Monday, May 14, 2012

အာရွ လက္နက္အားစမ္းစစ္ပြဲႀကီး ဆင္ႏႊဲေတာ့မည္ေလာ

 

အာရွ လက္နက္အားစမ္းစစ္ပြဲႀကီး ဆင္ႏႊဲေတာ့မည္ေလာ

 
by General Knowledge 
 
ယခင္က အထိအခုိက္ မခံေသာေဒသ (Sensitive Region)အျဖစ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသကို လူသိမ်ားခဲ့ၾကသည့္အေၾကာင္းမွာ အစၥေရး၊ ပါလက္စတိုင္း ျပႆနာအစ ဘာသာေရးစစ္ပြဲဆင္ႏႊဲရန္ စိန္ေခၚမွဳျပဳေနၾကသည့္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပႆနာျဖစ္ေသာ အထိမခံေသာနယ္ေျမအျဖစ္ တစ္ကမာၻလံုးက ေစာင့္ၾကည့္နားစိုက္ေနၾကေပသည္။
ယခုအခါ လက္နက္ၿပိဳင္ဆိုင္ ရန္လိုမွဳမ်ားရွိေသာေဒသမ်ားအျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေနထိုင္ရာ အာရွသို႔ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရသည္။

ေျမာက္ကုိရီးယား၏ ရန္လိုမွဳ
ယခုလက္ရွိ ေခါင္းေဆာင္သစ္ ကင္ဂ်ံဳအြန္၏ အဘိုးျဖစ္သူ ကင္အီဆြန္းေမြးေန႔ႏွစ္ (၁၀၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဧၿပီ ၁၃ ရက္ေန႔က ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔သည္ ဆက္သြယ္ေရး ၿဂိဳဟ္တုတစ္လံုးကို ကမာၻပတ္လမ္းေၾကာင္းထဲသို႔ လႊတ္တင္မည္ ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။
သို႔ရာတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ ၎မွာ ႏ်ဴကလီးယားထိပ္ဖူးတပ္ တာေဝးပစ္ ဒံုးက်ည္ကို စမ္းသပ္ျပခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုလုပ္ရပ္မွာ အေယာင္ေဆာင္လုပ္ရပ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔မွာ အသင့္အေနအထား တပ္လွန္႔ထားၾကၿပီး ၎ ဒံုးပ်ံ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚမွ ျဖတ္သန္းသြားပါက ပစ္ခ်မည္ဟု သတိေပး ေၾကညာခဲ့သည္။ ယခင္အခ်ိန္ကလည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေပၚသုိ႔ ျဖတ္သန္း၍ ဒံုးက်ည္တစ္စင္း စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္ ခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဂ်ပန္တို႔က မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကသည္။ မၾကာမီက ေတြ႕ရွိရေသာ ေကာင္းကင္ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပံုမ်ားအရ ေျမာက္ကိုရီးယားတုိ႔သည္ တတိယအႀကိမ္ ေျမေအာက္ႏ်ဴကလီးယားဗံုး စမ္းသပ္ေဖာက္ခြဲရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာေၾကာင့္ မဟာမိတ္ တ႐ုတ္တို႔ကပါ ၎လုပ္ရပ္အေပၚ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢႏွင့္ တ႐ုတ္ တုံ႔ျပန္မွဳ
ယခုကဲ့သို႔ ဒံုးပ်ံ လႊတ္တင္မွဳအေပၚ ကုလသမဂၢက ၎တို႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို မခ်ဳိးေဖာက္ရန္ သတိေပးခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း လံုးဝ ေဝဖန္ကန္႔ကြက္ ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔က ၎ဒံုးပ်ံကို ျဖစ္ေအာင္ လႊတ္တင္ခဲ့ၿပီး (၂) မိနစ္ခန္႔အၾကာတြင္ ပင္လယ္တြင္းသို႔ ထိုးက်ခဲ့သည္။
ယင္းကိစၥကို လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ကိုရီးယားတို႔အား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ႐ုရွားကမူ ဆိတ္ဆိတ္ေနခဲ့သည္။ မေအာင္ျမင္ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ရန္လိုဒံုးပ်ံလႊတ္တင္မွဳအေပၚ တ႐ုတ္တို႔က သည္းခံေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားက ရန္လိုေသာ လုပ္ရပ္ကို ေနာက္ထပ္လုပ္လာခဲ့လွ်င္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရလိမ့္မည္ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအပါအဝင္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ေတာင္ကိုရီးယား၏ ပဲ့ထိန္းဒံုးက်ည္
ေျမာက္ကိုရီးယား၏ မေအာင္ျမင္ေသာ ဒံုးပ်ံလႊတ္တင္စမ္းသပ္မႈမွာ ကုန္က်စရိတ္ ေဒၚလာ သန္း ၈၅၀ ခန္႔ျဖစ္ၿပီး ၎ ပမာဏ သည္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ငတ္မြတ္ေနေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာ တစ္ႏွစ္စာ ဖူလံုႏိုင္သည့္ ေငြ ပမာဏျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတက ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတအေနျဖင့္ မိမိ၏ေျပာၾကားခ်က္ ကို ေတာင္းပန္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဤေျပာဆိုမွဳသည္ မိမိတို႔၏ အဓိကက်ေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ ပြဲႀကီးကို ေစာ္ကားရာေရာက္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ကလည္း ေျမာက္ကိုရီးယား၏ မည္သည့္ၿမိဳ႕ကိုမဆို ေရာက္ေအာင္ ပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာ တာေဝးပစ္ ပဲ့ထိန္းဒံုးက်ည္ကို ပစ္လႊတ္ စမ္းသပ္ျပခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔ကို ပိုမိုေဒါသထြက္ေစၿပီး ျမင့္ျမတ္ေသာ စစ္ပြဲတစ္ခုကို ဆင္ႏႊဲမည္ျဖစ္ကာ မီးေတာင္ႀကီး ေပါက္ကြဲ သကဲ့သို႔ စိတ္ဆိုးေနေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား ျပည္သူမ်ား၏ တုိက္ခုိက္မွဳ စစ္ပြဲကို ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ ခံစားရလိမ့္မည္ ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

အိႏၵိယ တာေဝးပစ္ ဒံုးက်ည္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ
အိႏၵိယတို႔သည္ ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၁၉ ရက္ေန႔က Wheeler Island မွ မိုင္ ၅၅၀၀ ေရာက္ေအာင္ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္ အဏုျမဴထိပ္ဖူးတပ္ တာေဝးပစ္ ဒံုးက်ည္ကို ေအာင္ျမင္စြာ လႊတ္တင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ဟင္ဒီဘာသာစကားအရ “မီး” ဟု အဓိပၸာယ္ရသည့္ Agni V တာေဝးပစ္ ဒံုးက်ည္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေပက်င္းကို ထိမွန္ေအာင္ ပစ္ခတ္ႏိုင္ေၾကာင္း အိႏၵိယ အစိုးရက ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားစြာ ေၾကညာခဲ့သည္။
ယခုအခါ အဏုျမဴထိပ္ဖူးတပ္ တာေဝးပစ္ ဒံုးက်ည္ပိုင္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ အိႏၵိယတို႔သည္ ကမာၻေပၚရွိ စစ္ေရးအင္အား အဆင့္ျမင့္ ႏိုင္ငံမ်ား အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္၏ တုံ႔ျပန္မွဳမွာ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ တ႐ုတ္တို႔၏ စစ္ေရးရာကို အိႏၵိယအေနျဖင့္ မည္သို႔မွ် ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ မဟုတ္ေသးဟုသာ တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ပါကစၥတန္ကလည္း ေက်ာင္းေတာ္က ရန္စျပခဲ့သည့္အတိုင္း အိႏၵိယတို႔၏ တာေဝးပစ္ ဒံုးက်ည္ကို စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္ၿပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ဧၿပီ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ၎တို႔၏ တာေဝးပစ္ ဒံုးက်ည္ ရွဟိန္တစ္ေအကို ပစ္လႊတ္စမ္းသပ္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔၏ စစ္ေရးေလ့က်င့္မွဳကို အေမရိကန္ ေစာင့္ၾကည့္ေန
အာရွႏိုင္ငံမ်ားသည္ ႐ုရွားထံမွ စစ္လက္နက္ နည္းပညာမ်ားကို အဓိကဝယ္ယူရာ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္လာေနသည္ဟု ႐ုရွားအစိုးရ၏ စစ္လက္နက္ ေရာင္းခ်မွဳဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီက ေၾကညာခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ႐ုရွားလက္နက္ေရာင္းခ်မႈ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ဝယ္ယူခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း လက္နက္ တင္သြင္းမႈမ်ားထဲမွ ေရွ႕တန္းေရာက္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အိႏၵိယ၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ပါကစၥတန္၊ တ႐ုတ္၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စေတာ့ဟုမ္းၿမိဳ႕ ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သုေတသနဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ႐ုရွားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈသည္ အိႏၵိယ၏ ဒံုးက်ည္ ေအာင္ျမင္စြာ ပစ္လႊတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တို႔၏ တုံ႔ျပန္မႈသည္ အိႏၵိယအေပၚတြင္ သက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။
သို႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွား ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈ ရရွိေရး အတြက္သာ ျဖစ္သည္ဟု တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ လူေဝမင္းက သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတြင္ တ႐ုတ္ေရတပ္မွ စစ္သေဘၤာ ၁၆ စင္းႏွင့္ ေရငုပ္သေဘၤာ ႏွစ္စင္းပါဝင္ၿပီး ႐ုရွားႏိုင္ငံ ပစိဖိတ္ စစ္သေဘၤာ ေလးစင္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ အလားတူ ႐ုရွားစစ္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ ေရတပ္ တိုက္ခိုက္ေရးတပ္မ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္ဟု တ႐ုတ္ သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ စစ္ေရးေလ့က်င့္သည့္ေနရာမွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔၏ မဟာမိတ္ ဖိလစ္ပိုင္၊ ထိုင္ဝမ္၊ ဗီယက္နမ္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ေရပိုင္နက္ အခင္းျဖစ္ပြားရာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား ေနာက္ဆံုးႀကိမ္းဝါးမွဳ
ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ လီေျမာင္ဘတ္အား စစ္ေရးျဖင့္ တုိက္ခိုက္ေခ်မႈန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားက ဧၿပီ ၂၃ ရက္ေန႔က ေဝေဝဆာဆာ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံကို ၃ မိနစ္ႏွင့္ ၄ မိနစ္အတြင္း ျပာပံုအျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားေစရန္ မိမိတို႔၏ အသံုးျပဳ နည္းလမ္းအတိုင္း လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ႀကံဳးဝါးခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားအေနျဖင့္ သမၼတ လီေျမာင္ဘတ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းရွိသည္မ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သံုးသပ္လာၾကသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ေသာၾကာေန႔ ဧၿပီ ၂၀ ရက္ေန႔က ကင္အီဆြန္းရင္ျပင္၌ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ား စုေဝးခဲ့ၾကၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ လီေျမာင္ဘတ္ႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားအား သုတ္သင္ရွင္းလင္းေရး ေႂကြးေၾကာ္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။
ထို႔ျပင္ ေျမာက္ကိုရီးယားစစ္တပ္သည္ ရန္သူ အေမရိကန္တို႔အား တစ္ခ်က္တည္းႏွင့္ အလဲထိုးႏိုင္ေသာအင္အား ရွိေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသည္ ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္မွဳျဖစ္ေစ၊ အျခား စစ္ေရးနည္းလမ္းအရျဖစ္ေစ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံကို မၾကာမီ တိုက္ခိုက္လာႏိုင္သည္ဟု ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဧၿပီ ၂၂ ရက္ေန႔က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိ အေျခအေနမွာ မထင္မွတ္ေသာ အခ်ိန္အတြင္း အာရွေဒသတြင္ စစ္ပြဲတစ္ခု ေပၚေပါက္လာႏိုင္ၿပီး ဆရာႀကီးမ်ားပင္ ထိန္းသိမ္း မရျဖစ္လာေနေသာ တပည့္တစ္ဦးကို မည္သို႔ ဆက္လက္ထိန္းထားၾကမည္နည္းဟူေသာ သံသယအေတြးမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အကဲခတ္မ်ားက ရင္တမမျဖင့္ ေန႔စဥ္ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကရေပဦးမည္။
ကိုလင္းမာန္ေအာင္
LWIN PWIN
NLABR
Blog: http://wanna23-23.blogspot.com/
Web-site: www.nlabr.com

No comments:

Post a Comment

အေမေပးေသာႏွလုံးသား

အေမေပးေသာႏွလုံးသား
ေလညွင္းေလးေတြ သယ္ေဆာင္ေသာ ေဆာင္းလေပ်ာက္ေသာ ေႏြဦးတစ္ညမွာ မဟူရာညေရာင္ႏွင့္ အပူေဆာင္ည အေငြ႕အသက္ေတြက ကမၻာေျမေပၚျပန္႔နွံလုိ႔ လူေတြေတာင္ စိတ္ကူးပ်က္ေသာ ျငီးေငြ႕သံေတြနဲ႔ ေခၽြးေတြကုိယ္စီက်လုိ႔ ေျမခေနေသာ အခ်ိန္မွာ အေမဟာအျပဳံးေတြေ၀ကာ တုိ႔မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ေျပာျပေနသလုိ ေအးျမေသာဆုံးမသံစဥ္ေတြက တုိ႔ဘ၀အတြက္ အေရးၾကီးဆုံးေသာျဖစ္သလုိ ဘယ္အရာနဲ႔မွ မလဲႏုိင္ေသာ အဖုိးတန္ေသာ အရာပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိစဥ္အခါ၀ယ္ အေမေပးေသာႏွလုံးသားအလွပုံျပင္တစ္ပုဒ္က အပူေရာင္ျပန္ေနေသာ ကမၻာေျမေပၚကုိ ေမတၱာေရၾကည္ျဖန္းသလုိ ေအးျမေနပါေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္၀ယ္ အေမေျပာေနေသာပုံျပင္သံစဥ္ေတြကုိ တုိ႔တေတြနားစဥ္ေနခုိက္ အေမဟာ အပူဒဏ္ကုိကာကြယ္ေပးေသယ သီတဂူလမင္းၾကီးပမာ ေအျမေနသလုိ သားသၼီးေလးေတြကလည္း ၾကယ္ကေလးေတြပမာ အေမေပးေသာ ေမတၱာေတြကလႊမ္းျခံဳရ်္ေနပါေတာ့သည္။ ေအာ္....ေလာကၾကီးက ဘယ္လုိပင္ပူေနပါေစ သဘာ၀က ဘယ္လုိပင္ ရာသီဥတုေတြေျပာင္းလြဲေနပါေစ ေနညေတြ ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အရာရာတုိင္းက ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အေမေပးေသာႏွလုံးသားက မေျပာင္းလြဲတာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလာကဓံက ဘယ္လုိပင္ရုိက္ခ်က္ျပင္းပါေစအုန္း အေမေပးေသာႏွလုံးသားက ေအးျမေနျမဲပင္ျဖစ္သည္။ အဲဒါေတြဟာ အေမ့ရဲ႕အနာဂါတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွလုံးသားျဖစ္သလုိ သားသၼီးအတြက္ ဘ၀ေရွ႕ေရးႏ်င့္အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္ပန္တုိင္ဆီသုိ႔ဦးတည္ေနပါသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစဦးေတာ့ ထပ္ရ်္ဆုိဦးအံ......အေမေပးေသာႏွလုံးသားဟူသည္ သားသၼီးတုိ႔၏ အသိစိတ္ဓာတ္လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သလုိ ေအာင္ျမင္ေရး လူမႈေရး တုိးတက္ေရး ပညာေရးစသည္ အားလုံးတုိ႔၏ လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သည္ေရးသားရင္း ဆက္လက္ေရးသားပါဦးအံ.............။

အေမ...အေမ

အေမ...အေမ
ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေမြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ ဒုကၡခံခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေကၽြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ အကုန္မ်ားခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုခ်စ္တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ စိတ္ဆင္းရဲခဲ႔ရတယ္..... သားကို သခင္... လင္ကို ဘုရား ဆိုတဲ႔ အေမ.... ကၽြန္ေတာ္႔အတြက္နဲ႔ မ်က္ရည္ေပါက္ၾကီးငယ္က်ခဲ႔ရတယ္... ေလာကမွာ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ျခားေသာအရာေတြမွာဘဲနိမ္႔က်ျခင္နိမ္႔က်မယ္... မိခင္ေမတၱာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ေတာ႔.. တစ္ေလာကလံုးကို ရင္ေကာ႔ေခါင္းေမာ႔ျပီး ရင္ဆိုင္ႏူိင္ခဲ႔တယ္... အဲ႔ဒီလိုဆိုးခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးေမတၱာနဲ႔.. အသက္ဆက္ခဲ႔တာပါ... အဲ႔ဒီလိုမိုက္ခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးကရုဏာနဲ႔.. လူဆက္ျဖစ္ေနခဲ႔တာပါ... ေက်းဇူး အထူးပါေမၾကီးရယ္... အရာရာအားလံုးအတြက္ပါခင္ဗ်ာ..... သားၾကီးဂတိေပးပါတယ္...ေမၾကီး သားအသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး.. ဒီေလာကၾကီးထဲမွာ... ေမၾကီးဘာအေၾကာင္းေၾကာင္႔နဲ႔မွ စိတ္ဒုကၡေတြ ေသာကေဝဒနာေတြ ဘယ္ေသာအခါမွ ထပ္မျဖစ္ေစရပါဘူး...