခံအရပ္သားအစိုုးရကိုု ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြအၾကား အေျပာင္းအလဲကိုု လိုုလားတဲ့စိတ္ ႐ုတ္ခ်ည္း ေပၚလာတဲ့ပံုုပါပဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရေတာ့မယ္၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံသားေတြအတြက္ အခ်ိန္ေကာင္းတခုု ေစာင့္ေနၿပီ စသျဖင့္ လူတုုိင္း ရင္ထဲ ရိွလို႔လာၿပီေပါ့။

ဒါေပမယ့္ လက္ရိွျဖစ္စဥ္မွာ အဓိကပါ၀င္ေနသူေတြကိုု အနီးကပ္ၾကည့္မယ္ဆိုုရင္ေတာ့ တမ်ိဳးကြဲျပားသြားျပန္ပါတယ္။
ပထမဦးဆံုုးအခ်က္အျဖစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့ မီးရထား၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း အျပင္ အစိုုးရ ကိုု္ယ္ စားလွယ္အဖြဲ႕ထဲမွာ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးအျပင္ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးတိုု႔ ပါ၀င္တာကိုု ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီအခ်က္ကိုု ၾကည့္တာနဲ႔ အစိုုးရဟာ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ဂုုဏ္သိကၡာရိွတဲ့ လုုပ္ငန္းစဥ္တခုု ရရိွေရးထက္ ေရ ကာ တာ ေတြ၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ပေရာဂ်က္ေတြအေပၚ ပိုုစိတ္၀င္စားတယ္လိုု႔ ကရင္ျပည္သူေတြ ထင္စရာျဖစ္လာပါတယ္။ စိုုးရိမ္ခ်က္က ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ေအာက္မွာ ကရင့္လက္နက္ကိုုင္လႈပ္ရွားမႈကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ထိန္း ခ်ဳပ္ထားၿပီး အစိုုးရက အႀကီးစားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းေတြကိုု အဟန္႔အတားမရိွ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုုတိယအခ်က္က အစိုုးရနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ စီးပြားေရးသမားေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ ဦးေဆာင္ထားတဲ့ Egress  လိုု႔ ေခၚတဲ့ ျပည္တြင္း NGO တခုုကိုု ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မွာ လုပ္ငန္းခြဲေဝေပးတဲ့ အစိုုးရရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းမွာ တရား၀င္ မွတ္ပံုုတင္ထားၿပီး အေျခခိုင္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ အစိုုးရမဟုုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း Egress ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ တခု ဟာ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ဖိုု႔လို႔ ဆိုပါတယ္။ အစိုုးရနဲ႔ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံးအၾကား ယာယီ ၾကား၀င္ ေစ့ စပ္သူအျဖစ္ လုုပ္ ေဆာင္ရင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မွာ လ အတန္ၾကာ ပါလာေနခဲ့ပါတယ္။ Egress ရဲ႕ အထင္ကရ ပုုဂၢိဳလ္တခ်ိဳ႕ဟာ ဦးေအာင္မင္း KNU နဲ႔ လာေတြ႕တဲ့အခါတိုုင္း ပံုုမွန္ ပါလာပါတယ္။ ဒီလူေတြဟာ ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖသူေတြလား ဒါမွမဟုုတ္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးသူေတြလား။

သူတိုု႔ရဲ႕လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ဟာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း (၀ါ) တရား၀င္ ရွင္းလင္းထားျခင္း မရိွေပမယ့္ KNU နဲ႔ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးေရးပြဲေတြမွာ သူတိုု႔ေတြ ပါဝင္ေနျခင္း၊ ၀င္ေရာက္ေျပာဆိုုျခင္းကိုုေတာ့ ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္က အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရးကိုု ႐ုတ္တရက္ႀကီး ထလိုုခ်င္တဲ့ ေနာက္ကြယ္မွာ စီးပြားေရးအေၾကာင္းရင္းခံေတြ ရိွေနရမယ္ဆိုုတဲ့ အျမင္တခုု ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္းႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ ကရင္လူထုုအၾကားမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရိွလာေနပါတယ္။

တတိယအေနနဲ႔ အစိုုးရဟာ အပစ္ရပ္လုုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ျပင္ပစီးပြားေရးအသိုုင္းအ၀န္းဆီက အကူအညီ ရယူမႈ၊ အတိအက်ေျပာ ရမယ္ဆိုုရင္ KNU ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသအတြင္း ေဒၚလာ ဘီလီယံ ခ်ီတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလိုုတဲ့ ေဒသခံစီးပြားေရး သမားေတြရဲ႕ ပါ၀င္လာမႈကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။

ထား၀ယ္မင္းသမီး ကုမၸဏီရဲ႕ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေငြစိုုးရဲ့ အေနအထားကို ေထာက္ျပရမွာပါပဲ။ ထား၀ယ္မင္းသမီး ကုမၸဏီဟာ ထိုုင္းႏုုိင္ငံက ေငြေၾကးအကူအညီေပးတဲ့ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းမွာ အေျမာက္အျမား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားတဲ့အျပင္ KNU နဲ႔ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဆက္သြယ္တဲ့အခါမွာလည္း ဦးေအာင္မင္းအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးရာ လမ္းေၾကာင္း တခုုအျဖစ္ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။

အက်ိဳးအျမတ္ေတြ အရယူဖိုု႔ ေစာင့္ဆိုုင္းေနတဲ့ စစ္အစိုုးရနဲ႔ နီးစပ္သူ စီးပြားေရးသမားေတြရဲ႕ ကန္လန္႔ကာေနာက္ကြယ္က ပါ၀င္မႈေတြေၾကာင့္ KNU ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးေရးလုုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ကသိကေအာင့္ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ခဲ့ ရပါတယ္။

ဘယ္လိုပဲဆိုဆို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္က လက္မွတ္ေရးထိုုးၿပီးသြားၿပီ။ သေဘာတူညီခ်က္ပါ ၁၁ ခ်က္အနက္ ၆ ခ်က္ကိုု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မယ္လိုု႔ ႏွစ္ဖက္စလံုုးက ကတိက၀တ္ျပဳၿပီးသြားၿပီ။ အဲဒီအထဲမွာ တတိုုင္းျပည္လံုုး အပစ္ အခတ္ရပ္စဲဖို႔၊ အရပ္သားျပည္သူေတြကို အႏိုုင္က်င့္ၿခိမ္းေျခာက္တာ မလုပ္ရန္ အာမခံဖို႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့ လာေရး တည္ေထာင္ဖို႔ေတြ ပါပါတယ္။

သုုိ႔ေသာ္ အသစ္က်ပ္ခြ်တ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးရဲ႕ ႏုုနယ္မႈ၊ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ႏိုင္မႈေတြကိုုေတာ့ လ်စ္လ်ဴရႈမရပါ။ ကခ်င္လြတ္ လပ္ေရးအဖြဲ႕(KIO) နဲ႔ အစုုိးရရဲ႕လက္မွတ္ေရးထိုုး အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္ဟာ ၁၄ ႏွစ္ၾကာၿပီးတဲ့ေနာက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လမွာ ပ်က္ ပ်ယ္သြားခဲ့တဲ့အခ်က္က က်ေနာ္တိုု႔အတြက္ သတိထားစရာ အခ်က္တခ်က္ပါ။

အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ အဓိက အခ်က္ဟာ ႏိုုင္ငံေရးအရ အေျဖတခုု ရယူႏိုုင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲျခင္း၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးအတြက္ ကတိ က၀တ္ေတြေပးတာနဲ႔ေတာ့ မလံုုေလာက္ပါဘူး။

အႀကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးရမယ့္ ႏိုုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးမႈေတြ မစရေသးပါဘူး။
ႏွစ္ဖက္စလံုုးမွာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေျခခံကြဲလြဲခ်က္ေတြ ရိွေနပါေသးတယ္။ KNU ရဲ႕ ျမန္မာႏုုိင္ငံ အတြင္း ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး အမ်ိဳးသားေရး ရည္မွန္းခ်က္မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ထိန္းခ်ဳပ္ ေဒသအတြင္းမွ အစိုုးရတပ္မ်ား ျပန္ လည္ ႐ုပ္သိမ္းေရးတို႔ ပါပါတယ္။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးဟာ လႊတ္ေတာ္ ျပင္ပမွာ ျဖစ္ဖို႔ နဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း သဘာ၀ ပတ္ ၀န္းက်င္ကိုု မထိခိုုက္ေစတဲ့ ေရရွည္ခံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈတို႔ကိုလည္း အေျခခံပါတယ္။
အစိုုးရဘက္ကိုု ၾကည့္မယ္ဆိုုရင္ေတာ့ သူ႔ ကိုုယ္ပိုုင္ လမ္းျပေျမပံုုကိုုပဲ တြန္းတြန္းတိုုက္တိုုက္လုုပ္ေနၿပီး အရင္အပစ္ရပ္၊ ၿပီးရင္ ႏိုုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းမႈမပါတဲ့ ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုုပ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကတဆင့္ ႏိုုင္ငံေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ထဲ ပါ၀င္ စတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ပါတဲ့ မူကို ဆက္ကိုင္ထားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေနာက္တဆင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရး ခရီးဟာ ၾကမ္းတမ္းမယ္ ဆိုုတာကုုိ ေမွ်ာ္လင့္ထားႏိုင္ပါတယ္။
လက္ရိွ ႏုုနယ္ေသးတဲ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ကေန ကရင္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ အတြက္ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အရယူမယ္ဆိုုရင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သမားေတြအေနနဲ႔ Egress ရဲ႕ ၾကား၀င္ ညိွႏိႈင္းေရး အခန္းက႑ကိုု သမာသမတ္က်က် ဘက္လိုုက္မႈ ကင္းကင္းနဲ႔ ရိွေအာင္ လုုပ္ဖိုု႔ လိုုအပ္ပါတယ္။

ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ဝင္ပါေနတဲ့ စီးပြားေရး သမားေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားေမွ်ာ္ကိုုးမႈကိုုပါ နည္းသည္ ထက္နည္းေအာင္ လုုပ္သင့္ပါတယ္။ ဒီလုုိမလုုပ္ႏိုုင္ဘူးဆိုုရင္ေတာ့ လက္ရိွၿငိမ္း ခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ဟာ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း သြားႏိုုင္တဲ့အျပင္ ထာ၀ရတည္တံ့ေစမယ့္ သာယာ၀ေျပာမႈ ရႏိုင္ေစေရးအတြက္ပါ အဓိက အေႏွာင့္ အယွက္တခုု ျဖစ္သြားေစႏိုင္ပါတယ္။

ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရိွဘူးဆိုုရင္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈ ကလည္း ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္တိုင္းေဝးေနဦးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေစာကပိ
April 18, 2012 5:31 pm

ေစာကပိသည္ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ဘိတ္ကာဖီး၊ ကာလီဖိုုးနီးယား ျပည္နယ္ တကၠသိုုလ္တြင္ တကၠသိုုလ္စီမံခန္႔ခြဲေရး တာ၀န္ျဖစ္ ေသာ ေက်ာင္းသား လက္ခံျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုုျခင္း ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ အလုုပ္လုုပ္ကိုုင္ေနပါသည္။ စာေရးသူ၏ The Economic Forces at Work Behind the Karen Ceasefire ကို သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆို ေဖာ္ျပပါသည္။

http://burma.irrawaddy.org/archives/8674

1 comment:

  1. ဖတ္ခြင့္ရလို႔ေက်းဇူးပါ။ဆရာတို႔မ်ား အလုပ္မ်ားေနတယ္ထင္တယ္ အိမ္ဘက္ေတာင္ တခါေလာက္ေရာက္မလားဘူး။

    ReplyDelete

အေမေပးေသာႏွလုံးသား

အေမေပးေသာႏွလုံးသား
ေလညွင္းေလးေတြ သယ္ေဆာင္ေသာ ေဆာင္းလေပ်ာက္ေသာ ေႏြဦးတစ္ညမွာ မဟူရာညေရာင္ႏွင့္ အပူေဆာင္ည အေငြ႕အသက္ေတြက ကမၻာေျမေပၚျပန္႔နွံလုိ႔ လူေတြေတာင္ စိတ္ကူးပ်က္ေသာ ျငီးေငြ႕သံေတြနဲ႔ ေခၽြးေတြကုိယ္စီက်လုိ႔ ေျမခေနေသာ အခ်ိန္မွာ အေမဟာအျပဳံးေတြေ၀ကာ တုိ႔မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ေျပာျပေနသလုိ ေအးျမေသာဆုံးမသံစဥ္ေတြက တုိ႔ဘ၀အတြက္ အေရးၾကီးဆုံးေသာျဖစ္သလုိ ဘယ္အရာနဲ႔မွ မလဲႏုိင္ေသာ အဖုိးတန္ေသာ အရာပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိစဥ္အခါ၀ယ္ အေမေပးေသာႏွလုံးသားအလွပုံျပင္တစ္ပုဒ္က အပူေရာင္ျပန္ေနေသာ ကမၻာေျမေပၚကုိ ေမတၱာေရၾကည္ျဖန္းသလုိ ေအးျမေနပါေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္၀ယ္ အေမေျပာေနေသာပုံျပင္သံစဥ္ေတြကုိ တုိ႔တေတြနားစဥ္ေနခုိက္ အေမဟာ အပူဒဏ္ကုိကာကြယ္ေပးေသယ သီတဂူလမင္းၾကီးပမာ ေအျမေနသလုိ သားသၼီးေလးေတြကလည္း ၾကယ္ကေလးေတြပမာ အေမေပးေသာ ေမတၱာေတြကလႊမ္းျခံဳရ်္ေနပါေတာ့သည္။ ေအာ္....ေလာကၾကီးက ဘယ္လုိပင္ပူေနပါေစ သဘာ၀က ဘယ္လုိပင္ ရာသီဥတုေတြေျပာင္းလြဲေနပါေစ ေနညေတြ ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အရာရာတုိင္းက ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အေမေပးေသာႏွလုံးသားက မေျပာင္းလြဲတာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလာကဓံက ဘယ္လုိပင္ရုိက္ခ်က္ျပင္းပါေစအုန္း အေမေပးေသာႏွလုံးသားက ေအးျမေနျမဲပင္ျဖစ္သည္။ အဲဒါေတြဟာ အေမ့ရဲ႕အနာဂါတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွလုံးသားျဖစ္သလုိ သားသၼီးအတြက္ ဘ၀ေရွ႕ေရးႏ်င့္အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္ပန္တုိင္ဆီသုိ႔ဦးတည္ေနပါသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစဦးေတာ့ ထပ္ရ်္ဆုိဦးအံ......အေမေပးေသာႏွလုံးသားဟူသည္ သားသၼီးတုိ႔၏ အသိစိတ္ဓာတ္လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သလုိ ေအာင္ျမင္ေရး လူမႈေရး တုိးတက္ေရး ပညာေရးစသည္ အားလုံးတုိ႔၏ လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သည္ေရးသားရင္း ဆက္လက္ေရးသားပါဦးအံ.............။

အေမ...အေမ

အေမ...အေမ
ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေမြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ ဒုကၡခံခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေကၽြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ အကုန္မ်ားခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုခ်စ္တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ စိတ္ဆင္းရဲခဲ႔ရတယ္..... သားကို သခင္... လင္ကို ဘုရား ဆိုတဲ႔ အေမ.... ကၽြန္ေတာ္႔အတြက္နဲ႔ မ်က္ရည္ေပါက္ၾကီးငယ္က်ခဲ႔ရတယ္... ေလာကမွာ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ျခားေသာအရာေတြမွာဘဲနိမ္႔က်ျခင္နိမ္႔က်မယ္... မိခင္ေမတၱာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ေတာ႔.. တစ္ေလာကလံုးကို ရင္ေကာ႔ေခါင္းေမာ႔ျပီး ရင္ဆိုင္ႏူိင္ခဲ႔တယ္... အဲ႔ဒီလိုဆိုးခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးေမတၱာနဲ႔.. အသက္ဆက္ခဲ႔တာပါ... အဲ႔ဒီလိုမိုက္ခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးကရုဏာနဲ႔.. လူဆက္ျဖစ္ေနခဲ႔တာပါ... ေက်းဇူး အထူးပါေမၾကီးရယ္... အရာရာအားလံုးအတြက္ပါခင္ဗ်ာ..... သားၾကီးဂတိေပးပါတယ္...ေမၾကီး သားအသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး.. ဒီေလာကၾကီးထဲမွာ... ေမၾကီးဘာအေၾကာင္းေၾကာင္႔နဲ႔မွ စိတ္ဒုကၡေတြ ေသာကေဝဒနာေတြ ဘယ္ေသာအခါမွ ထပ္မျဖစ္ေစရပါဘူး...