Tuesday, April 24, 2012

မေလး႐ွား၀န္ႀကီး၏ မုဒိန္းက်င့္ခံရေသာ အင္ဒုိနီး႐ွားအိမ္ေဖာ္ႏွင့္ မေလး႐ွားဥပေဒ

မေလး႐ွား၀န္ႀကီး၏ မုဒိန္းက်င့္ခံရေသာ အင္ဒုိနီး႐ွားအိမ္ေဖာ္ႏွင့္ မေလး႐ွားဥပေဒ

by Friend Ever on Tuesday, April 24, 2012 at 6:07pm ·

မေလး႐ွား ကဘိနက္ (Cabinet)၀န္ႀကီးတစ္ဦးက သူ႔အိမ္ေဖာ္ကုိမုဒိန္းက်င့္သည့္လူမဆန္သည့္လုပ္ရပ္အတြက္ မည့္သုိ႔ေသာတရားစီရင္ မႈမွေပၚထြက္မလာဘဲ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႔မွ ဖုံးဖိကာကြယ္ေပးျခင္း၊ သတင္းမထြက္ေပၚေစျခင္း၊ သတင္းထြက္ေပၚေအာင္ ဘေလာ့မ်ားမွ တစ္ဆင့္တင္ျပသူမ်ားကုိဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း စေသာလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ မေလး႐ွားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္တရားမွ်တမႈ အဆင့္နိမ့္က်ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ေရာက္ခဲ့သည္။
Robengah (MeRobekNgah)

လြန္ခဲ့ေသာရက္သတၱတစ္ပတ္က မေလး႐ွားဘေလာ့ဂါမ်ားသည္ သူတုိ႔ဘေလာ့မ်ားတြင္၊ မေလး႐ွား၏ လက္႐ွိတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ၀န္ႀကီး တစ္ဦးက သူ၏အိမ္ေဖာ္ကုိမုဒိန္းက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ (ယခင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Tun Abdulla Ahmad Badawi လက္ထက္ -၂၀၀၇- ခုႏွစ္)။ (ထုိအခ်ိန္က Najib Abdul Razak သည္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေန ခဲ့သည္)။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Badawi သည္ ဤမတရားမႈကုိဖုံးဖိေပးခဲ့ၿပီး၊ ထုိ၀န္ႀကီးအား တာ၀န္ရာထူးကုိ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ေစခဲ့သည္။ ကဘိနက္ (Cabinet) အဖြဲ႕ တြင္လည္းမည္သုိ႔ေသာ ေ၀ဖန္မႈမွမ႐ွိဘဲ၊ သတင္းမထြက္ေပၚေအာင္၊ အားလုံးေသခ်ာစြာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။ မတရားမႈခံခဲ့ရေသာ မိန္းခေလးကုိ အင္ဒုိနီး႐ွားသုိ႔ ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္၊ သူမအမႈမွာ မေလး႐ွားတရားဥပေဒ ၀န္းက်င္တြင္လုံး၀ေဖာ္ျပခြင့္ မရခဲ့႐ွာပါ။

သူမ အင္ဒုိနီး႐ွားႏုိင္ငံသုိ႔ျပန္ေရာက္ၿပီး၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး (အင္ဒုိနီး႐ွား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕) မွႀကဳိးပမ္းေဖာ္ထုတ္ေသာအခါတြင္မွ၊ ထုိအဖြဲ႕သုိ႔တင္ျပ၍ အစီအရင္ခံစာထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ထုိျဖစ္ရပ္ မွန္၊မမွန္ကုိ မည္သူမွ ေ၀ဖန္ျခင္းမၿပဳမီ မေလး႐ွားဘေလာ့ဂါတစ္ခ်ဳိ႕မွ ၀န္ႀကီးနာမည္ကုိေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕မွမည္သုိ႔ေသာ ေျပာဆုိမႈ၊ ထုတ္ျပန္မႈတုိ႔ႏွင့္မွ မတုံ႔ျပန္ခဲ့ပါ။

အင္ဒုိနီး႐ွားေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးသည္ အစီအရင္ခံစာကုိ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတင္ခဲ့ရာ၊ ၀န္ႀကီးအမည္ႏွင့္ အိမ္ေဖာ္ အမည္ပါေသာ စာမ်က္ႏွာဟူသမွ်အားလုံး၊ အဟက္ (Heck) ခံရျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းမ်ား ႐ွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ဘေလာ့ဂါမ်ားမွာ အခ်ိန္မီ သတင္းအတိအက် ရခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕စာမ်က္ႏွာမ်ားမွာ တုိက္ခုိက္ရန္ခက္ခဲ၍၊ ၀န္ႀကီးနာမည္ေနရာကုိ အနက္ေရာင္ဟိုက္လုိက္ (High-light) ျဖင့္ ပိတ္ထားႏုိင္ေအာင္ထိ မေလး႐ွားဘက္မွ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ Wikileaks စာမ်က္ႏွာေပၚေရာက္သြားသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဖုံးဖိ၍မရႏုိင္ေတာ့ပါ။

အစုိးရလက္ကုိင္ မေလး႐ွားရဲမ်ားကလည္း ဤအမႈသတင္းေပၚထြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ မ်ားစြာခုခံေျပာဆုိခဲ့သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားက ေျဖ႐ွင္းခ်က္မ်ား႐ွင္းလင္းခ်က္မ်ား ထုတ္ေပးရန္ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ္လည္း၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ (ယခု၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္) သည္အဖက္ဖက္မွ ခုခံ ကာကြယ္ ဖုံးဖိခဲ့သျဖင့္၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တရားစီရင္မႈမ်ား မ႐ွိခဲ့ပါ။

မေလး႐ွားအစုိးရသည္ အ့ံၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ဥပေဒကုိမထီမဲ့ျမင္၊ ၿပဳခဲ့သည္။ Wikileaks မွဤအမႈကုိဖြင့္ခ်ခဲ့သည့္အခ်ိန္၌ မေလး႐ွားအစုိးရအဖြဲ႕သည္ သူတုိ႔အတုိက္ခံပါတီေခါင္းေဆာင္ Anwar Ibrahim ကုိမဟုတ္ မတရားစြပ္စြဲၿပီး၊ အမ်ားျပည္သူမ်ား သုိ႔ေလာသုိ႔ေလာထင္ျမင္ေအာင္ အာ႐ုံလႊဲခဲ့ၾကသည္။ Wikileaks ၏ေဖာ္ထုတ္မႈေၾကာင့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား သုိ႔ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့သည္။
Wikileaks ဖြင့္ခ်မႈအရ၊ ယခင္မေလး႐ွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Abdullah Ahmad Badawi တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္၊ ဤအမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အင္ဒုိနီး႐ွားႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးရာျပႆနာမ်ား႐ွိလာႏုိင္သည့္အတြက္ မ်က္ကြယ္ၿပဳကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ဖုံးဖိေပးျခင္းမ်ား ၿပဳလုပ္ခဲ့သည္ ဆုိပါသည္။ ထုိစဥ္က ယခုလက္႐ွိ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နာဂ်စ္သည္ ကဘိနက္တာ၀န္႐ွိသူ ျဖစ္ခဲ့သည္။ နာဂ်စ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာသည့္ ယခုအခ်ိန္ထိလည္း အမႈကုိ ဖုံးဖိထားဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

အင္ဒုိအိမ္ေဖာ္ကုိ သူမုဒိန္းမက်င့္ပါဟု ေျပာေသာ …. Rais Yatim

ရုိက္(စ)ယာတင္

အင္တာနက္အြန္လုိင္း စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အင္ဒုိနီး႐ွားအိမ္ေဖာ္ကုိ မုဒိန္းမႈက်ဴးလြန္ေသာ၀န္ႀကီးဆုိသူမွာ သတင္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး ျဖစ္သူ၊ Rais Yatim ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ သူအေပၚစြပ္စြဲေသာမုဒိန္းမႈကုိ သူလုံး၀မလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျငင္းဆုိခဲ့သည္။ ယင္းမွာ အတုိက္ခံပါတီႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး သမားဘေလာ့ဂါမ်ားက သူ႕အားနာမည္ဖ်က္သိကၡာ က်ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။


႐ုိက္(စ)ယာတင္ႏွင့္ ဘာဒါ၀ီ

သူက သူကုိဤအမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရးသားစိန္ေခၚမႈမွန္သမွ်ကုိ ႏုိင္ငံတရား႐ုံးတြင္ေျဖ႐ွင္းလုိက အခ်ိန္မေ႐ြး ေျဖ႐ွင္းမည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။ (Wikileaks ကဖြင့္ခ်ၿပီး။)

သူသည္ သူ႕အေၾကာင္းေရးသားေသာဘေလာ့ဂါကုိ ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ရဲမ်ားက စစ္ေဆးမႈမ်ားၿပဳလုပ္ သည့္အခါ၊ ေရးသားထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ NGO အစီအရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ Wikileaks တုိ႔မွကုိးကားထားသည္ကုိေတြ႕ရ၍ ဘေလာ့ဂါကုိ တုိးတုိး တိတ္တိတ္ ျပန္လႊတ္ေပး ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ Rais သည္သူ႔အားကာကြယ္ေပးေသာ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕ကုိသာ၊ အားကုိးရေတာ့သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဘာဒါ၀ီ

ဘေလာ့ဂါက ေျဖ႐ွင္းခ်က္ထုတ္သည္မွာ သူသည္ စြပ္စြဲသူမဟုတ္၊ သူၾကားသည္ကုိ စမ္းစစ္၍ေရးသည္။ အေထာက္အထားခုိင္ လုံသည္ကုိ သူကုိးကားသည္။ Rais Yatim သည္လည္း ယခင္က သတင္းလြတ္လပ္မႈကုိအားေပးသူအျဖစ္ နာမည္ ရ၍ ေ႐ြးေကာက္ခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ သူေျပာခဲ့ ေသာမိန္႔ခြန္းတစ္ခုမွ အဆုိအရ၊ သတင္းသမားဟူသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ နယ္ပယ္အသီးသီး မွ ျပည္သူအတြက္ကုိယ္စားၿပဳေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားကုိ တစုိက္မတ္မတ္ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းၾကပ္ေပးသူမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံတြင္ မ႐ွိမျဖစ္လုိအပ္သည္ ဟုေျပာခဲ့သည္။ သူေျပာခဲ့သည္ ကုိကုိးကား၍ အမ်ားက လြပ္လပ္စြာစုံစမ္းေရးသားခြင့္၊ ေမးျမန္း ခြင့္ႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ကုိ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ေပးေရးတုိ႕အတြက္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ (Malaysiakini News)

ဘေလာ့ဂါမ်ားစြာတုိ႔သည္ ဤကိစၥကုိေရးသားခဲ့ၾကၿပီး၊ အမ်ားျပည္သူကုိ သိေအာင္သတင္းေပးခဲ့သည္။ ယင္းတုိ႔အနက္မွ ဘေလာ့ဂါ Bunny Bru (Rocky Bru) ၏ေရးသားခ်က္ကုိေဖာ္ျပလုိက္ပါ သည္။ သူ၏ေရးသားခ်က္ကုိ က၀ီကီလိ(ခ) ဖြင့္ခ်စာမ်က္ႏွာတြင္ ကုိးကားခဲ့သည္။

တရားခံ ႐ုိက္(စ)ယာတင္ ဒီလုိ ျပစ္ဒဏ္ခံရသင့္တယ္ (၀ီကီလိ(ခ)မွပုံတစ္ပုံ)

ဘေလာ့ဂါ Bunny Bru ေရးသားေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ သတင္း….

၀ီကီလိ(ခ): မေလး႐ွားထိပ္တန္းႏုိင္ငံေရးသမားႏွင့္ သူအိမ္ေဖာ္အတြင္းေရး? ၂၃- ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၀ (၀ီကီလိ(ခ) ကေရးေသာ ေခါင္းစဥ္)

အိမ္ေဖာ္ေလးကုိ မုဒိန္းက်င့္သတဲ့လား။    ။ (၂၀၀၇)။ က်ေနာ္အေနႏွင့္ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစဤအေၾကာင္းအရာကုိ စိတ္ထိန္းေစကာမူ၊ မရႏုိင္သျဖင့္ ေရးသားလုိက္ရပါသည္။ ၀ီကီလိ(ခ)က ဖြင့္ခ်ခဲ့ေသာစာမ်ားတြင္ မေလး႐ွားကဘိနက္အဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီးတစ္ဦးက သူ႕၏အိမ္ေဖာ္အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသူကုိ မုဒိန္းက်င့္ သည္ဟုေတြ႕လုိက္ရသည္။

ေသခ်ာမေသခ်ာသည္ကုိ က်ေနာ္မည္သုိ႔မွမေျပာႏုိင္ပါ။ မေျပာလုိပါ။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ခ်ဳိ႕အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ တုိးတုိးတိတ္တိတ္ေျပာဆုိေနၾကပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ထိပ္တန္းအစုိးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕မ်ား (NGOs) ကလည္းဤအမႈသည္ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ေရးသားအစီအရင္ခံမႈ မ်ား႐ွိေနသည္ကုိ ၾကားသိရသည္။

႐ုိက္(စ)ယာတင္အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀ီကီလိ(ခ)မွ ပုံတစ္ပုံ

မုဒိန္းမႈမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ၃-ႏွစ္က ျဖစ္ခဲ့သည္။ အစီအရင္ခံစာအရ အင္ဒုိနီး႐ွားႏုိင္ငံ၊ ဂ်ားဗားကၽြန္းအလယ္ပုိင္း၊ ႐ြာေလးတစ္႐ြာတြင္ ေနထုိင္ေသာ အိမ္ေဖာ္ထံသုိ႔သြားေရာက္၍ ေမးျမန္းမႈမ်ားၿပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိမွရလဒ္ကုိ အစီရင္ခံစာၿပဳလုပ္၍အေမရိကန္သံ႐ုံး၊ အင္ဒုိနီး႐ွားသံ႐ုံးတုိ႔ မွ ထိပ္တန္းအရာ႐ွိမ်ားသုိ႔တင္ျပခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိသတင္းရင္းျမစ္အဆုိအရ အစီရင္ခံစာေကာ္ပီတစ္စုံကုိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံး သုိ႔ေပးပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။ (ထုိအခ်ိန္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ Abdullah Ahmad Badawi)

အိမ္ေဖာ္ေလးသည္ ထုိႏုိင္ငံေရးသမားအိမ္တြင္ အမႈမျဖစ္ေပၚခင္ ၈-ႏွစ္မွစ၍အိမ္ေဖာ္အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။ သူမသည္ အင္ဒုိနီး႐ွားႏုိင္ငံ ဂ်ားဗားကၽြန္း အလယ္ပုိင္းမွ ျဖစ္ၿပီး၊ အိမ္ေထာင္သည္တစ္ဦးျဖစ္ကာ၊ ကေလးႏွစ္ေယာက္ မိခင္လည္းျဖစ္ပါသည္။ အစီအရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုမွာ မုဒိန္းမႈ ကုိလင္ေယာက္်ားျဖစ္သူ သိ႐ွိေသာ္လည္း ကေလးမ်ားကုိ မသိေစၾကေၾကာင္း ျဖစ္သည္။

သူတုိ႔သည္ အႏၱရာယ္ျဖစ္လာမည္ကုိ စုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္ႏွင့္ ႐ွက္ေသာေၾကာင့္ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ မေဖာ္ျပခဲ့ပါ။
ဘန္နီဘ႐ူး (ေရာ့ကီးဘ႐ူး)
…………………….
ဘန္နီဘ႐ူးသည္ ထုိအေတာအတြင္း မေလး႐ွားကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ Rais Yatim ပတ္သက္မႈပုိ႔(စ)တစ္ပုဒ္ေဖာ္ထုတ္ ေရးသားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Rais Yatim ကသူ႔ကုိ ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ခဲ့သည္။
………………………………………
သူ၏ဘေလာ့ကုိ Rais Yatim အမႈဖြင့္ထားသည့္အေၾကာင္းကို ဘေလာ့စာမ်က္ႏွာတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္းသတၱိ႐ွိ႐ွိ ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

က်ေနာ္ ဘေလာ့ကုိ Rais Yatim ကတရားစြဲလုိက္ပါၿပီ…..

ဘာျဖစ္ေနတာလဲ ၀န္ႀကီး..? က်ေနာ္ေရးသားခဲ့ေသာ ပုိ႔(စ)ႏွစ္ခုသည္ သူ႕ကုိမတရားစြပ္စြဲသည္ဆုိကာ Rais Yatim ကက်ေနာ္ကုိ ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္လုိက္ပါၿပီး။ Rais ဘာေၾကာင့္ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ရေၾကာင္းကုိ က်ေနာ္ နားမလည္ပါ။ မည္သည့္ကဘိနက္ ၀န္ႀကီးမွ၊ ဘေလာ့ဂါကို အမႈမဖြင့္ ဖူးပါ။ မေလး႐ွား ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ မီဒီယာဌာနမွ က်ေနာ္ကုိ ဆင့္ေခၚထားပါသည္။

က်ေနာ္၏ ဘေလာ့ႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားစြဲဆုိထားျခင္းေၾကာင့္၊ ရဲအဖြဲ႕ကသူတုိ႔ကုိက်ေနာ္ဘေလာ့အား စစ္ေဆးပါရန္ပန္ၾကားလာ၍ ဆင့္ေခၚျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ က်ေနာ္သြားပါမည္။ ဘေလာ့ဂါတစ္ဦး၏ သိကၡာႏွင့္ သတင္းလြတ္လပ္မႈအတြက္ကၽြႏု္ပ္ေ႐ွာင္ တိမ္းမည္ မဟုတ္ပါ။ ရဲအဖြဲ႕မွာ က်ေနာ္အားယခုထိလာေရာက္စုံစမ္းျခင္း မၿပဳေသးပါ။ မၾကာမီ လာေရာက္ႏုိင္သည္ဟုသာ ယူဆရသည္။ သတင္းသမားမ်ားကုိ အားေပး ေသာ Rais ၏ျဖစ္ရပ္မွန္သတင္းအမွန္ကုိ က်ေနာ္သည္ သက္ဆုိင္သူမ်ားအား အေထာက္အထားခုိင္ခုိင္လုံလုံႏွင့္ တင္ျပႏုိင္ေတာ့မည္ဟု က်ေနာ္ ေက်နပ္ေနမိပါသည္…။

ဘေလာ့ဂါ ဘန္နီဘ႐ူး

ဘန္နီဘ႐ူးသည္ ဂ်ာနယ္လစ္သတင္းစာဆရာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ အြန္လုိင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားစြာ၏ အတုိင္ပင္ခံျဖစ္သည္။ သူသည္ဤအမႈေၾကာင့္ ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းမ်ား ခံေနရသည္။ မေလး႐ွား Blog House ၏အဖြ႔ဲ၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည္။
……………………………….
လူမ်ားစြာတုိ႔သည္ အင္ဒုိနီး႐ွားအိမ္ေဖာ္ေလးကုိ မေလး႐ွားသုိ႔ျပန္ေခၚၿပီး၊ စုံညီသတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲလုပ္ေပးရန္ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ အကယ္၍ Rais သည္မွန္ကန္ပါက သူ႔ဘက္မွ ဥပေဒကရပ္တည္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔သုိ႔မဟုတ္လွ်င္လည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ ရဲမ်ားမွ ထုိမိန္းခေလးကုိ စစ္ေဆးခ်က္ယူ၍ အမွန္ကုိ႐ွာေဖြသင့္သည္။ ဤသုိ႔ေသာသတင္းကုိ ျပည္တြင္းသတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသင့္သည္။
Pure Malaysian က ေျပာသည္မွာ မေလး႐ွားသည္ အိမ္ေဖာ္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ Nirmala Bonat အမႈေၾကာင့္ မေလး႐ွားသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ ရာတြင္ နာမည္ပ်က္ေနရၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိေရာက္မႈမ႐ွိေသာ္လည္း လူသိ႐ွင္ၾကားတရားေရးမ်ားဆာင္႐ြက္ေနသည္။

ယခုအမႈကို အဘယ္ေၾကာင့္ တရားေရးရာစီစဥ္မႈ ႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ကုိ လူအမ်ားသိေအာင္ မလုပ္ရသနည္း။ ဟုဆုိပါသည္။ မည္သူမဆုိ သက္ေသသကၠာယႏွင့္ အခုိင္အလုံစြဲခ်က္ အတင္မခံရသေ႐ြ႕အျပစ္႐ွိသည္ဟု ေျပာမရပါ။ အျပစ္႐ွိလွ်င္လည္း ၀န္ႀကီးရာထူး ပင္ျဖစ္ေစ ႏႈတ္ထြက္ၿပီး၊ တရားဥပေဒ၏ အဆုံးအျဖတ္ကုိ ခံယူ ရမည္ျဖစ္သည္။

ယခု၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Najib Razak ကလည္း ဤအမႈကုိ ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ဆက္ေနမည္ဆုိရင္ လာမည့္အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆုိးက်ဳိးရလဒ္မ်ား ရွိလာႏုိင္သည္။

PKR ပါတီမွလူငယ္ေရးရာ ေခါင္းေဆာင္ Shamsul Iskandar Mohd Akin ကေျပာသည္မွာ NGO Migrant Care ၏အစီအရင္ခံစာကုိ အင္ဒိုနီးရွား အလုပ္သမားမ်ား အက်ဳိးအတြက္စဥ္းစားေျဖ႐ွင္းေပးသင့္သည္ဟုဆုိလုိက္သည္။ လူငယ္ေရးရာ၏ ေလ့လာခ်က္အရ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉၊ ရက္ေန႔တြင္ အင္ဒုိနီး႐ွားအိမ္ေဖာ္မွာ မုဒိန္းက်င့္ခံခဲ့ရၿပီး၊ သူအားေနရပ္ကုိ ခ်က္ခ်င္းျပန္ပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ သူမႏွင့္ သူမအေမတုိ႔သည္ ဤကိစၥကုိ မည္သူကုိ မွမေျပာရန္အတြက္ ဖိအားေပးၿခိမ္းေျခာက္ခံထားရေၾကာင္း ေတြ႕႔သိခဲ့ရသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘာဒါ၀ီသည္ ႏုိင္ငံေရးအ႐ွဳပ္ေတာ္ပုံကုိ အေရးမယူျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္း မၿပဳသည့္အျပင္ ကာကြယ္ေပးမႈမ်ားလုပ္ခ့ဲသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ လူငယ္ေရးရာက ယခုလက္႐ွိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နာဂ်စ္လက္ေအာက္တြင္ ကဘိနက္၀န္ႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္ ဆက္လက္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ ထုိ၀န္ႀကီးအား၊ ဤကိစၥအမွန္ကုိ လူအမ်ားသိေအာင္႐ွင္းလင္းေပးပါရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ယခုမေလး႐ွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နာဂ်စ္သည္ ထုိသုိ႔ လိင္မႈက်ဴးလြန္သူကုိ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕တြင္ သိလ်က္ႏွင့္ ဆက္လက္ခန္႔ထားခဲ့သည္။ အဆုိးဆုံးမွာ ဤကိစၥသည္ မေလး႐ွားႏွင့္ အင္ဒုိနီး႐ွားႏွစ္ႏုိင္ငံ အေရးျဖစ္သျဖင့္ ဆက္လက္ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္ အေနႏွင့္ ေရငုံႏႈတ္ပိတ္မေနသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။ Shamsul Iskandar က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္အား၊ ဤအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား၊ ၿပဳလုပ္ေပးရန္ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ သုိ႔မွသာ မေလး႐ွားႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အမည္သည္ ႏုိင္ငံတကာသံသယမ်ားၾကားမွ ျပန္လည္႐ွင္သန္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသတိေပးသည္။

လူငယ္ေရးရာက အမႈဖြင့္ခဲ့….

PKR ပါတီမွ လူငယ္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ Solidariti Anak Muda Malaysia (SAMM - လူငယ္မ်ားအဖြဲ႕) မွ Nor Azizi Abd Aziz သည္ ဤကိစၥကုိ တရားလုိၿပဳ၍ ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ခဲ့သည္။ SAMM အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ Badrul Hisham Shaharin သည္ Nor Azizi ႏွင့္ရဲစခန္းသုိ႔လုိက္ပါခဲ့သည္။

Badrul Hisham က Malaysiakini သတင္းစာသုိ႔ေျပာသည္မွာ သူတုိ႕သည္ Migrant Care အစီအရင္ခံစာအပါအ၀င္ အျခားစာတမ္းမ်ားကုိ ရဲစခန္းသုိ႔ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ Nor Azizi ၏တရားစြဲဆုိမႈကုိ လက္ခံေၾကာင္း၊ ႏွင့္ ရဲအဖြဲ႕က သူတုိ႔ထံမွ ေနာက္ထပ္မည္သည့္ သတိေပးခ်က္မွ မရေသးဘဲ ဤသတင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ထုတ္ျပန္ျခင္း မၿပဳရန္သူတုိ႔အား ေတာင္းဆုိလုိက္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။ “ရဲဘက္ကေတာ့ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္” ဟုသူကေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ PKR ပါတီ၊ လူငယ္ေရးရာမွ အဖြဲ႕မ်ားကုိအင္ဒုိနီး႐ွား သုိ႔ေစလႊတ္ၿပီး သတင္းအတိအက် ရ႐ွိရန္ ေတြ႕ဆုံေမးၿမန္းျခင္းမ်ားၿပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ အစီခံစာအရ အိမ္ေဖာ္မေလးမွာ အင္ဒုိနီး႐ွားသုိ႔ခ်က္ခ်င္းျပန္ပုိ႔ခံခဲ့ရသည္။

သူမ၏ ညီမငယ္မွာ မေလး႐ွားသုိ႔လာေရာက္၍ သူမ အစ္မႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရမႈ ကုိ ဥပေဒအရေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႀကိဳးစားလ်က္႐ွိပါသည္။ သူမက သူမအစ္မအားက်ဴးလြန္ေစာ္ကားခဲ့ေသာ၊ ၀န္ႀကီးမွာ ေငြေၾကးမ်ားစြာခ်မ္းသာသည့္အျပင္၊ အင္ဒုိနီး႐ွားတြင္ သူ၏ၾသဇာခံမ်ားစြာ႐ွိေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံခဲ့ရေၾကာင္း မေလး႐ွား႐ွိ အေမရိကန္သံ႐ုံးႏွင့္ အင္ဒိုနီး႐ွား သံ႐ုံး မ်ားသုိ႔တင္ျပခဲ့သည္။ PKR မွသူမ၏အမည္ကုိ မထုတ္ျပန္ခဲ့။ သူမအသက္လုံၿခဳံေရးကုိ စုိးရိမ္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ဟုဆုိသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးႏွင့္ ဆင္တူအမႈတြင္ Altantuya Shaariibuu (မြန္ဂုိးလီယား ႏုိင္ငံသူ၊ မုိဒယ္) သည္မေလး႐ွားတြင္ အသတ္ခံခဲ့ရ၍ ျဖစ္သည္။ မုဒိန္းမႈသည္ မေလး႐ွားဥပေဒအရ ျပစ္မႈထင္႐ွားလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္အမ်ားဆုံး အႏွစ္ -၂၀- ႏွစ္ ႏွင့္ ႀကိမ္ဒဏ္ ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒက တရားခံကုိ ကာကြယ္ေပးထားေသာ္လည္း၊ အင္တာနက္ႏွင့္ မီဒီယာမ်ားက သူမအတြက္ မ်ားစြာႀကဳိးပမ္းခဲ့ၾက သည္။ မီဒီယာဘက္မွလည္း သူတုိ႕သည္ ၀န္ႀကီးကုိ ျဖစ္ရပ္မွန္မေဖာ္ျပမခ်င္း၊ ဥပေဒအရ မေျဖရွင္းမခ်င္း ေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ားကုိ ရပ္မည္မဟုတ္ဟု ေျပာလုိက္သည္။ (အစီအရင္ခံစာ - S Pathmawathy, Malaysiakini)

သတင္းစာဆရာ...Steve Oh ေရးသားေသာ ဤအမႈအတြက္ သတင္း (ဇန္န၀ါရီ -၁- ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၁)

မုဒိန္းမႈသည္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ရာဇ၀တ္အမႈအျဖစ္သတ္မွတ္သည္။ အစုိးရပုိင္းျဖစ္ေစ၊ သာမန္လူျဖစ္ေစ၊ မည္သူက်ဴးလြန္ သည္ျဖစ္ေစ၊ ေနရာ၊ ရာထူး ေၾကာင့္ေရွာင္တိမ္းခြင့္ မရသင့္။ မေလး႐ွားကဘိနက္ ၀န္ႀကီးသည္ အင္ဒုိနီး႐ွားအိမ္ေဖာ္ေလးကုိ မုဒိန္းက်င့္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။

ယခင္ အစၥေရးသမၼတ Mostsave Katsav (အသက္ ၆၅- ႏွစ္) သည္ ၁၉၉၈- ႏွစ္တြင္ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီး အျဖစ္တာ၀န္ယူေနစဥ္၊ မုဒိန္းမႈႏွစ္ခုကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ထုိအမႈေပၚထြက္လာသည့္အခါ သူအား တရားစြဲဆုိခဲ့ၾကသည္။ တရား႐ုံးမွ သူ႕အား ၂၀၀၀- ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၇ အတြင္းသူအတြက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးကုိ မုဒိန္းက်င့္မႈႏွင့္ ဥပေဒကုိ ေ႐ွာင္လႊဲမႈတုိ႔အတြက္ အျပစ္႐ွိေၾကာင္း သတ္မွတ္ ခဲ့သည္။

ယင္းသည္ အစၥေရးဒီမုိကေရစီ ႏွင့္ဥပေဒ တုိ႔၏ ေအာင္ပြဲျဖစ္ခဲ့သည္။ မည္သူမွ တရားအရ အခြင့္ထူးခံျခင္းမ႐ွိရပါ။ အာဏာႀကီးေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားတုိ႔သည္လည္း မုဒိန္းမႈကုိလြယ္လြယ္က်ဴးလြန္ၿပီး ဥပေဒကုိ ေ႐ွာင္ဖယ္၍ မရသင့္ပါ။ အစၥေရး လူမႈေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ မ်ားက တရားမွ်တစြာျဖစ္ေရးအတြက္ ႀကဳိးပမ္းခဲ့ၾကသည္။

မုဒိန္းမႈမ်ားစြာတုိ႔သည္ သက္ေသ သကၠာယ၊ အေထာက္အထားျပႏုိင္ရန္ခဲယဥ္း သည္။ ေစာ္ကားခံရသူရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားစြာတုိ႕မွာ႐ွက္ေၾကာက္၍ အမႈ မလုပ္ၾကပါ။ ယခု အင္ဒုိနီး႐ွားအိမ္ေဖာ္ေလးဆုိလွ်င္ ႐ွက္ေၾကာက္ျခင္း၊ က်ဴးလြန္သူ၏ ရာထူးဂုဏ္႐ွိန္တုိ႕ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသုိ႔ျပန္ပုိ႔ခံရသည့္အျပင္၊ ႏုိင္ငံ၌ လည္း ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမၿပဳရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရသည္။

မုဒိန္းမႈကုိ အာမခံမေပးသင့္ပါ။ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ ဂုိအာ (Goa) ၿမဳိ႕မွ ႏုိင္ငံေရးသမား John Fernandes သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ႐ု႐ွားႏုိင္ငံသူတစ္ဦးကုိ မုဒိန္းမႈက်ဴးလြန္ခဲ့ရာ အာမခံရခဲ့သည္။ သူသည္ ေနာက္တရား႐ုံးတြင္ ေရာက္မလာေတာ့ဘဲ ထြက္ေျပးခဲ့သည္။ မုဒိန္းမႈက်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ ခ်မ္းသာျခင္း၊ ရာထူးႀကီးျခင္းျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အာဏာ၊ ေငြတုိ႔ျဖင့္ အမႈကုိ အစေဖ်ာက္ၾကသည္။ Rais သည္လည္း ဤလမ္းစဥ္အတုိင္း လုပ္ခဲ့သည္။ သူ႔ကုိ ဆန္႔က်င္၍ အိမ္ေဖာ္သည္ အမႈမဖြင့္ရဲ၊ မေျပာရဲဆုိသည္မွာ လြန္စြာဆုိး၀ါးၿပီး၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။

အကယ္၍ ႏုိင္ငံျခားအိမ္ေဖာ္ေလးတစ္ဦးသည္ အိမ္႐ွင္ေယာက္်ား၏မုဒိန္းက်င့္ခံေနစဥ္၊ အိမ္ရွင္မိန္းမကလည္း အားေပးအားေျမွာက္ၿပဳေနသည္ဆုိလွ်င္ ထုိမိန္းခေလးသည္ မည္သူ႔ကုိ အားကုိးရမည္နည္း။ ထုိသုိ႔ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားစြာ မေလး႐ွားႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မေလး႐ွားသည္ ဥပေဒကုိ ေလးစားလုိက္နာေသာအားျဖင့္ က်ဴးလြန္သူသည္ သမၼတျဖစ္ေစ၊ ခံရသူသည္ အိမ္ေဖာ္ပင္ျဖစ္ေစ အစၥေရး၏ ဥပမာကုိ ယူ၍ ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္။

အင္ဒုိနီး႐ွား NGO အစီရင္ခံစာအရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Abduallah Ahmad Badawi ႏွင့္သူ၏ ကဘိနက္ (နာဂ်စ္အပါအ၀င္)၊ တုိ႔သည္ အင္ဒိုနီး႐ွား႐ွိ အိမ္ေဖာ္ႏွင့္ သူမမိသားစုကုိ ဤကိစၥမည္သူမွ မေျပာရန္ႏွင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားရန္ ေတာင္းပန္ခဲ့သည္ဆုိသည္။
ညီမျဖစ္သူသည္ မေလး႐ွားတြင္ တရားဥပေဒစီရင္ မႈမ်ားအတြက္ အကူညီ႐ွာေနေသာ္လည္း အသက္အႏၱရာယ္အတြက္ စုိးရိမ္ရေၾကာင္းေျပာသည္။ မြန္ဂုိလီးယားႏုိင္ငံသူ Altantuya Shaariibuu ကဲ့သုိ အသတ္ခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္၍ ျဖစ္သည္။

မြန္ဂုိလီးယားသူ၊ မုိဒယ္ Altantuya Shaariibuu

ထုိအမႈမွာလည္း ႏုိင္ငံေရးၾသဇာမကင္းခဲ့ပါ။ Shariibuu ၏အေလာင္းကုိ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၆  တြင္၊ Shah Alam ၿမဳိ႕ျပင္တြင္ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။


ဒီသတ္မႈမွာလည္း မတရားမႈ အတြက္ သူပါခဲ့တယ္။

လူသတ္တရားခံအျဖစ္ ၃ - ဦးကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊ ဖမ္းဆီး ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂- ဦးကုိသာ အျပစ္႐ွိေၾကာင္း အမိန္႔ခ်၍ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ တစ္ဦးကုိ တရားေသလႊတ္ခဲ့သည္။ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သူမွာ ယခု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္၏ မိတ္ေဆြ၊ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕မွ Abdul Razak Baginda ျဖစ္သည္။ သူသည္ Shariibuu ကုိသတ္ရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး၊ Shariibuu ၏ ခ်စ္သူရည္းစားလည္းျဖစ္သည္။ ယခုလက္႐ွိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ကုိ ျမန္မာမိန္းခေလးမ်ား အိမ္ေဖာ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရႏုိင္မည္ လားဆုိသည္ကုိ စဥ္းစားၾကပါကုန္။


Abdul Razak Baginda

Tenaganita လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မွ Robengah အိမ္ေဖာ္အမႈကုိ Rais က်ဴးလြန္ျခင္းဆုိသည္မွာ မွန္သည္၊ မွားသည္ကုိ အျမန္ဆုံးထုတ္ျပန္ေၾကျငာ ပါရန္ ပန္ၾကားခဲ့သည္။ ယခု နာဂ်စ္တာ၀န္ယူသည့္ကာလထိ မည္သုိ႕ေသာ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္၊ စစ္ေဆးခ်က္မွ ထြက္ေပၚမလာခဲ့။Harakahdaily မွသတင္းတစ္ပုဒ္… (အဂၤါေန႔ ၂၈ - ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၀)ဘန္နီးဘ႐ူးႏွင့္ ၀ီကီလိ(ခ)ေၾကာင့္လူအမ်ား Yatim Rais အမႈကုိ စိတ္၀င္စားလာၾကပါၿပီ။ လြန္ခဲ့ေသာ ၃-ႏွစ္ကအမႈယခုထိတရားစီရင္မႈ မရွိသည္မွာ မေလးရွား၏ ဥပေဒျဖစ္သေလာ။ ဤသတင္းကို ပထမဆုံးထုတ္ေဖာ္ခဲ့သူ ဘန္နီးဘ႐ူး ေခၚ ေရာ့ကီဘ႐ူး (နာမည္ရင္း - Ahirudin Attan) သည္ မေလးေမးလ္ သတင္းစာအယ္ဒီတာခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္အျပင္၊ ဘေလာ့ဂါတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။

Migrant Care (Indonesia) မွ ဤအမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီအရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ထုိအစီရင္ခံစာကုိၿပဳစုသူမ်ားမွာ -

1. Wahayu Sushlo (Policy Analyst; Ph: 08129307964)

2. Anis Hidayah (Executive Director; Ph: 081578722874)

3. Alex Ong (Country Director; Ph: +60163121201)တုိ႔ကၾသဂုတ္လ ၁-ရက္ေန႔၊၂၀၀၇(ဂ်ကာတာ၊ အင္ဒိုနီး႐ွားႏုိင္ငံ) တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အိမ္ေဖာ္အမည္ကုိလည္း Robengah ဟုအတိအက်တင္ျပ ခဲ့သည္။Migrant CARE

Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat

(Member of Migrant Forum in Asia and International NGO Platform on Migrant Workers' Convention)

Jl. Pulo Asem I C No 15 RT 015 RW 001 Jati, Jakarta Timur 13220 Indonesia. Telp/Fax: +62 21 4752803

E-mail: alexmigrantcare@gmail.com

Website: www.buruhmigranberdaulat.blogspot.com

(အစီရင္ခံစာမွ ရ႐ွိေသာေဒတာမ်ားျဖစ္ပါသည္။) ႏွစ္ႏုိင္ငံလုံးမွ လူမ်ားသည္ ဤအမႈကုိစိတ္၀င္းစားခဲ့သည္။ထိုကဲ့သို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈမရွိေသာ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသူမ်ားအား မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် အိမ္ကၽြန္အျဖစ္ မလာေစလိုပါ။ ထုိ႕ျပင္ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားကုိ အၿမဲဒုကၡေပးႏွိပ္စက္ေနေသာ မေလးရွား၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ Najib ႏွင့္ ျမန္မာျပည္သားမ်ားကုိ ကမၻာ႕အနိမ့္က်ဆုံးျဖစ္ေအာင္၊ ကၽြန္ျဖစ္ေအာင္ အုိင္တီေခတ္သစ္ ဟစ္တလာ ဇာတ္ခင္းေနေသာ သိန္းစိန္ႏွင့္ အေပါင္းပါတစ္စုတုိ႕အား ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ား အားလုံးအင္အားျဖင့္ တတ္ႏုိင္သည့္ဘက္မွေန၍ သမုိင္းတြင္ ျမန္မာမိန္းခေလးမ်ား၏ အိမ္ကၽြန္ဇာတ္ကြက္ မျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ၾကပါစုိ႕.. ဟု ေလးစားစြာ တုိက္တြန္းရင္း……ယခုေရးသားလ်က္ရွိေသာ မေလးရွားရွိအိမ္ေဖာ္၊ အိမ္အကူတုိ႕၏ဘ၀ စာမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား မေလးရွားအလုပ္ရွင္၊ အိမ္ရွင္တုိ႕၏ မတရားရက္စက္မႈမ်ားကုိ သိေစလုိျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ညီမ၊ အစ္မမ်ား မေလးရွားသုိ႕အိမ္ေဖာ္အျဖစ္ မေရာက္လာေရး အတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေရး ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဤစာကုိ မိတ္ေဆြတုိ႕ႀကဳိးပမ္းေနမႈမ်ားတြင္ သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္လုိအပ္ပါက ႀကဳိက္သလုိ သုံးႏုိင္သည္။ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။Friend Ever (ႏြားေက်ာင္းသား)Ref:

http://www.malaysia-today.net/mtcolumns/newscommentaries/

http://malaysianindian1.blogspot.com/2011/01/

http://thexbusiness.blogspot.com/2011/01/

http://www.rockybru.com.my/2011/01/

http://www.rockybru.com.my/2010/12/

http://www.malaysiakini.com/news/152572

http://www.malaysiakini.com/news/152498

http://www.mmail.com.my/content/59915

http://www.malaysiakini.com/news/152452

http://www.malaysiakini.com/news/152161

http://www.malaysiakini.com/news/151885

http://www.malaysia-today.net/mtcolumns/newscommentaries/37111

Wikileaks

Migrant Care Reports

No comments:

Post a Comment

အေမေပးေသာႏွလုံးသား

အေမေပးေသာႏွလုံးသား
ေလညွင္းေလးေတြ သယ္ေဆာင္ေသာ ေဆာင္းလေပ်ာက္ေသာ ေႏြဦးတစ္ညမွာ မဟူရာညေရာင္ႏွင့္ အပူေဆာင္ည အေငြ႕အသက္ေတြက ကမၻာေျမေပၚျပန္႔နွံလုိ႔ လူေတြေတာင္ စိတ္ကူးပ်က္ေသာ ျငီးေငြ႕သံေတြနဲ႔ ေခၽြးေတြကုိယ္စီက်လုိ႔ ေျမခေနေသာ အခ်ိန္မွာ အေမဟာအျပဳံးေတြေ၀ကာ တုိ႔မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ေျပာျပေနသလုိ ေအးျမေသာဆုံးမသံစဥ္ေတြက တုိ႔ဘ၀အတြက္ အေရးၾကီးဆုံးေသာျဖစ္သလုိ ဘယ္အရာနဲ႔မွ မလဲႏုိင္ေသာ အဖုိးတန္ေသာ အရာပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိစဥ္အခါ၀ယ္ အေမေပးေသာႏွလုံးသားအလွပုံျပင္တစ္ပုဒ္က အပူေရာင္ျပန္ေနေသာ ကမၻာေျမေပၚကုိ ေမတၱာေရၾကည္ျဖန္းသလုိ ေအးျမေနပါေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္၀ယ္ အေမေျပာေနေသာပုံျပင္သံစဥ္ေတြကုိ တုိ႔တေတြနားစဥ္ေနခုိက္ အေမဟာ အပူဒဏ္ကုိကာကြယ္ေပးေသယ သီတဂူလမင္းၾကီးပမာ ေအျမေနသလုိ သားသၼီးေလးေတြကလည္း ၾကယ္ကေလးေတြပမာ အေမေပးေသာ ေမတၱာေတြကလႊမ္းျခံဳရ်္ေနပါေတာ့သည္။ ေအာ္....ေလာကၾကီးက ဘယ္လုိပင္ပူေနပါေစ သဘာ၀က ဘယ္လုိပင္ ရာသီဥတုေတြေျပာင္းလြဲေနပါေစ ေနညေတြ ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အရာရာတုိင္းက ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အေမေပးေသာႏွလုံးသားက မေျပာင္းလြဲတာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလာကဓံက ဘယ္လုိပင္ရုိက္ခ်က္ျပင္းပါေစအုန္း အေမေပးေသာႏွလုံးသားက ေအးျမေနျမဲပင္ျဖစ္သည္။ အဲဒါေတြဟာ အေမ့ရဲ႕အနာဂါတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွလုံးသားျဖစ္သလုိ သားသၼီးအတြက္ ဘ၀ေရွ႕ေရးႏ်င့္အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္ပန္တုိင္ဆီသုိ႔ဦးတည္ေနပါသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစဦးေတာ့ ထပ္ရ်္ဆုိဦးအံ......အေမေပးေသာႏွလုံးသားဟူသည္ သားသၼီးတုိ႔၏ အသိစိတ္ဓာတ္လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သလုိ ေအာင္ျမင္ေရး လူမႈေရး တုိးတက္ေရး ပညာေရးစသည္ အားလုံးတုိ႔၏ လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သည္ေရးသားရင္း ဆက္လက္ေရးသားပါဦးအံ.............။

အေမ...အေမ

အေမ...အေမ
ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေမြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ ဒုကၡခံခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေကၽြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ အကုန္မ်ားခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုခ်စ္တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ စိတ္ဆင္းရဲခဲ႔ရတယ္..... သားကို သခင္... လင္ကို ဘုရား ဆိုတဲ႔ အေမ.... ကၽြန္ေတာ္႔အတြက္နဲ႔ မ်က္ရည္ေပါက္ၾကီးငယ္က်ခဲ႔ရတယ္... ေလာကမွာ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ျခားေသာအရာေတြမွာဘဲနိမ္႔က်ျခင္နိမ္႔က်မယ္... မိခင္ေမတၱာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ေတာ႔.. တစ္ေလာကလံုးကို ရင္ေကာ႔ေခါင္းေမာ႔ျပီး ရင္ဆိုင္ႏူိင္ခဲ႔တယ္... အဲ႔ဒီလိုဆိုးခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးေမတၱာနဲ႔.. အသက္ဆက္ခဲ႔တာပါ... အဲ႔ဒီလိုမိုက္ခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးကရုဏာနဲ႔.. လူဆက္ျဖစ္ေနခဲ႔တာပါ... ေက်းဇူး အထူးပါေမၾကီးရယ္... အရာရာအားလံုးအတြက္ပါခင္ဗ်ာ..... သားၾကီးဂတိေပးပါတယ္...ေမၾကီး သားအသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး.. ဒီေလာကၾကီးထဲမွာ... ေမၾကီးဘာအေၾကာင္းေၾကာင္႔နဲ႔မွ စိတ္ဒုကၡေတြ ေသာကေဝဒနာေတြ ဘယ္ေသာအခါမွ ထပ္မျဖစ္ေစရပါဘူး...