Thursday, April 19, 2012

ခ်စ္ၾကည္ေရး မလုပ္ခင္ ဒါေလး ဖတ္ၾကည့္ပါ


(ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးနဲ႔တကြ တာ၀န္ရွိသူမ်ား သိႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ စာဖတ္သူမ်ားရဲ႕ ထပ္မံ ျဖန္႔ေ၀ေပးၾကမႈအေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္)

ေလးစားအပ္ပါေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးခင္ဗ်ား………..

လြန္႔ခဲ့သည့္ ရက္အနည္းငယ္ခန္႔က မေလးရွား၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼၾကီးထံသို႔ လာေရာက္ေတြ႕ဆံု၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကူသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအား အိမ္ေဖာ္အျဖစ္ တင္ပို႔ေပးရန္ လုပ္ငန္းကိစၥတခုလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာျပည္သားတဦးမွ သမၼတၾကီးအား ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားလိုသည္မွာ..

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေျမစမ္းခရမ္းပ်ိဳးလ်က္ရွိျပီး ေခတ္မွီဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႔ ခ်ီတက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ တိုင္းတပါးသို႔ အိမ္ေဖာ္တင္ပို႔သည့္လုပ္ငန္းသည္ တိုးတက္လာမည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္အတြက္ မည္ကဲ့သို႔ အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္ပါသနည္း။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ အိမ္ေဖာ္ေစလႊတ္ျခင္းအားျဖင့္ ရႏိုင္မည့္ အတတ္ပညာမွာ လူတဦး (သို႔) မိသားစုတစု၏ ေအာက္ေျခသိမ္း ေ၀ယ်ာ၀စၥမ်ားျဖစ္ေသာ အိမ္တြင္းဗာဟီရကိစၥမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရျခင္း၊ အတြင္းခံအ၀တ္အစားမ်ားမွအစ ေျခအိတ္အဆံုး ေလွ်ာ္ဖြတ္ေပးရျခင္း၊ ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေမြးရျခင္း၊ ကေလးထိန္းေပးရျခင္း စသည့္တို႔သာ ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ေဖာ္အျဖစ္ တင္ပို႔ခံရမည့္ အမ်ိဳးသမီးတဦး၏ ကုန္လြန္ရမည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္မွ လူသားရင္းျမစ္ ဆံုး႐ံႈးရသည့္အတြက္ ျပန္လည္ရရွိလာမည့္ အတတ္ပညာမွာ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူမျဖစ္ႏိုင္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားသည္ အိမ္ေဖာ္လုပ္ငန္းသို႔ တင္ပို႔ခံရမည့္အစား ၄င္းတို႔ထဲမွ အစြမ္းအစရွိသူမ်ား ထိုကာလအတြင္း တဦးတေယာက္မွ် ေပၚထြက္လာခဲ့ပါက တိုင္းျပည္အတြက္ လြန္စြာတန္ဖိုးရွိလွပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြရႏိုင္သည္ဆိုေသာ အက်ိဳးအျမတ္တခုတည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ အဖိုးတန္လွစြာေသာ လူသားရင္းျမစ္မ်ား အခ်ိန္ကာလတခုအထိ ဆံုး႐ံႈးရမည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးပါရန္ ပဏာမ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္ခင္ဗ်ား….။

သမၼတၾကီးခင္ဗ်ား…………..

သမၼတၾကီးတို႔၏ လက္ရွိအစိုးရ မအုပ္ခ်ဳပ္ခင္အခ်ိန္ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ တိုင္းျပည္မွ လူသားရင္းျမစ္မ်ားစြာတို႔သည္ မိမိႏိုင္ငံတြင္ ၀မ္းစာဖူလံုေအာင္ ရွာေဖြမရႏိုင္သည့္အတြက္ တျပည္ရပ္ျခားတြင္ အငွားကၽြန္အျဖစ္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္မွာ ယခုအခ်ိန္ထိပင္ ရွိေနပါေသးသည္။ လက္ရွိ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္လည္း ေျမာက္မ်ားစြာ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ ထိုကဲ့သို႔ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ဘာသာစကားမက်င္လည္မႈ၊ ပြဲစားမ်ားမွလိမ္လည္မႈ၊ သူေဌးမွမတရားခိုင္းေစမႈ၊ လုပ္ခလစာမရမႈ၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရမႈ၊ မတရားသျဖင့္ျပန္ပို႔ခံရမႈ၊ တရား၀င္ပတ္စပို႔ အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္မ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ေနေသာ္လည္း အဖမ္းခံရမႈ၊ စသည့္ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့၊ ၾကံဳေတြ႕ေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပႆနာျဖစ္လာပါကလည္း ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္ ျမန္မာသံ႐ံုးမ်ားမွ မိမိလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္း လံုး၀ (လံုး၀) မရွိခဲ့သည္မွာလည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိပင္ ျဖစ္ေနပါေသးသည္။ ျပည္ပတြင္ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားမွ ႏိုင္ငံတကာရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးမ်ားကို အခြန္႐ံုးဟုပင္ တင္စားေခၚေ၀ၚရေလာက္ေအာင္ ျမန္မာသံရံုးမွ အခြန္ေကာက္သည့္အလုပ္တခုတည္းကိုသာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

သမၼတၾကီးဦးေဆာင္ေသာ လက္ရွိအစိုးရအေနႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏အက်ိဳးကိုလိုလားျပီး တိုင္းျပည္တိုးတက္ေကာင္းစားဖို႔ရန္ အမွန္တကယ္ ဆႏၵရွိသည္ဆိုပါလွ်င္ အိမ္ေဖာ္တင္ပို႔မည့္လုပ္ငန္းကို ဦးစားေပးမစဥ္းစားဘဲ မိမိတိုင္းျပည္ႏွင့္ခြဲခြာ၍ တိုင္းတပါးတြင္ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ လူမႈဒုကၡမ်ား၊ ျပႆနာမ်ားကို ပထမဦးစားေပးအဆင့္အေနႏွင့္ ျမန္မာသံ႐ံုးမ်ားမွတဆင့္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ၀ိုင္း၀န္း ကူညီေျဖရွင္းေပးေစလိုပါသည္ခင္ဗ်ား…….။ ထပ္မံ၍လည္း တိုင္းတပါးတြင္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ၾကရန္ မတိုက္တြန္းေစလိုဘဲ လက္ရွိ တိုင္းတပါးတြင္ အငွားကၽြန္အျဖစ္ အလုပ္လုပ္ေနၾကရသည့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကိုသာ အေႏွးႏွင့္အျမန္ ျပန္လည္ေခၚယူႏိုင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ေပးေစလိုပါသည္ခင္ဗ်ား…..။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးခင္ဗ်ား……….

မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား အိမ္ေဖာ္အျဖစ္တင္ပို႔ရာတြင္ ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ အၾကီးမားဆံုးျပႆနာမွာ ဘာသာစကားအခက္အခဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မေလးရွားဘာသာစကားႏွင့္ အကၽြမ္းတ၀င္ မရွိပါ။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အထိုက္အေလ်ာက္ ေျပာႏိုင္ပါသည္ ဆိုေစကာမူ မေလးရွားလူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို လိပ္ပတ္လည္ေအာင္ ေျပာႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ မေလးရွားတြင္ အဂၤလိပ္စကားကို အသံုးျပဳေျပာဆို၍ ရႏိုင္မည့္ေနရာမ်ားမွာ ႐ံုးမ်ား၊ လူစည္ကားရာေနရာမ်ား၊ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်ရာေနရာမ်ား စသည့္အနည္းငယ္သာ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ အိမ္ေဖာ္ဆိုသည္မွာ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရမည္ မဟုတ္ပါ။ အိမ္ေဖာ္ဆိုသည္မွာ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ႏွစ္ဦးတည္းသာ ဆက္ဆံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၾကားမွကူညီေျပာေပးရန္၊ ဘာသာျပန္ျပရန္ တျခားသူမရွိပါ။ ျပႆနာတစံုတရာ ေပၚေပါက္ပါက နစ္နာရမည့္သူ၊ ခံရမည့္သူမွာ အိမ္ေဖာ္သာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဘာသာစကားအခက္အခဲေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ား………။

ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းက ကေမၻာဒီယားႏိုင္ငံႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတို႔မွ အစိုးရမ်ားသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ အိမ္ေဖာ္ေစလႊတ္ျခင္းကို ရပ္တန္႔လိုက္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားကိုလည္း သမၼတၾကီးတို႔ ၾကားသိျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္မိပါသည္။ အင္ဒိုနီးရွားဘာသာစကားသည္ မေလးဘာသာစကားႏွင့္ လြန္စြာတူညီပါသည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ စေရာက္စအင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ မေလးဘာသာစကားကို က်င္လည္စြာ ေျပာဆိုႏိုင္ၾကပါသည္။ ထို႕ကဲ့သို႔ေသာ အင္ဒိုနီရွားႏိုင္ငံမ်ိဳးကပင္လွ်င္ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ အိမ္ေဖာ္ေစလႊတ္ျခင္းကို မည္ကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ရပ္တန္႔ပစ္ခဲ့ရသည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီးတို႔မွ ပညာရွိပီသစြာ မိမိႏိုင္ငံသားတို႔၏ အက်ိဳးကိုလိုလားစြာ သံုးသပ္ဆန္းစစ္ေစလိုပါသည္ခင္ဗ်ား…….။

မေလးရွားအစိုးရသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဥပေဒမ်ားကို ၁၉၅၅-ခုႏွစ္ မေလးရွားအက္ဥပေဒအတြင္း ထည့္သြင္းေရးဆြဲခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားအလုပ္သမားမ်ားနည္းတူ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ မေလးရွားအလုပ္ရွင္သူေဌးမ်ားသည္ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို ႏိုင္ငံသားမ်ားနည္းတူ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပးရန္ မဆိုထားဘိ၊ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားကို အရင္းရွင္ဆန္စြာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကေသာေၾကာင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားျပႆနာမ်ားသည္ အခ်ိန္တိုင္း၊ ေနရာတိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။ မေလးရွားအစိုးရအေနႏွင့္လည္း အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ေၾကးကိုသာ ႏွစ္စဥ္မျပတ္ေတာင္းယူလ်က္ရွိျပီး ထိုထိုေသာ ျပႆနာမ်ားကို လ်စ္လ်ဴထားၾကသည္။ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားမွ မခံႏိုင္၍ နီးစပ္ရာ NGOs မ်ားမွတဆင့္ အစိုးရဌာနမ်ားသို႔ တိုင္တန္းေသာအခါတြင္လည္း ႏိုင္ငံသားအလုပ္ရွင္သူေဌးမ်ားဘက္မွသာ ဘက္လိုက္ဆံုးျဖတ္ေပးေလ့ရွိျပီး အလုပ္သမားမ်ားမွာ နစ္နာၾကစျမဲသာ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ယခု မေလးရွားသို႔ အိမ္ေဖာ္တင္ပို႔ေရးလုပ္ငန္းတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား၏ ဘ၀လံုျခံဳမႈႏွင့္ အေထြေထြျပႆနာမ်ားအတြက္ မေလးရွား၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္၏ တာ၀န္ယူႏိုင္မႈအေပၚ သမၼတၾကီးတို႔မွ အေလးထားစဥ္းစားေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ား…………။

ေလးစားရပါေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးခင္ဗ်ား….

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေမတၱာရပ္ခံေျပာၾကားလိုသည္မွာ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားႏွင့္ ပတ္သက္ပါသည္ခင္ဗ်ား……။ သမၼတၾကီးႏွင့္တကြ အစိုးရ၀န္ၾကီးမ်ား၏ အသက္အရြယ္သည္ သမီးမ်ား၊ ေျမးမကေလးမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းသာစြာ ေနေနၾကသည့္အရြယ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနေနၾကမည့္ သမီးမ်ား၊ ေျမးမကေလးမ်ားအား မိမိတို႔ရင္ခြင္တြင္းမွေန၍ တျခားေနရာေဒသသို႔ အငွားကၽြန္အျဖစ္ အပို႔ခံရမည္ဆိုပါလွ်င္ နာက်င္ေၾကကြဲရမည္ျဖစ္ေသာ သမၼတၾကီးတို႔၏ ခံစားခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားေတြးေတာျပီး မိမိႏိုင္ငံတြင္းမွ အမ်ိဳးေကာင္းသမီးငယ္မ်ားကို ရင္၀ယ္သားကဲ့သို႔ သေဘာထားကာ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအား အိမ္ေဖာ္အျဖစ္ေစလႊတ္ရန္ စီစဥ္ေနမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ေပးပါရန္ အႏူးအညြတ္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ား……………..။

ေမာင္ပါလ
(ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတဦး)
၁၂.၄.၂၀၁၂


http://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=3440236257439&set=a.1055992772842.10224.1616532735&type=1

No comments:

Post a Comment

အေမေပးေသာႏွလုံးသား

အေမေပးေသာႏွလုံးသား
ေလညွင္းေလးေတြ သယ္ေဆာင္ေသာ ေဆာင္းလေပ်ာက္ေသာ ေႏြဦးတစ္ညမွာ မဟူရာညေရာင္ႏွင့္ အပူေဆာင္ည အေငြ႕အသက္ေတြက ကမၻာေျမေပၚျပန္႔နွံလုိ႔ လူေတြေတာင္ စိတ္ကူးပ်က္ေသာ ျငီးေငြ႕သံေတြနဲ႔ ေခၽြးေတြကုိယ္စီက်လုိ႔ ေျမခေနေသာ အခ်ိန္မွာ အေမဟာအျပဳံးေတြေ၀ကာ တုိ႔မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ေျပာျပေနသလုိ ေအးျမေသာဆုံးမသံစဥ္ေတြက တုိ႔ဘ၀အတြက္ အေရးၾကီးဆုံးေသာျဖစ္သလုိ ဘယ္အရာနဲ႔မွ မလဲႏုိင္ေသာ အဖုိးတန္ေသာ အရာပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိစဥ္အခါ၀ယ္ အေမေပးေသာႏွလုံးသားအလွပုံျပင္တစ္ပုဒ္က အပူေရာင္ျပန္ေနေသာ ကမၻာေျမေပၚကုိ ေမတၱာေရၾကည္ျဖန္းသလုိ ေအးျမေနပါေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္၀ယ္ အေမေျပာေနေသာပုံျပင္သံစဥ္ေတြကုိ တုိ႔တေတြနားစဥ္ေနခုိက္ အေမဟာ အပူဒဏ္ကုိကာကြယ္ေပးေသယ သီတဂူလမင္းၾကီးပမာ ေအျမေနသလုိ သားသၼီးေလးေတြကလည္း ၾကယ္ကေလးေတြပမာ အေမေပးေသာ ေမတၱာေတြကလႊမ္းျခံဳရ်္ေနပါေတာ့သည္။ ေအာ္....ေလာကၾကီးက ဘယ္လုိပင္ပူေနပါေစ သဘာ၀က ဘယ္လုိပင္ ရာသီဥတုေတြေျပာင္းလြဲေနပါေစ ေနညေတြ ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အရာရာတုိင္းက ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အေမေပးေသာႏွလုံးသားက မေျပာင္းလြဲတာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလာကဓံက ဘယ္လုိပင္ရုိက္ခ်က္ျပင္းပါေစအုန္း အေမေပးေသာႏွလုံးသားက ေအးျမေနျမဲပင္ျဖစ္သည္။ အဲဒါေတြဟာ အေမ့ရဲ႕အနာဂါတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွလုံးသားျဖစ္သလုိ သားသၼီးအတြက္ ဘ၀ေရွ႕ေရးႏ်င့္အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္ပန္တုိင္ဆီသုိ႔ဦးတည္ေနပါသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစဦးေတာ့ ထပ္ရ်္ဆုိဦးအံ......အေမေပးေသာႏွလုံးသားဟူသည္ သားသၼီးတုိ႔၏ အသိစိတ္ဓာတ္လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သလုိ ေအာင္ျမင္ေရး လူမႈေရး တုိးတက္ေရး ပညာေရးစသည္ အားလုံးတုိ႔၏ လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သည္ေရးသားရင္း ဆက္လက္ေရးသားပါဦးအံ.............။

အေမ...အေမ

အေမ...အေမ
ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေမြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ ဒုကၡခံခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေကၽြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ အကုန္မ်ားခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုခ်စ္တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ စိတ္ဆင္းရဲခဲ႔ရတယ္..... သားကို သခင္... လင္ကို ဘုရား ဆိုတဲ႔ အေမ.... ကၽြန္ေတာ္႔အတြက္နဲ႔ မ်က္ရည္ေပါက္ၾကီးငယ္က်ခဲ႔ရတယ္... ေလာကမွာ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ျခားေသာအရာေတြမွာဘဲနိမ္႔က်ျခင္နိမ္႔က်မယ္... မိခင္ေမတၱာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ေတာ႔.. တစ္ေလာကလံုးကို ရင္ေကာ႔ေခါင္းေမာ႔ျပီး ရင္ဆိုင္ႏူိင္ခဲ႔တယ္... အဲ႔ဒီလိုဆိုးခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးေမတၱာနဲ႔.. အသက္ဆက္ခဲ႔တာပါ... အဲ႔ဒီလိုမိုက္ခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးကရုဏာနဲ႔.. လူဆက္ျဖစ္ေနခဲ႔တာပါ... ေက်းဇူး အထူးပါေမၾကီးရယ္... အရာရာအားလံုးအတြက္ပါခင္ဗ်ာ..... သားၾကီးဂတိေပးပါတယ္...ေမၾကီး သားအသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး.. ဒီေလာကၾကီးထဲမွာ... ေမၾကီးဘာအေၾကာင္းေၾကာင္႔နဲ႔မွ စိတ္ဒုကၡေတြ ေသာကေဝဒနာေတြ ဘယ္ေသာအခါမွ ထပ္မျဖစ္ေစရပါဘူး...