Wednesday, May 9, 2012

သမိုင္းတေကြ႕မွ ျပည္သူ႔ဘက္မွ ထာဝစဥ္ရပ္တည္လွ်က္ရွိေသာအၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရတင္ဦး by သန္းဝင္းလႈိင္

သမိုင္းတေကြ႕မွ ျပည္သူ႔ဘက္မွ ထာဝစဥ္ရပ္တည္လွ်က္ရွိေသာအၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရတင္ဦး
by သန္းဝင္းလႈိင္
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ သဘာပတိအဖြဲ႕နာယက အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ျပည္သူ႔ဘက္၌ အစဥ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည့္ အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရတင္ဦးကို ၁၉၂၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၂ ရက္ စေနေန႔တြင္ ဧရာဝတီတိုင္း (ယခုတိုင္းေဒသႀကီး) ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ ေရ ေက်ာ္ရြာႀကီး၌ အဖဦးေမာင္ႀကိဳင္၊ အမိေဒၚျမတင္တို႔မွ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ငယ္စဥ္က ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ဗဟိုအမ်ိဳးသားအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ မူလတန္းမွ (၁၀) တန္းေအာင္သည္အထိ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ႀကီး စတင္ျဖစ္ပြားစဥ္ ေတာရြာတြင္ စစ္ေဘးဒဏ္ေရွာင္ေနစဥ္ ဖခင္ကြယ္လြန္ခဲ့သျဖင့္ ေခတၱကိုရင္ဝတ္ၿပီးေနာက္ (၁၀)တန္းေအာင္ ျမင္သည္အထိ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ဗဟိုအမ်ိဳးသား အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဒုတိယေက်ာင္းသားသပိတ္ စတင္ျဖစ္ပြား၍ တႏိုင္ငံလံုးရွိေက်ာင္းမ်ားသို႔ကူးစက္လာရာ ပုသိမ္ဗဟိုအမ်ဳိးသားအထက္တန္းေက်ာင္းမွျပဳလုပ္သည့္ စီတန္းလွည့္လည္ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းမွဦးစီးဖြဲ႕သည့္ ပင္နီလူငယ္တပ္ဖြဲ႕တြင္လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္တြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ျပည့္အၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ စစ္ဝန္ႀကီး႐ုံး ဗဟိုကင္းတပ္ (ယခုပဒုမၼာ ကြင္းေနရာ) တြင္ တပ္သားအျဖစ္ စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း တက္ရန္အတြက္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ ႏွင့္ စစ္ဝန္ႀကီး႐ုံးလူေတြ႕စစ္ေဆးမႈေျဖဆိုခံယူၿပီး မၾကာမီ ဝင္ဆာစစ္တန္းလ်ား (ယခုသမၼတအိမ္ေတာ္ဝန္းအတြင္း)တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အခ်က္ျပေလ့က်င့္ေရးတပ္ရင္းတြင္ သင္တန္းတက္ေနစဥ္ မဂၤလာဒံု တတိယပတ္ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း (Third Balth of Officer Training School) သို႔ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ တတိယပတ္ ဗိုလ္သင္ တန္းဆင္းၿပီး ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ (ဘီဒီေအ) တြင္ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိ အလုပ္သင္ဗိုလ္ (မီနာဂိုက္ရွိခန္း) တလိုင္းသံုးပြင့္ အထူး ၾကယ္ျဖင့္ ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည္။
တပ္မေတာ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေပးမည့္အစီအစဥ္အရ မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္ဖ်က္သိမ္းသည့္အခါ ဇာတိရြာသို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဆက္တက္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိၿပီး မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္႒ာနခ်ဳပ္ဖြင့္လွစ္ထားရာ ေလာင္းဝစ္စ္လမ္း(ယခု အင္းယားၿမိဳင္လမ္း မင္းကြန္းေတာရဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဝန္း) တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္အတြက္ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိမ်ား ကႏၵီစာခ်ဳပ္အရ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေနသည့္သတင္းၾကားရ၍ သြားေရာက္စံုစမ္းရာ မူလတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး တိုင္းအမွတ္ (၄) တပ္ရင္း ၁၀၂ စာရင္းတြင္ ေနာင္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမည့္ဗမာ့တပ္မေတာ္တြင္ တုိက္႐ိုက္ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိအျဖစ္ (သို႔မ ဟုတ္) အဂၤလိပ္ဘုရင့္စစ္တကၠသိုလ္တြင္ ဗိုလ္ေလာင္းအျဖစ္ေက်ာင္းတက္ရန္ေထာက္ခံထားသျဖင့္ အရာရွိအျဖစ္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထား ခဲ့ရာ ဒုတိယဗိုလ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသည္။ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္မွာ ၾကည္း – ၃၆၅၁ ျဖစ္သည္။
ထို႔ေနာက္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕ရွိ ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္မွ စစ္အရာရွိမ်ားသင္ၾကားေပးသည့္ အေျခခံစစ္ပညာသင္တန္းသို႔ တက္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ထိုမွတဆင့္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ေမၿမိဳ႕ (ျပင္ဦးလြင္) တြင္ အရာရွိငယ္သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ရသည္။
သင္တန္းဆင္းၿပီးေနာက္ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ စကၤာပူရွိ ၿဗိတိသွ်အေရွ႕ဖ်ားတပ္မ်ားဆိုင္ရာ႒ာနခ်ဳပ္မွ ဦးစီးဖြင့္လွစ္သည့္ စစ္ဆင္ေရး ေလ့က်င့္မႈသင္တန္းသို႔ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ တက္ေရာက္ခဲ့ရသည္။
၁၉၅၀ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ဆင္တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္ယူနန္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ တ႐ုတ္ျဖဴ (ကူမင္တန္) တပ္သား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာခဲ့သျဖင့္ ရြပ္ရြပ္ခြၽံခြၽံ ခုခံတုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ “သူရ” ဘြဲ႕ ခ်ီးျမႇင့္ခံရသည္။
၁၉၆၄ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ေၾကညာခ်က္အမွတ္၅၉ျဖင့္ အေနာက္တုိင္းစစ္႒ာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး ဗိုလ္ မွဴးႀကီးတင္ဦးအား ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေသာင္းဒန္ (ေလ) ေဒါက္တာေမာင္လြင္တို႔ႏွင့္အတူ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဝင္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။
၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁၀၀) ျဖင့္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္ဦးအား ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ႒ာန ဒုတိယဝန္ႀကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးမွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦးအား ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး႒ာနဝန္ႀကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့သည္။
၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဦသန္႔အေရးအခင္း၊ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းရာျပည့္အေရးအခင္းတို႔တြင္ ျပည္သူလူထုအထိအခိုက္နည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ ၾကည္ညိဳေလးစားမႈကို ခံခဲ့ရသည္။
၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔အထိ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ မဆလပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ သမၼတဦးေနဝင္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရွိန္အဝါလႊမ္းမိုးမႈကိုထိတ္ လန္႔ကာ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္မွ အၿငိမ္းစားေပးလိုက္သည္။
ယင္းေနာက္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္အနီးရွိ အထူးတရား႐ုံးတြင္ ရန္ကုန္ တိုင္းတရားသူႀကီး အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးအုန္းေမာင္၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ဦးျမတ္တိုး၊ ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းတို႔ပါဝင္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းတရားသူႀကီးအဖြဲ႕သို႔ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ ဖြဲ႕၊ သတင္းတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံး၊ ရဲမွဴးဦးစိုးျမင့္က ႏုိင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ရန္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီအား ဖ်က္ရန္ႀကံစည္မႈႏွင့္ အားေပးကူညီမႈတို႔ျဖင့္ ဗိုလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္(အဘ-ဦးလႊာ) ႏွင့္ ဗိုလ္ႀကီးဝင္းသိန္း(အဘ-ဦးဟုတ္ ႐ႈ) တို႔အား ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈတို႔ျဖင့္တရားစြဲဆိုရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးတင္ဦးသည္ သိလ်က္ႏွင့္ထိန္ခ်န္ခဲ့သည္ဆိုကာ ထည့္သြင္း တရားစြဲဆိုျခင္းခံရ၍ သက္ေသအေထာက္အထားမရွိဘဲ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၂(၁)၊ ၁၂၃/၁၂၄ ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၇) ႏွစ္ အျပစ္ေပး ခံခဲ့ရသည္။ ယင္းေနာက္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီက သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္းတည္တံ့ေရး အစည္းအေဝး ေအာင္ျမင္စြာၿပီးစီးျခင္းကိုဂုဏ္ျပဳ၍ အမိန္႔အမွတ္ ၂/၈၀ ျဖင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာမွ ေထာင္မွျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ သည္။
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ေထာင္မွျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ သာသနာ့ေဘာင္သို႔ (၂) ႏွစ္ခန္႔ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ လူ ထြက္ၿပီး ဥပေဒပညာေလ့လာသင္ယူဆည္းပူးရာ ၁၉၈၄/၈၆ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း မွတ္ပံုတင္ေရွ႕ေန (RL) ေအာင္လက္မွတ္ရခဲ့သည့္အျပင္ ဥပေဒပညာဘြဲ႕(L.L.B) ကိုပါ ရရွိခဲ့သည္။
႐ွစ္ဆယ့္ရွစ္ ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးျဖစ္ပြားေနစဥ္အတြင္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းလမ္း အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ုံႀကီးအေရးေပၚ႒ာနေ႐ွ႕၌ လူထုအစည္းအေဝးပြဲတြင္ ဒီမိုကေရစီျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ စည္း႐ုံး ေဟာေျပာခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ဗဟန္းၿမိဳ႕ဝကၤပါလမ္း ျခံအမွတ္ (၁၀) ဗိုလ္မွဴးေအာင္ (ရဲေဘာ္ သံုးက်ိပ္ဝင္) ေနအိမ္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ (၂၁) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ (ယာယီ) တြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္တပ္မွဴးေဟာင္းမ်ားႏွင့္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕တြင္ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
၁၉၈၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၂၄ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး စက္တင္ဘာလ၂၇ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္တြင္ ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ၁၀ရက္ေန႔တြင္ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေအာင္ႀကီး ႏႈတ္ထြက္သြားခဲ့သျဖင့္ ဥကၠ႒ျဖစ္လာခဲ့သည္။
၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ ဆီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ဥပေဒအရ အေရးယူခံရၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ အထူးစစ္ခံု႐ုံး အမွတ္ (၅) မွ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ (၃)ႏွစ္ က်ခံေစရန္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ျပစ္ဒဏ္ျပည့္ခါနီးတြင္ ေနာက္ထပ္စစ္ခံု႐ုံးဒဏ္ခံရၿပီး ယခင္က စြဲဆိုခဲ့သည့္စြဲခ်က္အတိုင္း ေနာက္ထပ္ေထာင္ဒဏ္ (၇) ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ေထာင္မွျပန္လည္လြတ္ ေျမာက္ခဲ့သည္။
၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူငယ္အခ်ဳိ႕တို႔ႏွင့္အတူ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕ႏွင့္ ကြမ္းျခံကုန္းၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ပါတီစည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အသြား ဒလၿမိဳ႕အထြက္တြင္ အာဏာပိုင္မ်ား၏တားျမစ္ဟန္႔တားျခင္းခံခဲ့ရ၍ ၉ ရက္အၾကာ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ ညဥ့္သန္းေခါင္တြင္ အ တင္းအဓမၼခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖမ္းဆီးၿပီး ေနအိမ္သို႔ျပန္ပို႔ခံရၿပီး ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ ေနခဲ့ရ သည္။
၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ မႏၱေလးၿမိဳ႕သို႔ မီးရထားျဖင့္ခရီးသြားရန္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးသို႔ေရာက္ရွိစဥ္ အာဏာပိုင္မ်ားမွဟန္႔တားၿပီး ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္၍ ရဲမြန္တပ္စ ခန္းတြင္ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားၿပီး ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္မွ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းကို ျပန္လည္၍႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့သည္။
၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္စည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္အတြင္း စစ္ကိုင္းတုိင္း၊ ေရႊဘိုခ႐ိုင္ ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕အနီး က်ီရြာတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ စနစ္တက် ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္တုိက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ေသြးေခ်ာင္းစီးလုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ တိုက္ခိုက္မႈအတြင္း အသက္မေသဘဲ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး စစ္ကိုင္းတုိင္းကေလးေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားရာမွ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ၇က္ ညေနပိုင္းတြင္ ေလယာဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနအိမ္သို႔ ျပန္ပို႔၍ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ျပ႒ာန္း၍ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ “ႏိုင္ငံေတာ္အားေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ” ပုဒ္မ၁၀ (ခ) ျဖင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္သက္တမ္း (၁) ႏွစ္ ထပ္မံတိုးခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ျပစ္ဒဏ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ တြင္ လႊတ္မေပးဘဲ ေနာက္ထပ္ျပစ္ဒဏ္ သက္တမ္း (၁) ႏွစ္ ထပ္မံတိုးျခင္းခံခဲ့ရျပန္သည္။
ထို႔ေနာက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးတင္ဦးအား ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ၇က္ေန႔ည ၈ း ၃၀ နာရီတြင္ ေန အိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ နအဖအစိုးရက ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။
ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဒုတိယဥကၠ႒ဦးတင္ဦးသည္ မိမိႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရး မ်ားရရွိေရးအတြက္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏တာဝန္၊ ဗဟိုဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒တာဝန္၊ ဗဟိုလူမႈအေထာက္အကူအဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒တာဝန္ မ်ားကို ျပန္လည္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
ယင္းေနာက္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ လာၿပီးေနာက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ က်စ္လ်စ္ခိုင္မာေတာင့္တင္းရန္ႏွင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ႏိုင္ငံေရးဝါဒသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား ထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို သဘာပတိအဖြဲ႕၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕တို႔ျဖင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႕ စည္းရာ သူရဦးတင္ဦးအား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သဘာပတိအဖြဲ႕တြင္ နာယကအျဖစ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပး အပ္ခဲ့သည္။ သဘာပတိအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ ဦးတင္ဦး၊ ဦးဝင္းတင္၊ ဦးသန္းထြန္း၊ ဦးလွေဖ၊ ဦးၫြန္႔ေဝတို႔ျဖစ္သည္။ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဥကၠ႒မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ ဦးဉာဏ္ဝင္း၊ ဦးဝင္းျမင့္၊ ဦးအုန္းႀကိဳင္၊ ဦးဟံသာျမင့္၊ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္၊ ေဒါက္ တာေမဝင္းျမင့္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဦးတင္ဦး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒ သႀကီးလူငယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားပါဝင္သည့္ ၂၁ ဦးပါ နာမည္စာရင္းျဖင့္ ပါတီျပန္လည္ထူေထာင္ခြင့္ကို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကသည္။
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အား ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၁ ဦးပါ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးေကာ္မတီကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ ဦးတင္ဦးအား ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး ၂၁ ဦးေကာ္မတီ၏တာဝန္ခံအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၾက သည္။
မည္သို႔ဆိုေစ… သမိုင္းတေကြ႔မွ အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရဦးတင္ဦးသည္ ျပည္သူ႔ဘက္၌ထာဝစဥ္ရပ္တည္၍ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အ ေရးအတြက္ အနစ္နာခံႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားသည္ ျမန္မာ့သမိုင္း၌ ထာဝရကမၺည္းတင္ က်န္ရွိေနမည္မွာ မလြဲဧကန္ပင္တည္း။

LWIN PWIN
NLABR
Blog:                          http://wanna23-23.blogspot.com/
Web-site:                    www.nlabr.com 

No comments:

Post a Comment

အေမေပးေသာႏွလုံးသား

အေမေပးေသာႏွလုံးသား
ေလညွင္းေလးေတြ သယ္ေဆာင္ေသာ ေဆာင္းလေပ်ာက္ေသာ ေႏြဦးတစ္ညမွာ မဟူရာညေရာင္ႏွင့္ အပူေဆာင္ည အေငြ႕အသက္ေတြက ကမၻာေျမေပၚျပန္႔နွံလုိ႔ လူေတြေတာင္ စိတ္ကူးပ်က္ေသာ ျငီးေငြ႕သံေတြနဲ႔ ေခၽြးေတြကုိယ္စီက်လုိ႔ ေျမခေနေသာ အခ်ိန္မွာ အေမဟာအျပဳံးေတြေ၀ကာ တုိ႔မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ေျပာျပေနသလုိ ေအးျမေသာဆုံးမသံစဥ္ေတြက တုိ႔ဘ၀အတြက္ အေရးၾကီးဆုံးေသာျဖစ္သလုိ ဘယ္အရာနဲ႔မွ မလဲႏုိင္ေသာ အဖုိးတန္ေသာ အရာပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိစဥ္အခါ၀ယ္ အေမေပးေသာႏွလုံးသားအလွပုံျပင္တစ္ပုဒ္က အပူေရာင္ျပန္ေနေသာ ကမၻာေျမေပၚကုိ ေမတၱာေရၾကည္ျဖန္းသလုိ ေအးျမေနပါေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္၀ယ္ အေမေျပာေနေသာပုံျပင္သံစဥ္ေတြကုိ တုိ႔တေတြနားစဥ္ေနခုိက္ အေမဟာ အပူဒဏ္ကုိကာကြယ္ေပးေသယ သီတဂူလမင္းၾကီးပမာ ေအျမေနသလုိ သားသၼီးေလးေတြကလည္း ၾကယ္ကေလးေတြပမာ အေမေပးေသာ ေမတၱာေတြကလႊမ္းျခံဳရ်္ေနပါေတာ့သည္။ ေအာ္....ေလာကၾကီးက ဘယ္လုိပင္ပူေနပါေစ သဘာ၀က ဘယ္လုိပင္ ရာသီဥတုေတြေျပာင္းလြဲေနပါေစ ေနညေတြ ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အရာရာတုိင္းက ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အေမေပးေသာႏွလုံးသားက မေျပာင္းလြဲတာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလာကဓံက ဘယ္လုိပင္ရုိက္ခ်က္ျပင္းပါေစအုန္း အေမေပးေသာႏွလုံးသားက ေအးျမေနျမဲပင္ျဖစ္သည္။ အဲဒါေတြဟာ အေမ့ရဲ႕အနာဂါတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွလုံးသားျဖစ္သလုိ သားသၼီးအတြက္ ဘ၀ေရွ႕ေရးႏ်င့္အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္ပန္တုိင္ဆီသုိ႔ဦးတည္ေနပါသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစဦးေတာ့ ထပ္ရ်္ဆုိဦးအံ......အေမေပးေသာႏွလုံးသားဟူသည္ သားသၼီးတုိ႔၏ အသိစိတ္ဓာတ္လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သလုိ ေအာင္ျမင္ေရး လူမႈေရး တုိးတက္ေရး ပညာေရးစသည္ အားလုံးတုိ႔၏ လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သည္ေရးသားရင္း ဆက္လက္ေရးသားပါဦးအံ.............။

အေမ...အေမ

အေမ...အေမ
ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေမြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ ဒုကၡခံခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေကၽြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ အကုန္မ်ားခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုခ်စ္တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ စိတ္ဆင္းရဲခဲ႔ရတယ္..... သားကို သခင္... လင္ကို ဘုရား ဆိုတဲ႔ အေမ.... ကၽြန္ေတာ္႔အတြက္နဲ႔ မ်က္ရည္ေပါက္ၾကီးငယ္က်ခဲ႔ရတယ္... ေလာကမွာ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ျခားေသာအရာေတြမွာဘဲနိမ္႔က်ျခင္နိမ္႔က်မယ္... မိခင္ေမတၱာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ေတာ႔.. တစ္ေလာကလံုးကို ရင္ေကာ႔ေခါင္းေမာ႔ျပီး ရင္ဆိုင္ႏူိင္ခဲ႔တယ္... အဲ႔ဒီလိုဆိုးခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးေမတၱာနဲ႔.. အသက္ဆက္ခဲ႔တာပါ... အဲ႔ဒီလိုမိုက္ခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးကရုဏာနဲ႔.. လူဆက္ျဖစ္ေနခဲ႔တာပါ... ေက်းဇူး အထူးပါေမၾကီးရယ္... အရာရာအားလံုးအတြက္ပါခင္ဗ်ာ..... သားၾကီးဂတိေပးပါတယ္...ေမၾကီး သားအသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး.. ဒီေလာကၾကီးထဲမွာ... ေမၾကီးဘာအေၾကာင္းေၾကာင္႔နဲ႔မွ စိတ္ဒုကၡေတြ ေသာကေဝဒနာေတြ ဘယ္ေသာအခါမွ ထပ္မျဖစ္ေစရပါဘူး...