Wednesday, August 15, 2012

ဒုတိယသမၼတအၿဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးဥာဏ္ထြန္း (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္-ေရ)ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္VP1
ဒုတိယသမၼတ (၁) အၿဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးဥာဏ္ထြန္း (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္-ေရ)ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္
ၾသဂုတ္လ (၁၅) ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္ပေသာ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးဥာဏ္ထြန္း (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္-ေရ)အား ဒုတိယသမၼတ (၁) အၿဖစ္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးခင္ေအာင္ၿမင့္က ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္းေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဒုတိယသမၼတ (၁) အၿဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးဥာဏ္ထြန္းက ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိသစၥာ ၿပဳခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္ပံုအေၿခခံဥပေဒအရ ဒုတိယသမၼတ (၁) သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ၿမင့္ဦး အား တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕မွ ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမာက္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းေနရာတြင္ လစ္လပ္သြားသည့္ ဒုတိသမၼတ (၁) ေနရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဥာဏ္ထြန္းအား တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕က ထပ္မံ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္သည္။
ဒုတိယသမၼတ သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးသည္ က်န္းမာေရးအေျခအေနအရ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန့မႇစ၍ ဒုတိယသမၼတရာထူးမႇ ဆႏၵအေလ်ာက္ႏုတ္ထြက္ပါေၾကာင္း ၁-၇-၂၀၁၂ ရက္စြဲပါစာအမႇတ္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကထံသို့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ ႏႇင့္အညီ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။
ဒုတိယသမၼတရာထူး လစ္လပ္ေနရာ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမႇ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကထံေပးပို့ေသာ သ၀ဏ္လႊာကို ဖတ္ၾကားရာတြင္ ''ဒုတိယသမၼတ သီဟသူရဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးသည္ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ ၁၈-၄-၂၀၁၂ မႇ ၁-၅-၂၀၁၂ ရက္ေန႔အထိ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ့ပါသည္။ ေဆးကုသမႈခံယူရာမႇ ျပန္လည္ေရာက္ရႇိၿပီး အနားယူရန္ လိုအပ္သျဖင့္ ၁-၅-၂၀၁၂ မႇ ၃၀-၆- ၂၀၁၂ ရက္ေန့အထိ ေနအိမ္၌ ေဆး ကုသေစာင့္ေရႇာက္မႈခံယူရန္ ရည္ညႊန္းခ်က္ပါစာျဖင့္ တင္ျပခ်က္အရ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆးကုသမႈ ခံယူေသာ္လည္း သက္သာေပ်ာက္ကင္းမႈ မရႇိျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ ေဆးကုသ ေစာင့္ေရႇာက္မႈခံယူရန္ လိုအပ္ပါသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၂ ႏႇင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ တို႔အရ ဒုတိယသမၼတရာထူး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းအား ၁-၇-၂၀၁၂ ရက္ေန႔မႇစ၍ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳပါရန္ ရည္ညႊန္း ၂ ပါစာႏႇင့္တင္ျပလာပါသည္။လစ္လပ္သြားေသာ ဒုတိယသမၼတရာ ထူးေနရာျဖည့္စြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၃ ပုဒ္မခြဲ (စ)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ သ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔အပ္ပါသည္''ဟု နာယကက ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႕က ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။
လစ္လပ္ေနေသာ ဒုတိယသမၼတေနရာအတြက္ ကနဦးတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေဆြအား တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔က အမည္တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မႇ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ဗိုလ္မႇဴးခ်ဳပ္ေ၀လင္းက သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ႏႇင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၴပုံမႇန္အစည္းအေ၀း ထမင္းစားရပ္နားခ်ိန္အတြင္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းသို႕ ေၿပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ အခ်ိန္ၾကာၿမင့္စြာ ဒုတိယသမၼတ ခန္႕အပ္ၿခင္းအား ဆိုင္းငံထားခဲ့ၿပီး ယေန႕ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးဥာဏ္ထြန္း (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္-ေရ) ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္သည္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးၿမင့္ေဆြအား မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဒုတိယသမၼတ အၿဖစ္ ခန္႕အပ္နိုင္ၿခင္း မရွိသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရား၀င္ ထုတ္ၿပန္ေၾကညာၿခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ဒုတိယသမၼတအၿဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ခန္႕အပ္ရာတြင္ ဖြဲ႕စည္ပံုအေၿခခံဥပေဒပါ ဒုတိယသမၼတ၏ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ၿပည္စံုသူကိုသာ ေရြးခ်ယ္ခန္႕အပ္ရေၾကာင္း ဖြဲ႕စည္ပံုအေၿခခံဥပေဒအရ သိရသည္။

ဒုတိယသမၼတ ဦးဥာဏ္ထြန္းမွ ၿ႔ပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုေနစဥ္

ၾသဂုတ္လ (၁၅) ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္ပေသာ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးဥာဏ္ထြန္း (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္-ေရ)အား ဒုတိယသမၼတအၿဖစ္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးခင္ေအာင္ၿမင့္က ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္းေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဒုတိယသမၼတ အၿဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးဥာဏ္ထြန္းက ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိသစၥာ ၿပဳခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ "ကြၽႏ္ုပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ သစၥာေစာင့္သိ႐ုိေသၿပီး ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ ခိုင္ျမဲေရးတို႔ကို ထာ၀စဥ္ ဦးထိပ္ပန္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ကြၽႏု္ပ္သည္ ဤႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္သိလိုက္နာ႐ုိေသၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သုံးေဆာင္ ရြက္ပါမည္။ မိမိ၏ တာ၀န္၀တၲရားမ်ားကို ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာျဖင့္ အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းတည္းဟူေသာ ေလာကပါလတရားမ်ား ပိုမိုထြန္းကားေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

ကြၽႏု္ပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိင္ငံေတာ္ အက်ဳိးငွာ ႏိုင္ငံေတာ္အား မိမိ၏အသက္ႏွင့္ ကိုယ္ကို အပ္ႏွင္းသည္ဟု ေလးနက္တည္ၾကည္စြာ ေၾကညာ၍ ကတိသစၥာျပဳသည္" ဟူ၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာ ျပဳရသည္။

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္ပံုအေၿခခံဥပေဒအရ ဒုတိယသမၼတ (၁) သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ၿမင့္ဦး အား တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕မွ ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမာက္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းေနရာတြင္ လစ္လပ္သြားသည့္ ဒုတိသမၼတ ေနရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဥာဏ္ထြန္းအား တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕က ထပ္မံ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး ဒုတိယသမၼတသည္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံမႈ ရွိ၊ မရွိ စိစစ္ေရးအဖြဲ႔က စိစစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႔မွ ေရြးခ်ယ္တင္သြင္းေသာ ဒုတိယသမၼတသည္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံမႈ ရွိ၊ မရွိ စိစစ္ရန္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႔ကို ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။
ဒုတိယသမၼတ သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးသည္ က်န္းမာေရးအေျခအေနအရ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန့မႇစ၍ ဒုတိယသမၼတရာထူးမႇ ဆႏၵအေလ်ာက္ႏုတ္ထြက္ပါေၾကာင္း ၁-၇-၂၀၁၂ ရက္စြဲပါစာအမႇတ္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယကထံသို့ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ ႏႇင့္အညီ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ 
VP2 
ဒုတိယသမၼတ ဦးဥာဏ္ထြန္းအား ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ရစဥ္

ဒုတိယသမၼတရာထူး 

လစ္လပ္ေနရာ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမႇ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကထံေပးပို့ေသာ သ၀ဏ္လႊာကို ဖတ္ၾကားရာတြင္ ''ဒုတိယသမၼတ သီဟသူရဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးသည္ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ ၁၈-၄-၂၀၁၂ မႇ ၁-၅-၂၀၁၂ ရက္ေန႔အထိ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ့ပါသည္။ ေဆးကုသမႈခံယူရာမႇ ျပန္လည္ေရာက္ရႇိၿပီး အနားယူရန္ လိုအပ္သျဖင့္ ၁-၅-၂၀၁၂ မႇ ၃၀-၆- ၂၀၁၂ ရက္ေန့အထိ ေနအိမ္၌ ေဆး ကုသေစာင့္ေရႇာက္မႈခံယူရန္ ရည္ညႊန္းခ်က္ပါစာျဖင့္ တင္ျပခ်က္အရ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆးကုသမႈ ခံယူေသာ္လည္း သက္သာေပ်ာက္ကင္းမႈ မရႇိျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ ေဆးကုသ ေစာင့္ေရႇာက္မႈခံယူရန္ လိုအပ္ပါသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၂ ႏႇင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ တို႔အရ ဒုတိယသမၼတရာထူး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းအား ၁-၇-၂၀၁၂ ရက္ေန႔မႇစ၍ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳပါရန္ ရည္ညႊန္း ၂ ပါစာႏႇင့္တင္ျပလာပါသည္။လစ္လပ္သြားေသာ ဒုတိယသမၼတရာ ထူးေနရာျဖည့္စြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၃ ပုဒ္မခြဲ (စ)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ သ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔အပ္ပါသည္''ဟု နာယကက ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႕က ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။

လစ္လပ္ေနေသာ ဒုတိယသမၼတေနရာအတြက္ ကနဦးတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေဆြအား တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔က အမည္တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မႇ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ဗိုလ္မႇဴးခ်ဳပ္ေ၀လင္းက သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ႏႇင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၴပုံမႇန္အစည္းအေ၀း ထမင္းစားရပ္နားခ်ိန္အတြင္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းသို႕ ေၿပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ အခ်ိန္ၾကာၿမင့္စြာ ဒုတိယသမၼတ ခန္႕အပ္ၿခင္းအား ဆိုင္းငံထားခဲ့ၿပီး ယေန႕ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးဥာဏ္ထြန္း (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္-ေရ) ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္သည္။


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးၿမင့္ေဆြအား မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဒုတိယသမၼတ အၿဖစ္ ခန္႕အပ္နိုင္ၿခင္း မရွိသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရား၀င္ ထုတ္ၿပန္ေၾကညာၿခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ဒုတိယသမၼတအၿဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ခန္႕အပ္ရာတြင္ ဖြဲ႕စည္ပံုအေၿခခံဥပေဒပါ ဒုတိယသမၼတ၏ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ၿပည္စံုသူကိုသာ ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ရေၾကာင္း ဖြဲ႕စည္ပံုအေၿခခံဥပေဒအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒုတိယသမၼတ ႏွစ္ဦးရွိၿပီး  ဒုတိယသမၼတတစ္ဦးကို တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔က လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ၿဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မဟုတ္သူမ်ားထဲမွျဖစ္ေစ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတတို႔၏ ရာထူးသက္တမ္းသည္  ငါးႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ရာထူးသက္တမ္း ႏွစ္ၾကိမ္ထက္ပို၍ ထမ္းေဆာင္ျခင္း မျပဳရဟု သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ မိမိတို႔ ဦးစီးသည့္ တစ္စီးပြားတည္းျဖစ္ေသာ မိသားစုပိုင္ေျမ၊ အိမ္၊ အေဆာက္အအုံ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ စုေငြႏွင့္ အျခား အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားကို တန္ဖိုးႏွင့္ တကြ စာရင္းျပဳစုၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယကထံ ေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

http://news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14977:2012-08-15-04-21-52&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112

No comments:

Post a Comment

အေမေပးေသာႏွလုံးသား

အေမေပးေသာႏွလုံးသား
ေလညွင္းေလးေတြ သယ္ေဆာင္ေသာ ေဆာင္းလေပ်ာက္ေသာ ေႏြဦးတစ္ညမွာ မဟူရာညေရာင္ႏွင့္ အပူေဆာင္ည အေငြ႕အသက္ေတြက ကမၻာေျမေပၚျပန္႔နွံလုိ႔ လူေတြေတာင္ စိတ္ကူးပ်က္ေသာ ျငီးေငြ႕သံေတြနဲ႔ ေခၽြးေတြကုိယ္စီက်လုိ႔ ေျမခေနေသာ အခ်ိန္မွာ အေမဟာအျပဳံးေတြေ၀ကာ တုိ႔မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ေျပာျပေနသလုိ ေအးျမေသာဆုံးမသံစဥ္ေတြက တုိ႔ဘ၀အတြက္ အေရးၾကီးဆုံးေသာျဖစ္သလုိ ဘယ္အရာနဲ႔မွ မလဲႏုိင္ေသာ အဖုိးတန္ေသာ အရာပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိစဥ္အခါ၀ယ္ အေမေပးေသာႏွလုံးသားအလွပုံျပင္တစ္ပုဒ္က အပူေရာင္ျပန္ေနေသာ ကမၻာေျမေပၚကုိ ေမတၱာေရၾကည္ျဖန္းသလုိ ေအးျမေနပါေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္၀ယ္ အေမေျပာေနေသာပုံျပင္သံစဥ္ေတြကုိ တုိ႔တေတြနားစဥ္ေနခုိက္ အေမဟာ အပူဒဏ္ကုိကာကြယ္ေပးေသယ သီတဂူလမင္းၾကီးပမာ ေအျမေနသလုိ သားသၼီးေလးေတြကလည္း ၾကယ္ကေလးေတြပမာ အေမေပးေသာ ေမတၱာေတြကလႊမ္းျခံဳရ်္ေနပါေတာ့သည္။ ေအာ္....ေလာကၾကီးက ဘယ္လုိပင္ပူေနပါေစ သဘာ၀က ဘယ္လုိပင္ ရာသီဥတုေတြေျပာင္းလြဲေနပါေစ ေနညေတြ ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အရာရာတုိင္းက ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အေမေပးေသာႏွလုံးသားက မေျပာင္းလြဲတာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလာကဓံက ဘယ္လုိပင္ရုိက္ခ်က္ျပင္းပါေစအုန္း အေမေပးေသာႏွလုံးသားက ေအးျမေနျမဲပင္ျဖစ္သည္။ အဲဒါေတြဟာ အေမ့ရဲ႕အနာဂါတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွလုံးသားျဖစ္သလုိ သားသၼီးအတြက္ ဘ၀ေရွ႕ေရးႏ်င့္အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္ပန္တုိင္ဆီသုိ႔ဦးတည္ေနပါသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစဦးေတာ့ ထပ္ရ်္ဆုိဦးအံ......အေမေပးေသာႏွလုံးသားဟူသည္ သားသၼီးတုိ႔၏ အသိစိတ္ဓာတ္လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သလုိ ေအာင္ျမင္ေရး လူမႈေရး တုိးတက္ေရး ပညာေရးစသည္ အားလုံးတုိ႔၏ လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သည္ေရးသားရင္း ဆက္လက္ေရးသားပါဦးအံ.............။

အေမ...အေမ

အေမ...အေမ
ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေမြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ ဒုကၡခံခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေကၽြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ အကုန္မ်ားခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုခ်စ္တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ စိတ္ဆင္းရဲခဲ႔ရတယ္..... သားကို သခင္... လင္ကို ဘုရား ဆိုတဲ႔ အေမ.... ကၽြန္ေတာ္႔အတြက္နဲ႔ မ်က္ရည္ေပါက္ၾကီးငယ္က်ခဲ႔ရတယ္... ေလာကမွာ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ျခားေသာအရာေတြမွာဘဲနိမ္႔က်ျခင္နိမ္႔က်မယ္... မိခင္ေမတၱာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ေတာ႔.. တစ္ေလာကလံုးကို ရင္ေကာ႔ေခါင္းေမာ႔ျပီး ရင္ဆိုင္ႏူိင္ခဲ႔တယ္... အဲ႔ဒီလိုဆိုးခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးေမတၱာနဲ႔.. အသက္ဆက္ခဲ႔တာပါ... အဲ႔ဒီလိုမိုက္ခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးကရုဏာနဲ႔.. လူဆက္ျဖစ္ေနခဲ႔တာပါ... ေက်းဇူး အထူးပါေမၾကီးရယ္... အရာရာအားလံုးအတြက္ပါခင္ဗ်ာ..... သားၾကီးဂတိေပးပါတယ္...ေမၾကီး သားအသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး.. ဒီေလာကၾကီးထဲမွာ... ေမၾကီးဘာအေၾကာင္းေၾကာင္႔နဲ႔မွ စိတ္ဒုကၡေတြ ေသာကေဝဒနာေတြ ဘယ္ေသာအခါမွ ထပ္မျဖစ္ေစရပါဘူး...