Friday, May 18, 2012

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ ေခတ္သစ္ျမန္မာ

 

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

ေခတ္သစ္ျမန္မာ ကြာျခားခ်က္

 
by ေဇာ္ေအာင္ (မုံရြာ)

တိုင္းျပည္ၾကီး၊ ပ်က္စီးယိုယြင္းလာသည္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသူမ်ားက ၁၉၈၆ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကြန္ကရက္ႀကီးတြင္ အစိုးရအေဟာင္းကို အသစ္ႏွင့္အစားထိုးလိုက္သည္။ အသက္ ၇၁ ႏွစ္အရြယ္ရွိေသာ ငုရင္ဗင္လင့္ဆိုသူ ပါတီအႀကီးအကဲျဖစ္လာပါသည္။ ထိုမွစၿပီး အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမွ၊ ကြန္ျမဴနစ္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ Doi Moi အဂၤလိပ္စကားလံု Renovation ဟု အဓိပၸါယ္ရွိသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ၄ ႏွစ္အတြင္း ဥေရာပါ၊ အေမရိကတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးျပန္လည္ရရွိခဲ့သည္။ စက္မႈ၊ လယ္ယာ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တဟုန္ထိုးတိုးတက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယခင္အ႐ုိးစြဲေနေသာအက်င့္မ်ား၊ ႀကဳိးနီစနစ္မ်ား မကုန္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေႏွးေကြးသြားရျပန္သည္။ ၂၀၀၄ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ပေရာက္ဗီယက္နမ္မ်ားစြာ ျပန္လာေသာေၾကာင့္ စီးပြားျပန္လည္တိုးတက္လာေသာ္လည္း မွန္းသေလာက္ျဖစ္မလာေသးပါ။ ငုယင္ဗင္လင့္ ၁၉၉၁ မွာ က်န္းမာေရးအရ၊ အနားယူသြားၿပီး၊ ဗီယက္နမ္ရဲ့ ျပင္ျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပႆနာမ်ားကို ဆက္လက္ေျပာဆိုေရးသားခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာျခားလြန္းျခင္း၊ အေမရိ ကန္ကုမၸဏီမ်ားက ဗီယက္နမ္မ်ားကို နည္းပညာမေပးပဲ၊ အေမရိကန္ေရာင္းမကုန္ပစၥည္းေတြပဲ လာပံုခ်သြားျခင္းမ်ားက အျပစ္တင္ေရးသားခဲ့သည္။ ဗီယက္နမ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကားတြင္ ခ်စားမႈ၊ အာဏာအလြဲသံုးမႈမ်ားကိုျဖစ္လာျပန္သည္ကို ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းႀကီး က ေထာက္ျပခဲ့သည္။
ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား မည္သည့္သင္ခန္းစာမ်ား ဗီယက္နမ္မွရယူသြားသနည္း ကိုမူ ေစာင့္ၾကည့္ရန္သာရွိေပသည္။

• ဗီယက္နမ္သမိုင္း

ဗီယက္နမ္မ်ား၏ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္သည္ သူ႔ကြၽန္မခံ၊ အလြန္မာေၾကာလွပါသည္။ တ႐ုတ္ျပည္၊ မြန္ဂိုအင္ပါယာလက္ထက္မွာ ျမန္မာျပည္ကို မြန္ဂိုတ႐ုတ္တပ္မ်ား ၀င္ေရာက္သိမ္းပိုက္ၿပီး၊ ပုဂံမင္းဆက္ကို ပ်က္သုန္းေစခဲ့ေသာ္လည္း ဗီယက္နမ္ကို မြန္ဂိုတ႐ုတ္မ်ား ၀င္ေရာက္တိုက္ ခိုက္တဲ့အခါ ဗီယက္နမ္မ်ားက တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဥေရာပနယ္ခ်ဲ႕မ်ားကိုေတာ့ အ႐ႈံးေပးခဲ့ၿပီး၊ ျပင္သစ္ကိုလိုနီႏိုင္ငံအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနခဲ့ၿပီး၊ ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲမွာ ဘိန္ဒိန္ဖူးစစ္ပြဲႀကီး ၁၉၅၄ မွာ ျပင္သစ္စစ္တပ္ႀကီး ပိတ္မိ၊ လက္နက္ခ် အ႐ႈံးေပးၿပီး ဗီယက္နမ္ကထြက္ခြာခဲ့တဲ့ ရာဇ၀င္ရွိသည္။ ေနာက္ပိုင္း ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ထြန္းကားတဲ့ ၁၉၇၀ ေခတ္ေလာက္က၊ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲဆိုၿပီး အေရွ႕ ေတာင္အာရွမွာ ကြန္ျမဴနစ္နဲ႔အရင္းရွင္စနစ္ ၂ ခု အျပင္းအထန္တိုက္ခိုက္ၾကတဲ့ေျမဇာပင္ ဗီယက္နမ္ျဖစ္ပါသည္။ အရင္းရွင္ ဒီမိုကေရစီအဘိုးႀကီး အေမရိကန္ခမ်ာ ၁၅ ႏွစ္ေလာက္ ယခုေခတ္၊ အီရက္ထက္ဆိုးတဲ့စစ္ပြဲၾကီးကိုတိုက္ခိုက္ရင္း ၁၉၅၇ မွာ ဗီယက္နမ္က ႐ံႈးနိမ့္ထြက္ခြာ လာခဲ့ရသည္။
• ယခုလက္ရွိဗီယက္နမ္

၀ီကီမွတ္တမ္းအရ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ဗီယက္နမ္လူဦးေရမွာ ၄ သန္းခန္႔ရွိသည္။ အမ်ားဆံုးမွာ အေမရိကန္တြင္ ၁.၈ သန္းရွိသည္။ ကေမၻာဒီး ယားတြင္ ၆ သိန္း၊ တိုင္၀မ္ ၂ သိန္းခန္႔၊ ျပင္သစ္တြင္ ၂ သိန္းခြဲ၊ ၾသစေၾတးလ်ား၊ ကေနဒါ၊ လာအို၊ ႐ုရွား၊ ေတာင္ကိုးရီးယားတို႔တြင္ တစ္ သိန္းခြဲေက်ာ္ စသျဖင့္ရွိၾကသည္။ အမ်ားစုမွာ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲအၿပီး စစ္ေျပးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ၂၀၀၀ ေနာက္ ပိုင္းတြင္ စီးပြားေရးတံခါးဖြင့္၀ါဒ စတင္က်င့္သံုးလာၿပီး၊ ႏိုင္ငံျခားရွိဗီယက္နမ္မ်ားအား ျပန္လာရန္ေခၚေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ဗီယက္နမ္ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ၾကသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ယခင္ေတာင္ဗီယက္နမ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း Nguyễn Cao Kỳ ျပန္လာၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္၊ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ဗီယက္နမ္မ်ား ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္လာခဲ့သည္။ အစိုးရျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အနည္း ငယ္စတင္ခ်ိန္ ၁၉၈၇ တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ဗီယက္နမ္ ၈၀၀၀ ခန္႔သာျပန္လာၾကေသာ္လည္း၊ ျပဳျပင္ေရးအရွိန္ရလာသည့္ ၂၀၀၄ တြင္ ေလးသိန္းေက်ာ္ ၄၃၀၀၀ ျပန္လာၾကသည္။ ပညာတတ္၊ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာသည့္ဗီယက္နမ္မ်ားစြာတို႔မွာ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရ လူ႔အခြင့္အေရးမ ရွိမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပန္မလာၾကေသးပါ။ ဗီယက္နမ္အစိုးရကလည္း ျပန္လာရန္ နည္းမ်ိဳးစံုႏွင့္ ႀကိဳးစားဆြဲေဆာင္ဆဲပင္ျဖစ္သည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ဗီယက္နမ္အႀကီးအကဲ၊ သမၼတ အေမရိကန္ခရီးစဥ္ထြက္ခြာစဥ္ အေမရိကန္ေရာက္ဗီယက္နမ္မ်ားဆႏၵျပမႈကို စိုးရိမ္ခဲ့ရသည္။ အေမရိကေရာက္ ဗီယက္နမ္မ်ားမွာ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရကို မေက်နပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဗီယက္နမ္မ်ားစြာ ၂၀၀ ေနာက္ပိုင္း တြင္လည္း အေမရိကသို႔ အေျခခ်၊လာေရာက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ မွတ္တမ္းအရ အေမရိကန္ေရာက္ ဗီယက္နမ္အေရအတြက္မွာ ၁၉၈၀ တြင္ ၂ သိန္းေက်ာ္မွ၊ ၁၉၉၀ တြင္ ၆ သိန္းေက်ာ္လာၿပီး၊ ၂၀၀၀ တြင္ တစ္သန္းတစ္သိန္း ရွိခဲ့သည္။ ဆက္လက္၀င္ေရာက္လာဆဲျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ တြင္ တစ္သန္း ၈ သိန္း (ေနာက္ထပ္ ၇ သိန္း ထပ္မံတိုးပြားလာခဲ့သည္။) အမ်ားအားျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူၿပီးသူမ်ား ျဖစ္ျပီး၊ ကုန္တိုက္ပိုင္ရွင္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားစြာရွိသလို အေမရိက ထိတ္တန္းပညာတတ္မ်ား၊ အာကာသယာဥ္မွဴး၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္၊ အစိုးရ ရာထူးႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေက်ာ္ အားကစား၊ အႏုပညာ၊ ဂီတသမ်ား မ်ားစြာကို ေပၚလာခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ဗီယက္နမ္မ်ားစြာေနထိုင္ေသာ ကာလီဖိုးနီးယား၊ Orange County တြင္ ဗီယက္နမ္-အေမရိကန္ ၃ ဦး County Supervisor ေရြးေကာက္ပြဲ၊ အႀကိတ္အနယ္ၿပိဳင္ဆိုင္ခဲ့ရာ အသက္ ၃၂ ႏွစ္အရြယ္၊ ဗီယက္နမ္အမ်ိဳးသမီး Janet Q. Nguyen အေရြးခံရသည္။ ပထမဆံုးဗီယက္နမ္အမ်ိဳးသမီး County Supervisor ျဖစ္သည္။
• ဗီယက္နမ္ဒီမိုကေရစီ Viet Tan ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔

၁၉၈၂ ခုတြင္ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရကို ေတာ္လွန္သည့္၊ ေျမေအာက္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ စတင္ခဲ့သည္။ ျပည္ပေရာက္ဗီယက္နမ္မ်ား ေထာက္ခံမႈ ရရွိေသာ္လည္း၊ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရ၏ ႏွိပ္ကြပ္၊ ဖိႏွိပ္မႈ၊ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်မႈမ်ားကိုခံရသည္။ ၂၀၀၄ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျမေပၚအဖြဲ႔အစည္း အေနျဖင့္လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ္လည္း ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရက ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္မေပးခဲ့။ တစ္ပါတီစနစ္ ဗီယက္နမ္တြင္ ဒီမိုကေရစီလိုလား သူမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ပါ၀င္ခြင့္မရျခင္းမွာ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အားနည္းခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ Viet Tan အဖြဲ႔ကို အၾကမ္းဖက္သမား အျဖစ္သတ္မွတ္ထားျခင္းကို အေမရိကန္အစိုးရလက္မခံပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးပူးေပါင္းမႈ၊ ဗီယက္နမ္တြင္ မရရွိေသးပါ။ ၂၀၀၈ တြင္ အေမရိကန္လူမ်ိဳး Viet Tan အဖြဲ႔၀င္၊ ဗီယက္နမ္ ၃ ဦး၊ ဗီယက္နမ္တြင္ ဖမ္းဆီး၊ ေထာင္ခ်ခံခဲ့ရၿပီး တိုင္းျပည္မွႏွင္ထုတ္ခံရသည္။ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၂ (ယခုအခ်ိန္ထိ) ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕တြင္ ျပည္တြင္းရွိ Viet Tan အဖြဲ႔သားမ်ားက အစိုးရကို လူအခြင့္အေရး ႏိုင္ငံေရး ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲမ်ား၊ တရုပ္ျပည္မတရားစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားကိုခြင့္ျပဳေပးျခင္းအတြက္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရက အေျမာက္အမ်ား ကို ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းခဲ့သည္။ ဗီယက္နမ္သို႔ပူေပါင္းပါ၀င္ကာ ၾသစေၾတးလ်မွ Viet Tan အဖြဲ႔၀င္မ်ားကိုလည္း ဖမ္းဆီးကာ၊ တိုင္းျပည္မွႏွင္ ထုတ္ခဲ့သည္။ အင္တာနက္ကိုလည္း ဗီယက္နမ္အစိုးရက က်ပ္တည္းစြာထိမ္းခ်ဳပ္ထားသည္။
• ဗီယက္နမ္ႏွင့္ျမန္မာလူမ်ဳိးအေၾကာင္း

မ်ားသည္ စစ္တိုက္တဲ့ေနရာမွာ ျမန္မာထက္ ရာဇ၀င္မွာ မွတ္တမ္းႀကီးရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း စည္ပင္သာယာ၀ေျပာတဲ့ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ေတာ့၊ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ရာဇ၀င္ကို မယွဥ္ႏိုင္ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွသာမက၊ အာရွတခြင္အထိ ၁၉၄၀-၁၉၇၀ ႏွစ္ပိုင္းမ်ားက ရာဇ၀င္မွတ္တမ္းမ်ားစြာ တင္ထားခဲ့ပါသည္။ အက်ဥ္းေရးရရင္ ကုလသမဂၢအႀကီးအကဲ ဦးသန္႔၊ ဂ်ပန္ကိုေတာ္လွန္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ အႀကီးဆံုး ျမန္မာသေဘၤာလိုင္း Five Star၊ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း၊ အႀကီးဆံုးျဖစ္ခဲ့ေသာ မဂၤလာဒံုေလယာဥ္ကြင္း၊ ျမန္မာေလေၾကာင္း BAC စသည္တို႔ စန္းပြင့္ခဲ့စဥ္မ်ား အခုကမာၻတလႊားနာမည္ယူေနတဲ့ စင္ကာပူအဲယားလိုင္း၊ ထိုင္းအဲယားေ၀း၊ ေလဆိပ္ႀကီးမ်ား လံုး၀မေပၚထြန္းေသးပါ။ ျမန္မာ Five Stars သေဘၤာမ်ား ကမာၻတခြင္ ကူသန္းေနခ်ိန္မွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား ကမာၻတခြင္ေမာင္းတဲ့၊ သေဘၤာလိုင္းမ်ား မရွိေသးပါဘူး။ အားကစားမွာလည္း အာရွတိုက္မွာ ေဘာလံုး၊ ေျပးခုန္ပစ္ေတြမွာ ကိုးရီးယား၊ ဂ်ပန္တို႔နဲ႔ ထိပ္တန္း ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၀ မွာ GDP US$ ၂၂၀ billion, လူဦးေရ ၉၁ သန္းရွိေသာ ဗီယက္နမ္၏ ပ်မ္းမွ်လူတဦး၊ တႏွစ္၀င္ေငြမွာ US$ ၁၃၀၀ သာရွိပါသည္။ GDP per capital (nominal)။ လက္ရွိျမန္မာျပည္၏ GDP US$ ၇၈ billion, လူဦးေရ သန္း ၆၀၊ ပွ်မ္းမွ် တဦးခ်င္း တႏွစ္၀င္ေငြမွာ US$ ၈၃၀ ရွိေသာေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္ကိုမွီဖို႔ သိပ္မေ၀းဖူးဟုသိရသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္တိုးတက္မႈမွာ ထင္သေလာက္မျမန္ရျခင္းမွာ ျပည္ပေရာက္ ဗီယက္နမ္မ်ားကို ကိုးရီးယားအစိုးရကဲ့သို႔ မဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပမည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္ပအေျခစိုက္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔ Viet Tan၊ ေျမေအာက္အဖြဲ႔အစည္းမွ ေျမေပၚသို႔ ၂၀၀၄ ေနာက္ပိုင္း ေရႊ႕ေျပာင္းလာေသာ္လည္း အတိုက္အခံဒီမိုကေရစီမ်ား ဗီယက္ နမ္အစိုးရအဖြဲ႔သို႔ မ၀င္ႏိုင္ၾကပါ။ အတိုက္အခံမရွိျခင္း – ဤအခ်က္သည္ ဗီယက္နမ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအရွိန္ကို တ႔ံုေႏွးေစပါသည္။
 
• ကြန္ျမဴနစ္ဗီယက္နမ္ကို ျပန္ေလ့လာရင္

၁၉၇၅ ေနာက္ပိုင္း တစ္ပါတီ ကြန္ျမဴနစ္လူ႔ေဘာင္ကိုထူေထာင္ရင္း၊ ၁၉၈၉ ေနာက္ပိုင္း၊ တ႐ုတ္ျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ေအာင္ျမင္လာ ခ်ိန္၊ အရင္ကရန္သူျဖစ္ခဲ့ေသာအေမရိကန္နဲ႔ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ခဲ့ပါသည္။ ဗီယက္နမ္လူမ်ဳိး သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ကမာၻတ၀ွမ္းလႊင့္သြားရသူမ်ား ဗီ ယက္နမ္အစိုးရက ျပန္လည္လက္ခံပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ASEAN အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ျမန္မာေနာက္မွ၀င္လာေသာ္လည္း ျမန္မာထက္ ဦးစြာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဗီယက္နမ္ေငြေၾကး Dong ကိုတည္တံ့ေစၿပီး၊ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွာ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း Ho Chi Minh Stock Exchange HOST ကို ကုမၸဏီ ၂ ခုရဲ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ . ၇သန္း တန္ဖိုးနဲ႔စတင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၀ ႏွစ္အၾကာမွာ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းဟာ ကုမၸဏီေပါင္း ၂၄၀ ေက်ာ္ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး အေမ၇ိကန္ေဒၚလာ ၂၈ ဘီလွ်ံ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။
ဗီယက္နမ္မွာ ကြန္ျမဴနစ္တပါတီစနစ္နဲ႔ တလြဲမ်ဳိးခ်စ္ေတြရွိေနၿပီး လာဘ္စားမႈမ်ား (တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ) စံညႊန္း Corruption Perceptions Index မွာ အဆင့္ ၁၁၂ မွာရွိေနတဲ့အတြက္ စင္ကာပူလုပ္ငန္းရွင္မ်ားေျပာတဲ့ ဗီယက္နမ္မွာ လာဘ္စားမႈမ်ားမွာ ဟုတ္ပါလိမ့္မည္။ ကိုယ္တိုင္ သြားေနထိုင္ေလ့လာၾကည့္ႏိုင္မွ အေသခ်ာသိႏိုင္မွာပါ။ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္တို႔အဖြဲ႔က ေပၚလစီလုပ္နည္းေတြပဲ ေလ့လာ၊ ပူေပါင္းလုပ္ကိုင္ဖုိ႔ သြားေသာေၾကာင့္ လာဘ္စားမႈေတြကို ျမင္သြားမွာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ (လက္ရွိ ကိုယ့္ျမန္မာျပည္က ပိုဆိုးေနပါသည္)။
ဗီယက္နမ္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားစြာမရွိပါ။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္သူပုန္မ်ားလည္း မရွိပါ။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ျငိမ္သက္မႈရ ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသည့္ဗီယက္နမ္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိဗီယက္နမ္အစိုးရတို႔ ရင္ၾကားေစ့မႈ မရရွိ ေသးျခင္းသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ အခက္အခဲတခုျဖစ္ေနပါသည္။
သို႔ေသာ္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ဗီယက္နမ္သည္ ျမန္မာျပည္ထက္ စီးပြားေရးအရ မ်ားစြာသာလြန္ေနသည္။ ဗီယက္နမ္ကဲ့သို႔ ျမန္မာလူမ်ဳိး မ်ား ၄ သန္းခန္႔လည္း ႏိုင္ငံတကာသို႔ ျပန္႔က်ဲေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္တြင္ပင္ ျမန္မာ ၂ သိန္းခန္႔ ရွိသည္။ ျမန္မာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ဒီမိုကေရစီအင္အားႏွင့္၊ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာပညာရွင္၊ စီးပြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ ႏွစ္တိုတိုႏွင့္ ဗီယက္နမ္စီးပြားေရးကို သာလြန္ႏိုင္ဖြယ္ရရွိေပသည္။

• GDP Dream အိပ္မက္ပမာ

ထိုင္းႏိုင္ငံကုန္ထုတ္စြမ္းအားကို ၁၀ ႏွစ္အတြင္း မွီေတာ့မည္လား..။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယခင္ ၇ ႏွစ္အတြင္း GDP တိုးတက္ႏႈန္းႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ၃ ႏိုင္ငံကိုႏိႈင္းပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္ႏႈန္းသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ မ်ားစြာမ်ားသာေနသည္။ ၇ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ- ၆.၅ဆ၊ ဗီယက္နမ္- ၂.၃ဆ၊ ထိုင္း- ၁.၉ဆ၊ မေလးရွား- ၁.၈ဆ ျဖစ္ပါ သည္။ ထိုတိုးတက္ႏႈန္းအတိုင္းသာဆိုပါက GDP အနည္းဆံုးျဖစ္ေသာျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၅ တြင္ ဗီယက္နမ္ကိုေက်ာ္မည္။ ၂၀၁၇ တြင္ မေလးရွားကိုေက်ာ္လြန္သြားၿပီး ၂၀၂၀ တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံကိုမွီမည္ျဖစ္သည္။ ကြၽႏု္ပ္၏ ထိုအိပ္မက္သည္ iMF Nominal GDP data – http://www.imf.org/external/datamapper/index.php ကို ရည္ညႊန္းထားပါသည္။ ထိုအိပ္မက္ တကယ္ျဖစ္လာေစရန္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ အဓိကတာ၀န္ရွိေသာ္လည္း၊ ကြၽႏ္ု၏စိတ္ေနစိတ္ထား Good Attitude သို႔ေျပာင္းလဲေရးသည္ ပိုအေရးႀကီးပါသည္။

• ကြၽႏ္ုပ္၏စိတ္ကူးယဥ္တာ၀န္

အိမ္မက္ပမာ ဗီယက္နမ္ GDP ကို ၂၀၁၅ တြင္ အမွီလိုက္ေရး၊ ၂၀၂၀ တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံကိုမွီေရး၊ ျမန္မာအစိုးရ ဘာလုပ္သင့္သည္ကို ကြၽႏ္ုပ္ ေရးလွ်င္ ေရးမကုန္ႏိုင္ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္ဘာလုပ္သင့္သနည္းကိုေရးသည္က ပိုသဘာ၀က်ပါမည္။
ကြၽႏု္ပ္တို႔ငယ္စဥ္က မံုရြာၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မဂါတ္၊ မူလတန္းေက်ာင္းေရွ႕မွာ သစၥာဆိုခဲ့ပါသည္။ မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းေအာင္ႀကိဳးစားမည္၊ မိမိအတန္းကို ေကာင္းေအာင္ႀကိဳးစားမည္၊ မိမိေက်ာင္းကို ေကာင္းေအာင္ႀကိဳးစားမည္။ မိမိတိုင္းျပည္တြက္ ေကာင္းေအာင္ႀကိဳးစားမည္ဟူေသာ သစၥာဓိ ဌာန္ ၄ ခ်က္အရ၊ ပထမဆံုးလုပ္ရမည္မွာ မိမိအတြက္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိအိပ္ထဲခ်ည္း မျပည့္မခ်င္းထည့္သည့္ မိမိေကာင္းစားေရး၊ တကုိယ္ ေကာင္းစိတ္ထားမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ ခ်န္ထားရစ္ေလၿပီ။ မိမိ အိမ္၊ ကား ဘယ္ေလာက္ႀကီးကို ပိုင္ဆိုင္သည္ဆိုသည္ထက္ ထိုအိမ္ ႀကီး၊ ကားႀကီးတြင္ လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ေနထိုင္၊ စီးနင္းၾကပါသလဲဆိုသည္က ပိုအေရးႀကီးပါသည္။ မိမိေငြ၊ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား ဘယ္ ေလာက္မ်ားမ်ားခ်မ္းသာသည္ဆိုသည္က အေရးမႀကီးပါ၊ သူေဌးႀကီးဘီးလ္ဂိတ္ကဲ့သို႔ သူ႔လက္ေအာက္ သန္းႂကြယ္သူေဌးမ်ားစြာ ေမြးထုတ္ ေပးႏိုင္ျခင္းသည္ ပိုအေရးႀကီးပါသည္။ မိမိပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားသည္ မိမိေသလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္လက္ထဲေရာက္မည္သာျဖစ္သည္။ ကံဇာတာမ ေကာင္းပါက မိမိမေသမီ ေငြေၾကးဖိစီးမႈကို ေကာင္းေကာင္းခံရမည္။ သို႔မဟုတ္ မိမိသားသမီးမ်ားလက္ထက္ ကေဋႂကြယ္သူေဌးသား၊ ဆင္း ရဲသြားသလို ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ထိုေၾကာင့္ မိမိတတ္ကြၽမ္းေသာပညာရပ္မ်ား၊ စုေဆာင္းမိေသာဥစၥာမ်ားကို ျပန္လည္ေ၀ငွရပါမည္။ ျမန္မာလို တရားစကားႏွင့္ေျပာရလွ်င္ အမွ်ေ၀ရပါမည္။

• မည္သူႏွင့္ စတင္အမွ်ေ၀ရမည္နည္း

မိမိဇနီး၊ ခင္ပြန္းႏွင့္ ဥပမာ .. ကြၽန္ေတာ္က မိမိဇနီးႏွင့္စတင္ရသည္။ ႏႈတ္အားျဖင့္ အၾကံေပး၊ အျပစ္တင္၊ ရန္ေထာင္၊ စကားနာထိုး၊ အ တင္းက်ပ္ခိုင္းေစမႈမ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္မွ တဖက္သတ္စတင္ရပ္ဆိုင္းရပါမည္။ ကြၽႏ္ုပ္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အိမ္ေထာင္၊ မိသားစုတာ၀န္မ်ားကို စ ကားမေျပာပဲ Action Speaks Louder than Word စကားပံုအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ျပရန္ျဖစ္သည္။ မိမိဖက္မွ တဖက္သတ္ေကာင္းမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျပလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္ဇနီးသည္ ေသခ်ာေပါက္ Newton Law အရ တံု႔ျပန္မႈေကာင္းမ်ားရရွိလာသည္။ ကြၽႏ္ုပ္ တခါမွ၀ယ္မေပးဖူးေသာ ပန္းတပြင့္၊ လက္ေဆာင္ ဇနီးသည္အား ၀ယ္ေပးျခင္းမ်ဳိးကို ဇနီးက ကြၽႏ္ုပ္ကို သံသယျဖစ္သြားေပမည္။ ထိုသုိ႔အျပဳအမႈမ်ား Over Action သတိထားေရွာင္ရမည္။ ပံုမွန္ဆက္ဆံရန္ျဖစ္သည္။ တေျဖးေျဖး ကြၽႏ္ုပ္စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ား Attitude ကို တဖက္သတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရင္း၊ တလ၊ ႏွစ္လအတြင္းမွာပင္ ဇနီးသည္သည္ Positive Thinking မ်ားျဖစ္လာပါသည္။ မိသားစုျပသနာမ်ားျဖစ္ေသာ အလုပ္လက္မဲ့အေျခေန၊ သားသမီးအေရး၊ ေငြကို ေခြၽတာသံုးစြဲမႈမ်ား၊ သူ႔ေဆြမ်ိဳး၊ ကိုယ့္ေဆြမ်ဳိးျပႆနာမ်ားတြင္ စိတ္သေဘာတူလာသည္။ အိမ္ေထာင္ေငြေၾကး အေျခအေနလည္း ေကာင္းလာသည္။
ကြၽႏ္ုပ္ဇနီးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္ေျပေသာေၾကာင့္၊ ကြၽႏု္ပ္အလုပ္တြင္လည္း အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္အဆင္ေျပမည္မွာ ေသခ်ာ ပါသည္။
ခ်စ္မိတ္ေဆြ၊ …. ဗီယက္နမ္စီးပြားေရး GDP ကို ျမန္မာ ၃ ႏွစ္အတြင္းမီွရန္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္မည္။ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားအဖို႔ အျခားစဥ္း စားစရာ အျခားက႑မ်ားစြာရွိသည္။ ပညာေရး၊ စစ္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လယ္ယာ၊ စက္မႈ၊ စြမ္းအင္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး.. စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္အတြက္ ၁၀ ႏွစ္လံုး ဇနီး၊ ခင္ပြန္းႏွင့္ တေန႔တခါ အနည္းဆံုး အသံက်ယ္က်ယ္၊ အသံမာမာ အေခ်တင္ေျပာ ျခင္းမ်ားမွ၊ သံုးရက္တခါ ေလွ်ာ့သြားေအာင္လုပ္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္ခက္မည္ ေသခ်ာပါသည္။ ဂ်ာမန္လူမ်ဳိးမ်ား ဂ်မန္စစ္တပ္တြင္ ေဒါသျဖစ္ပါက၊ ျပန္မေျပာပဲ၊ တညအိပ္ၿပီး ေနာက္တေန႔မွ ေျပာရသည္။ ကြၽႏ္ုပ္မွစတင္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္။ “လ” သံုးလံုး – “လာဘ္၊ လိင္၊ ေလာင္က စား” မ်ားကို အနာဂါတ္ေခါင္းေဆာင္လူငယ္မ်ားႏွင့္ေ၀းေစရန္လည္း ကြၽႏ္ုပ္မွာတာ၀န္ရွိပါသည္။
ဤသီု႔ျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းေအာင္ႀကိဳးစားရာတြင္၊ ဗီယက္နမ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ သခၤန္းစာမ်ာကိုယူႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာမ်ဳိး ခ်စ္စိတ္ရွိျပီး၊ စိတ္ရင္းေစတနာ Attitude ေကာင္းသူမ်ားျဖင့္၊ ေငြစကားမေျပာသူမ်ား စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ပါက ေအာင္ျမင္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။

LWIN PWIN
NLABR
Blog: http://wanna23-23.blogspot.com/
Web-site: www.nlabr.com

1 comment:

  1. I am very grateful for this enlightening article. I am new to this issue, but for me it elucidated several questions. Congratulations on your knowledge on the subject. Thank you very much.FonePaw iPhone Data Recovery 3.8.0

    ReplyDelete

အေမေပးေသာႏွလုံးသား

အေမေပးေသာႏွလုံးသား
ေလညွင္းေလးေတြ သယ္ေဆာင္ေသာ ေဆာင္းလေပ်ာက္ေသာ ေႏြဦးတစ္ညမွာ မဟူရာညေရာင္ႏွင့္ အပူေဆာင္ည အေငြ႕အသက္ေတြက ကမၻာေျမေပၚျပန္႔နွံလုိ႔ လူေတြေတာင္ စိတ္ကူးပ်က္ေသာ ျငီးေငြ႕သံေတြနဲ႔ ေခၽြးေတြကုိယ္စီက်လုိ႔ ေျမခေနေသာ အခ်ိန္မွာ အေမဟာအျပဳံးေတြေ၀ကာ တုိ႔မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ေျပာျပေနသလုိ ေအးျမေသာဆုံးမသံစဥ္ေတြက တုိ႔ဘ၀အတြက္ အေရးၾကီးဆုံးေသာျဖစ္သလုိ ဘယ္အရာနဲ႔မွ မလဲႏုိင္ေသာ အဖုိးတန္ေသာ အရာပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိစဥ္အခါ၀ယ္ အေမေပးေသာႏွလုံးသားအလွပုံျပင္တစ္ပုဒ္က အပူေရာင္ျပန္ေနေသာ ကမၻာေျမေပၚကုိ ေမတၱာေရၾကည္ျဖန္းသလုိ ေအးျမေနပါေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္၀ယ္ အေမေျပာေနေသာပုံျပင္သံစဥ္ေတြကုိ တုိ႔တေတြနားစဥ္ေနခုိက္ အေမဟာ အပူဒဏ္ကုိကာကြယ္ေပးေသယ သီတဂူလမင္းၾကီးပမာ ေအျမေနသလုိ သားသၼီးေလးေတြကလည္း ၾကယ္ကေလးေတြပမာ အေမေပးေသာ ေမတၱာေတြကလႊမ္းျခံဳရ်္ေနပါေတာ့သည္။ ေအာ္....ေလာကၾကီးက ဘယ္လုိပင္ပူေနပါေစ သဘာ၀က ဘယ္လုိပင္ ရာသီဥတုေတြေျပာင္းလြဲေနပါေစ ေနညေတြ ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အရာရာတုိင္းက ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အေမေပးေသာႏွလုံးသားက မေျပာင္းလြဲတာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလာကဓံက ဘယ္လုိပင္ရုိက္ခ်က္ျပင္းပါေစအုန္း အေမေပးေသာႏွလုံးသားက ေအးျမေနျမဲပင္ျဖစ္သည္။ အဲဒါေတြဟာ အေမ့ရဲ႕အနာဂါတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွလုံးသားျဖစ္သလုိ သားသၼီးအတြက္ ဘ၀ေရွ႕ေရးႏ်င့္အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္ပန္တုိင္ဆီသုိ႔ဦးတည္ေနပါသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစဦးေတာ့ ထပ္ရ်္ဆုိဦးအံ......အေမေပးေသာႏွလုံးသားဟူသည္ သားသၼီးတုိ႔၏ အသိစိတ္ဓာတ္လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သလုိ ေအာင္ျမင္ေရး လူမႈေရး တုိးတက္ေရး ပညာေရးစသည္ အားလုံးတုိ႔၏ လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သည္ေရးသားရင္း ဆက္လက္ေရးသားပါဦးအံ.............။

အေမ...အေမ

အေမ...အေမ
ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေမြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ ဒုကၡခံခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေကၽြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ အကုန္မ်ားခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုခ်စ္တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ စိတ္ဆင္းရဲခဲ႔ရတယ္..... သားကို သခင္... လင္ကို ဘုရား ဆိုတဲ႔ အေမ.... ကၽြန္ေတာ္႔အတြက္နဲ႔ မ်က္ရည္ေပါက္ၾကီးငယ္က်ခဲ႔ရတယ္... ေလာကမွာ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ျခားေသာအရာေတြမွာဘဲနိမ္႔က်ျခင္နိမ္႔က်မယ္... မိခင္ေမတၱာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ေတာ႔.. တစ္ေလာကလံုးကို ရင္ေကာ႔ေခါင္းေမာ႔ျပီး ရင္ဆိုင္ႏူိင္ခဲ႔တယ္... အဲ႔ဒီလိုဆိုးခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးေမတၱာနဲ႔.. အသက္ဆက္ခဲ႔တာပါ... အဲ႔ဒီလိုမိုက္ခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးကရုဏာနဲ႔.. လူဆက္ျဖစ္ေနခဲ႔တာပါ... ေက်းဇူး အထူးပါေမၾကီးရယ္... အရာရာအားလံုးအတြက္ပါခင္ဗ်ာ..... သားၾကီးဂတိေပးပါတယ္...ေမၾကီး သားအသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး.. ဒီေလာကၾကီးထဲမွာ... ေမၾကီးဘာအေၾကာင္းေၾကာင္႔နဲ႔မွ စိတ္ဒုကၡေတြ ေသာကေဝဒနာေတြ ဘယ္ေသာအခါမွ ထပ္မျဖစ္ေစရပါဘူး...