Monday, August 6, 2012

ျမတ္စြာဘုရား ၄၅ (ဝါ) သီတင္းသုံးေတာ္မူခဲ့ေသာ ေနရာေဒသမ်ား


ဘုရားရွိခိုး

ေယာ ဇိေနာ အေနကဇတိယံ၊ သပုတၱဒါရမဂၤဇီ၀ိတမၸိ။
ေဗာဓိေပမေတာ အလဂၢမာနေသာ၊ အဒါသိေယ၀ အတၳိကႆ။
ဒါနပါရမႎ တေတာပရံ အပူရိ၊ သီလပါရမာဒိကမၸ။
တာသမိဒၶိေယာ ပယာတမဂၢတံ၊ တေမကဒီပကံ နမာမိ။

ေယာဇိေနာ- ငါးပါးမာန္ညြန္႔ ရန္အ၀ွန္႔ကုိ မရြံ႕မထိတ္ ျခေသၤ့စိတ္ျဖင့္ နင္းႏွိပ္ၾကိမ္ဖန္ ေအာင္ပြဲခံ၍ ေအာင္လံလႊင့္ထူ အၾကင္ေအာင္ေတာ္မူ ျမတ္စြာဘုရားသည္။ အေနကဇာတိယံ- တစ္ႏွစ္သုံးေလး ဂဏန္းေရး၍ ခ်င့္ေတြးမလြယ္ မ်ားၾကြယ္လွစြာ ဘ၀ါဘ၀ ေလးအသေခ်ၤ ကမၻာတစ္သိန္း ကာလအတြင္း၌။ ေဗာဓိေပမေတာ- ေဗာဓိဉာဏ္ၾကီး ရြယ္တိုင္းျပီးသည့္ ထြတ္ထီးဗိတာန္ သဗၺဥ္ဉာဏ္ကုိ ရရန္စိတ္ထား လိုလားေတာင့္တ ေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္။ အတၳိကႆ- အလိုရွိလတ္ လာခ်ဥ္းကပ္သည့္ ယုတ္ျမတ္မဟူ အလွဴခံပုဂၢဳိလ္ မ်ားထုိထိုအား။ သပုတၱဒါရံ- ကုိယ္ေတာ့္ရင္ေသြး အသက္ေပး၍ ခ်စ္ေရးျဖာစည္ သည္းပြတ္ႏွင့္ ပမာမွီရသည့္ ဇာလီ ကဏွာဇိန္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ သမီးသား၊ မဒၵီေဒ၀ီတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ဇနီးးဖုရားႏွင့္တကြေသာ။ အဂၤဇီ၀ိတမၸိ- မဟာေသြး မဟာရည္ ရာဇရုပ္ဂုဏ္အင္ညီ၍ ျဖဳိးစည္သပၸါယ္ ကုိယ္အဂၤါၾကီးငယ္ႏွင့္တကြ လူ၀ယ္အျမတ္ ေခၚမွတ္တြင္ေညာင္း အသက္တစေခ်ာင္းကုိပင္ေသာ္လည္း။ အလဂၢမာနေသာ- ငါ့သား ငါ့သမီး ငါ့ဇနီးက ငါ့ထီးငါ့နန္း ငါ့ၾကငွန္းႏွင့္ ငါ့သုိင္းရံေရႊ ငါ့ေရႊေငြက ငါ့ေျမငါ့ဟာ ငါ့ဥစၥာဟု တဏွာေျမွးယွက္ မေပးရက္သည့္ ရမၼက္ပိတ္ဖုံး စိတ္ႏွလုံးမွ ဆိတ္သုဥ္းေတာ္မူသည္ျဖစ္၍။ အဒါသိေယ၀- သဗၺညဳဉာဏ္ ရဖုိ႔ရန္ကုိ စိတ္သန္ေရွ႕ေျပး သဒၶါေရွး၍ လွဴေပးေတာ္မူသည္သာလွ်င္တည္း။ ဒါနပါရမႎ- အျပားသုံးလီ ဒါနပါရမီေတာ္ျမတ္ကို လည္းေကာင္း။ တေတာပရံ- ထုိဒါနပါရမီေတာ္မွ တစ္မ်ဳိးတစ္စား တစ္ပါးသာလွ်င္ျဖစ္ေသာ။ သီလပါရမာဒီကမၸိ- သီလပါရမီ၊ ေနကၡမၼပါရမီ၊ ပညာပါရမီ၊ ၀ီရိယပါရမီ၊ ခႏၲီပါရမီ၊ သစၥပါရမီ၊ အဓိ႒ာနပါရမီ၊ ေမတၱာပါရမီ၊ ဥေပကၡာပါရမီေတာ္ျမတ္ အေပါင္းကုိလည္းေကာင္း။ အပူရီ- သဗၺညဳဉာဏ္ ရဖုိ႔ရန္ကုိ စိတ္သန္ရည္စူးသဒၶါထူးျဖင့္ ဆည္းဗူးျဖည့္က်င့္ေတာ္မူခဲ့ေလျပီ။ တာသံ- ထုိပါရမီဆယ္ပါး အက်ယ္ပြားက အျပားသုံးဆယ္ႏႈန္းမလြယ္တုိ႔၏။ ဣဒၶိယာ- တစ္စြန္းတစ္စ မက်န္ရေအာင္ ေလာက္ငကုန္လုံ ျပည့္စုံေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္။ အဂၢတံ- ျဗဟၼာနတ္လူ သုံးဘုံသူတြင္ မည္သူႏွင့္မွ် မယွဥ္အပ္သည့္ အျမတ္ေခါင္မွဴး ပုဂၢဳိလ္ထူး၏အျဖစ္သုိ႔။ ဥပယာတံ- ဆုၾကီးပြင့္စည္ ခါတန္ျပီဟု ပါရမီးေတာ္ ႏႈိးပင့္ေဆာ္၍ ေရာက္ေတာ္မူျပီးထေသာ။ (၀ါ) ေရာက္ေတာ္မူျပီးေသာေၾကာင့္။ ဧကဒီပကံ- အစမထင္ ကမ္းမျမင္ဘဲ သံသရာတစ္ေက်ာ တေမ်ာတည္း ေမ်ာခဲ့ရသည့္ လူေရာနတ္ပါ ျဗဟၼာမၾကြင္း သတၱ၀ါခပင္းတို႔ ၀ပ္စင္းထံနီး ခိုကပ္မွီးရသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ကုိင္းကၽြန္းၾကီးသဖြယ္လည္း ျဖစ္ေတာ္မူေပထေသာ။ တံဇိနံ- ငါးပါးမာရ္ညြန္႔ ရန္အ၀ွန္႔ကုိ မရြံ႕မထိတ္ ျခေသၤ့စိတ္ျဖင့္ နင္းႏွိပ္ၾကိမ္ဖန္ ေအာင္ပြဲခံ၍ ေအာင္လံလႊင့္ထူ ထုိေအာင္ေတာ္မူ ျမတ္စြာဘုရားကို။ ကုိယ္ႏႈတ္ႏွလုံး သုံးပါေပ်ာင္းေပ်ာ့္ မာန္ကိုေလွ်ာ့၍ ကန္ေတာ့ျမတ္ႏုိး လက္အုပ္မုိုးလ်က္ ရွိခုိးဦးညႊန္႔ပါ၏ ျမတ္စြာဘုရား။

သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၅၆ ႏွစ္၊ ေကာ္ဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၄၊ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဝသႏၱမုိးဥတုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာတုိ႔၏ အစဥ္လာတုိင္း ရွစ္ရက္ ဥပုသ္၊ တစ္ဆဲ့ငါးရက္ ဥပုသ္ေန႔မ်ားတြင္ ဘုရားသြား ေက်ာင္းတက္ ဥပုသ္ သီလမ်ား ယူ၍ မိမိတုိ႔ တက္ႏုိင္သေလာက္ အလွဴဒါနမ်ား ယူလုပ္ၾကသည္။ အဲဒီလုိ ျပဳလုပ္ရသျဖင့္ မဟာကုသုိလ္ေတြလည္း မိမိတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ ရရွိၾကသလုိ အက်င့္သီလ အာစာရလည္း ျပည့္စုံၾကသည့္ အခါမ်ဳိးဆုိလည္း မမွားႏုိင္ေခ်။ က်န္ရွိေနေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ကုသုိလ္မ်ား မရရွိႏုိင္ဘူးလား ဆုိရင္လည္း ရရွိႏုိင္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ အလုပ္ကိစၥမ်ားလွေသာ အခ်ိန္အခါျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ မဆုိႏုိင္ပါ။ တခ်ဳိ႔ကလည္း ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာတုိ႔ကုိ အားလပ္သည့္အခ်ိန္တုိင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း အလုပ္မ်ားေသာေၾကာင့္ ေကာင္းစြာ မျပဳလုပ္ႏုိင္သျဖင့္ ကုသုိလ္၏ အႏွစ္သာရကုိ ေကာင္းစြာ မခံစားရသလုိ၊ က်င့္သုံးျခင္း၊ ေစာင့္တည္ျခင္း သီလ၊ ပြားမ်ားျခင္း ဘာဝနာ စသည္တုိ႔ကုိ ေကာင္းစြာ မက်င့္သုံးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဝါတြင္းကာလတြင္ ဗုဒၶဘာသာ ဒကာ၊ ဒကာမတုိ႔ အေနျဖင့္ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာတရားတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္အျပင္ ကုိယ္၏ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ စိတ္၏ ျငိမ္းခ်မ္းမႈမ်ား ရရွိၾကသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ဝါတြင္းကာလတြင္ တစ္ႏွစ္တာ ကာလတြင္း ပင္ပန္းမႈမ်ား၊ ေသာကေရာက္မႈမ်ား၊ မိမိတုိ႔၏ ဖိအားမ်ားလာေသာ အလုပ္အကုိင္ စသည္တုိ႔ႏွင့္ လုပ္ကုိင္စဥ္တြင္ ရရွိလာေသာ ဒုကၡသုကၡေတြလည္း ေျဖေဖ်ာက္ေစႏုိင္ေသာ ကာယိကသုခ၊ ေစတသိကသုခေတြကုိ ရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ကုိယ္၏ ခ်မ္းသာျခင္း၊ စိတ္၏ ခ်မ္းသာျခင္းေတြ ျဖစ္ၾကသည့္ ဒကာ၊ ဒကာမတုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆုံး ဓမၼဒါန ျပဳေသာအားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား (၄၅ ဝါ) သီတင္းသုံး ဝါဆုိ ဝါကပ္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းတုိက္ၾကီးမ်ား ဗုဒၶဘာသာေတြ အေနျဖင့္ တကယ္သိသင့္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း တင္ျပလုိက္ပါသည္။


ျမတ္စြာဘုုရား၏ ၄၅ ဝါ-ခရီးစဥ္ လကၤာ

ပထမဝါ မိဂဒါ ၃-ဝါ ရာဇျဂိဳဟ္၊
ေဝ-မကုုလ ငါးေျခာက္ၾက တာဝ-ခုုႏွစ္ဆိုု။
သံသုု-ေကာသမ္ ရွစ္ကိုုးစံ ဆယ္တန္-ပါလိဆိုု
နာလာ -ဆယ့္တစ္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ မွတ္လစ္ေဝရဥ္ဆိုု
စာ ေဇ ကပီ အာဠ၀ီ ကပ္၏တစ္စီဆိုု
ရာဇျဂိဳဟ္တစ္ စာလီႏွစ္ ထပ္လစ္ရာဇျဂိဳဟ္
ႏွစ္ဆယ့္ေလးဝါ သာဝတ္မွာ ဆုုံး၀ါေဝဠဳဆိုု
ႏွစ္ဆယ့္ေလးမွ ေျခာက္ပုုဗၺ ေဇတအၾကြင္းဆိုု။
-----------------------------------

....................................................................................
ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ၄၅ ဝါ- ဝါဆုိ ဝါကပ္ခဲ့ေသာ ေနရာေဒသမ်ား
....................................................................................

၁။ ကာသိတိုင္း၊ ဗာရဏသီျပည္၊ ဣသိပတန၊ မိဂဒါဝုန္ေတာ
၂။ ၃။ ၄။ မဂဓတိုင္း၊ ရာဇျဂိဳဟ္
၅။ ေဝသာလီျပည္၊ မဟာဝုန္ေတာ၊ ကူဋာဂါရသာလာေက်ာင္း
၆။ မကုုလေတာင္ (ခ်ယားေတာ)
၇။ တာဝတိ ံသာ
၈။ ဘဂၢတိုင္း၊ သုုသုုမာရဂိရိျမိဳ႕ (သံသုမာဂိရ)၊
၉ ။ ေကာသမၺီျပည္၊ ေဃာသိတာရုုံေက်ာင္း
၁၀။ ပါလိေလယ်ကေတာ
၁၁။ နာလာပုုဏၰားရြာ
၁၂။ ေဝရဥၨာျပည္
၁၃။ စာလိယေတာင္
၁၄။ ေကာသလတိုင္း၊ သာဝတၳိျမိဳ႕၊ ေဇတဝန္ေက်ာင္း
၁၅။ ကပိလဝတၳဳျမိဳ႕၊ နိေျဂာဓာရုုံေက်ာင္း
၁၆။ အာဠဝီျပည္၊ အဂၢါဠဝကေစတီ၊
၁၇။ မဂဓတိုင္း၊ ရာဇျဂိဳဟ္
၁၈။ ၁၉ ။ စာလိယေတာင္
၂၀။ မဂဓတိုင္း၊ ရာဇျဂိဳဟ္
၂၁။ ၄၄။ သာဝတၳိျမဳ႕၊ ေဇတဝန္ေက်ာင္း
၄၅။ ေဝဠဳဝရြာ

ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တင္ျပျခင္းသည္ မသိေသးေသာ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔အတြက္ ျမတ္စြာဘုရား ကိုယ္ေတာ္တုိင္ သီတင္းသုံးခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားကုိ သိရွိလာေအာင္၊ သိရွိျပီးေသာ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔အတြက္ ပုိျပီး ၾကည္ညဳိ သဒၶါပြားမ်ားႏုိင္ေအာင္ ရည္သန္၍ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမတ္စြာဘုရား ၄၅ (ဝါ) သီတင္းသုံးေနထုိင္ခဲ့ေသာ ေနရာ၊ ေဒသမ်ားကုိ သိရွိၾကေသာ သူေတာ္ေကာင္း ဒကာ၊ ဒကာမတုိ႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ ပီတိျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရား သီတင္းသုံး ခဲ့ေသာ ေနရာတုိင္းကုိ စိတ္ျဖင့္ ၾကည္ညဳိသဒၶါပြားမ်ားႏုိင္ပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လုိက္ပါသည္။

တကၠသုိလ္ျမတ္မင္း

No comments:

Post a Comment

အေမေပးေသာႏွလုံးသား

အေမေပးေသာႏွလုံးသား
ေလညွင္းေလးေတြ သယ္ေဆာင္ေသာ ေဆာင္းလေပ်ာက္ေသာ ေႏြဦးတစ္ညမွာ မဟူရာညေရာင္ႏွင့္ အပူေဆာင္ည အေငြ႕အသက္ေတြက ကမၻာေျမေပၚျပန္႔နွံလုိ႔ လူေတြေတာင္ စိတ္ကူးပ်က္ေသာ ျငီးေငြ႕သံေတြနဲ႔ ေခၽြးေတြကုိယ္စီက်လုိ႔ ေျမခေနေသာ အခ်ိန္မွာ အေမဟာအျပဳံးေတြေ၀ကာ တုိ႔မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ေျပာျပေနသလုိ ေအးျမေသာဆုံးမသံစဥ္ေတြက တုိ႔ဘ၀အတြက္ အေရးၾကီးဆုံးေသာျဖစ္သလုိ ဘယ္အရာနဲ႔မွ မလဲႏုိင္ေသာ အဖုိးတန္ေသာ အရာပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိစဥ္အခါ၀ယ္ အေမေပးေသာႏွလုံးသားအလွပုံျပင္တစ္ပုဒ္က အပူေရာင္ျပန္ေနေသာ ကမၻာေျမေပၚကုိ ေမတၱာေရၾကည္ျဖန္းသလုိ ေအးျမေနပါေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္၀ယ္ အေမေျပာေနေသာပုံျပင္သံစဥ္ေတြကုိ တုိ႔တေတြနားစဥ္ေနခုိက္ အေမဟာ အပူဒဏ္ကုိကာကြယ္ေပးေသယ သီတဂူလမင္းၾကီးပမာ ေအျမေနသလုိ သားသၼီးေလးေတြကလည္း ၾကယ္ကေလးေတြပမာ အေမေပးေသာ ေမတၱာေတြကလႊမ္းျခံဳရ်္ေနပါေတာ့သည္။ ေအာ္....ေလာကၾကီးက ဘယ္လုိပင္ပူေနပါေစ သဘာ၀က ဘယ္လုိပင္ ရာသီဥတုေတြေျပာင္းလြဲေနပါေစ ေနညေတြ ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အရာရာတုိင္းက ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အေမေပးေသာႏွလုံးသားက မေျပာင္းလြဲတာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလာကဓံက ဘယ္လုိပင္ရုိက္ခ်က္ျပင္းပါေစအုန္း အေမေပးေသာႏွလုံးသားက ေအးျမေနျမဲပင္ျဖစ္သည္။ အဲဒါေတြဟာ အေမ့ရဲ႕အနာဂါတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွလုံးသားျဖစ္သလုိ သားသၼီးအတြက္ ဘ၀ေရွ႕ေရးႏ်င့္အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္ပန္တုိင္ဆီသုိ႔ဦးတည္ေနပါသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစဦးေတာ့ ထပ္ရ်္ဆုိဦးအံ......အေမေပးေသာႏွလုံးသားဟူသည္ သားသၼီးတုိ႔၏ အသိစိတ္ဓာတ္လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သလုိ ေအာင္ျမင္ေရး လူမႈေရး တုိးတက္ေရး ပညာေရးစသည္ အားလုံးတုိ႔၏ လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သည္ေရးသားရင္း ဆက္လက္ေရးသားပါဦးအံ.............။

အေမ...အေမ

အေမ...အေမ
ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေမြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ ဒုကၡခံခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေကၽြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ အကုန္မ်ားခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုခ်စ္တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ စိတ္ဆင္းရဲခဲ႔ရတယ္..... သားကို သခင္... လင္ကို ဘုရား ဆိုတဲ႔ အေမ.... ကၽြန္ေတာ္႔အတြက္နဲ႔ မ်က္ရည္ေပါက္ၾကီးငယ္က်ခဲ႔ရတယ္... ေလာကမွာ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ျခားေသာအရာေတြမွာဘဲနိမ္႔က်ျခင္နိမ္႔က်မယ္... မိခင္ေမတၱာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ေတာ႔.. တစ္ေလာကလံုးကို ရင္ေကာ႔ေခါင္းေမာ႔ျပီး ရင္ဆိုင္ႏူိင္ခဲ႔တယ္... အဲ႔ဒီလိုဆိုးခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးေမတၱာနဲ႔.. အသက္ဆက္ခဲ႔တာပါ... အဲ႔ဒီလိုမိုက္ခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးကရုဏာနဲ႔.. လူဆက္ျဖစ္ေနခဲ႔တာပါ... ေက်းဇူး အထူးပါေမၾကီးရယ္... အရာရာအားလံုးအတြက္ပါခင္ဗ်ာ..... သားၾကီးဂတိေပးပါတယ္...ေမၾကီး သားအသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး.. ဒီေလာကၾကီးထဲမွာ... ေမၾကီးဘာအေၾကာင္းေၾကာင္႔နဲ႔မွ စိတ္ဒုကၡေတြ ေသာကေဝဒနာေတြ ဘယ္ေသာအခါမွ ထပ္မျဖစ္ေစရပါဘူး...