Thursday, February 27, 2014

ဘာလဲ ေလာကဓံ


ဘာလဲ ေလာကဓံ

ဒီေန႔ရဲ႕ ေနဝန္းႀကီးဟာ ကြယ္သြားျပန္ၿပီ ညရဲ႕ အေမွာင္ေအာက္မွာ အလင္းေရာင္

ဖန္ေခ်ာင္းေလးကုိ ထြန္းညွိၿပီး အနီးနားရွိတဲ့ မွတ္စု စာအုပ္ကုိ လွမ္းယူကာ ေန႔လည္က

စဥ္းစားမိတဲ့ အေၾကာင္းအရာေလး တစ္ခုကုိ စတင္ ေရးဖုိ႔ ဟန္ျပင္လုိက္ပါတယ္။ အဲဒီ

အေၾကာင္းကေတာ့ တျခား မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာလဲ ေလာကဓံ ဆုိတဲ့ အေၾကာင္း

ကုိ ေရးသားလုိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္.....။

ေလာကႀကီးမွာ ေနထုိင္ရသည့္အခါ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေနထုိင္ၾကသလုိ အသုိင္း

အဝုိင္းႏွင့္ ေနထုိင္ၾကသည္မွာ ေလာကဓမၼတာပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕က ကုိယ္

က်င္လည္သည့္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ အသုိင္းအဝုိင္းမွာပင္ မျဖစ္မေန ေတြ႔ႀကဳံရမည့္

လက္ေတြ႔က်တာႏွင့္ လက္ေတြ႔မက် တဆင့္ ၾကား၍ သိရေသာ အေၾကာင္းအရာ

မ်ားလည္း ရွိၾကမည္မွာ တကယ္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕က ႀကဳိးစား ရုန္းကန္ေနမႈ၊ အလုပ္ကုိ

အားစုိက္ေနခုိက္ အလုပ္ႏွင့္ မတန္ေအာင္ ဖိအားေတြႏွင့္ လႈပ္ရွား ရုန္းကန္ေနရတာလည္း

ရွိျပန္တယ္။


ေတြးၾကည့္ျပန္ရင္လည္း အလုပ္ရဲ႕ သက္ေရာက္မႈက နည္းပါၿပီး လုပ္သလုိ မျဖစ္လုိ႔ ျဖစ္သလုိ

လုပ္ရတာလည္း မ်ားစြာ ရွိေနသည္ကုိ ကုိယ္ ေလွ်ာက္လွမ္းသည့္ ဘဝက ေပးသည့္

သခၤန္းစာေတြပင္ ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရျပန္သည္။ လြယ္ကူမလုိႏွင့္ မလြယ္

ကူ၊ ျဖစ္ေျမာက္မလုိႏွင့္ မျဖစ္ေျမာက္၊ ထင္ေပၚမလုိႏွင့္ မထင္ေပၚ၊ ဟုတ္မလုိႏွင့္

မဟုတ္တဲ့ ေလာကဓံ ေလာင္ရိပ္ေအာက္မွာ ပိတ္မိေနၾကသျဖင့္ ေရာင့္ရဲ တင္းတိမ္မႈ မရွိ၊

အဆင္မေျပမႈေတြ ကုိယ္စီႏွင့္ ဘဝေတြသာ နိဂုံးအဆုံးသတ္သြားၾကၿပီး ဘာမွ ေရေရရာရာ

မရွိခဲ့ၾကဘူး။

တကယ္တမ္းေတာ့ လူသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာကတည္းက ေလာကဓံဆုိတာ ေတြ႔ႀကဳံ

ၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကဓံႏွင့္ မေတြ႔ႀကဳံၾကဘူးဆုိတဲ့ လူသားတစ္ေယာက္မွ်

မရွိပါဘူး။ မျဖစ္မေန ေတြ႔ႀကဳံရမည္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာက သဘာဝေၾကာင့္

ျဖစ္လာေသာ ေလာကဓံ တရားတုိ႔ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔ေခတ္ လက္ေတြ႔က်ေသာအားျဖင့္ အားလုံးက စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရး စသည္ႏွင့္

အျခား အလုပ္အကုိင္ ကိစၥဟူသမွ်ေတြႏွင့္ ေရာေႏွာၿပီး ေနရသျဖင့္ ပုိမုိ၍ ဆုိးဝါးလွပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ အဆင္ေျပမႈ၊ အဆင္မေျပမႈ စသည္ ေျမာက္မ်ားစြာျဖင့္ လႈပ္ရွား

ရုန္းကန္လ်က္ ေလာကဓံမ်ဳိးစုံႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္ကုိ ကုိယ္ ကုိယ္တုိင္လည္း ျမင္ႏုိင္

မည္ ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ႔အျပင္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ေတြ႔ႀကဳံရေသာ ေလာကဓံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သာဓကမ်ားစြာ

ရွိသည့္အျပင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာေက်ာ္ေလာက္က ျမတ္ဗုဒၶ ဘုရားရွင္

လက္ထက္ကလည္း ထင္ရွားသည္ ဝတၳဳသာဓကေကာင္းေတြလည္း ရွိသည့္အတြက္

အနည္းငယ္ ေဖာ္ျပခ်င္ပါတယ္။

တေန႔ေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ သီတင္းသုံးေတာ္မူစဥ္

အတုလဥပါသကာ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အေပါင္းအေဖာ္ ငါးရာတုိ႔သည္ တရားထူးမ်ား

နာယူရန္ ေရာက္ရွိလာၾကပါတယ္။

ပထမဦးဆုံး အတုလဥပါသကာႏွင့္ အေပါင္းအေဖာ္မ်ားသည္ အရွင္ေရဝတ ထံသုိ႔ တရားနာရန္

ခ်ဥ္းကပ္ ၾကပါတယ္။ အရွင္ေရဝတသည္လည္း အတုလဥပါသကာႏွင့္ အေပါင္းအေဖာ္

မ်ားအား ႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာဆုိၿပီး ၿငိမ္သက္စြာ တရားထိုင္ေနသျဖင့္ အတုလဥပါသကာႏွင့္

အေပါင္းအေဖာ္မ်ားက အရွင္သာရိပုတၱရာထံသုိ႔ သြားၾကပါတယ္။ အရွင္သာရိပုတၱရာက

ခက္ခဲနက္နဲလြန္းေသာ အဘိဓမၼာတရား သေဘာတရားမ်ားကို က်ယ္၀န္းစြာ ေဟာေျပာသျဖင့္

ၿငီးေငြ႔ၿပီး သင့္ေတာ္ေသာ တရားကို နာယူေတာ့မည္ ဟု ဆံုးျဖတ္ကာ အရွင္အာနႏၵာထံ

သြားၾကျပန္တယ္။ အရွင္အာနႏၵာက တရားအေျခခံမ်ား၏ လိုရင္း သေဘာတုိ႔ကို

အနည္းငယ္သာလွ်င္ ေဟာေျပာျပသ သျဖင့္ နားမလည္ႏုိင္ပဲ ျဖစ္ၾကျပန္ပါတယ္။

ထုိအခါမွာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္သို႔ သြားေရာက္ၾကၿပီး တရားနာခဲ့သည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေလွ်ာက္ထားၾကျပန္တယ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာ

ဘုရား အရွင္ေရ၀တက တရား မေဟာ၊ ဘာမွ မေျပာပဲ ႏႈတ္ဆိတ္ေနပါတယ္။

အရွင္သာရိပုတၱရာက က်ယ္၀န္းစြာ ေဟာေျပာသျဖင့္ ၿငီးေငြ႔ၾကပါတယ္။ အရွင္အာနႏၵာ၏

တရားေဟာေျပာမႈသည္ တုိလြန္းသည္ျဖစ္၍ အလြယ္တကူ နားလည္ရန္ အလြန္

ခက္ပါတယ္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ မေထရ္မ်ား ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားမ်ားသည္

ဘယ္တရားမွ အဆင္မေျပေသာေၾကာင့္ အရွင္ဘုရားထံ တရားနာရန္ လာေရာက္ၾကပါ

တယ္ဟု ေလွ်ာက္ထားေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ဘုရားရွင္က ေအာက္ပါအတုိင္း

အတုလဥပါသကာႏွင့္ အေပါင္းအေဖာ္မ်ားကုိ ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

“အုိ… အတုလ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းဆုိတာသည္ ေရွးရိုး အစဥ္အလာပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိကဲ့ရဲ႕ျခင္းသည္ပင္ ယခုမွ ျဖစ္သည္ မဟုတ္သလုိ အရင္တုန္းကလည္း ရွိၾကသည့္

အစဥ္အလာ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကဓမၼ သေဘာ သဘာဝေၾကာင့္

ဆိတ္ဆိတ္ေနသူကိုလည္း ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏။ ဥာဏ္ပညာထက္လြန္းသူတုိ႔၏

မ်ားစြာေဟာေျပာေသာ တရားတုိ႔ကုိလည္း ကဲ့ရဲ႕ၾကကုန္၏။ အခ်ိန္အခါႏွင့္ ကာလကုိ ၾကည့္ၿပီး

ႏိႈင္းခ်ိန္၍ ေျပာေသာသူကိုလည္း ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏။ ဤေလာက၌ ကဲ့ရဲ႕လြတ္ေသာသူမည္သည္

တစ္စုံတစ္ေယာက္မွ မရွိေပ”

(ခုဒၵကနိကာယ၊ ဓမၼပဒ အ႒ာကထာ၊ ကာဓဝဂ္၊ အတုလဥပါသကာဝတၳဳ)

( လူ႔သေဘာ မေနာ မလုိက္ႏုိင္ )

ေလာကလူမ်ား၊ စိတ္ထားသည္ကား၊ စကားမ်ားလွ်င္ အျပစ္တင္၏။ နည္းလွ်င္ကဲ့ရဲ႕၊ ရွုံ႕ခ်မဲ့၏။

မခ်ဲ႕လိုရင္း၊ သင့္ေလွ်ာ္ရွင္းလည္း၊ စိတ္တြင္မၾကိဳက္၊ ကဲ့ရဲ႕လိုက္၏။ ႏွစ္ၿခိဳက္မႈကြာ၊

ဘာကုိျမင္ျမင္၊ အျပစ္တင္သည္၊ ဤတြင္ လူ႔သေဘာေပတည္း။

ဒါေၾကာင့္ ေလာကဓံအေၾကာင္းတရား အက်ဳိးေတြ ျဖစ္လာျခင္းသည္ ေလာကလူသားေတြ

မည္သုိ႔ပင္ ကြာဟေနပါေစ ေတြ႔ၾက ႀကဳံၾကမည္သာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေအာက္ပါ ဂါထာက

ခုိင္မာစြာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္...။

ေပါရာဏေမတံ အတုလ၊ ေနတံ အဇၨတနာမိဝ။

နိႏၵႏၲိ တုဏွိမာသီနံ၊ နိႏၵႏၲိ ဗဟုဘာဏိနံ။

မိတဘာဏိမၸိ နိႏၵႏၲိ၊ နတၳိ ေလာေက အနိႏၵိေတာ။

န စာဟု န စ ဘဝိႆတိ၊ န ေစတရဟိ ဝိဇၨတိ။

ဧကႏၲံ နိႏၵိေတာ ေပါေသာ၊ ဧကႏၲံ ဝါ ပသံသိေတာ။

ယံ ေစ ဝိၫူ ပသံသႏၲိ၊ အႏုဝိစၥ သုေဝ သုေဝ။

အစၧိဒၵဝုတၱႎ ေမဓာဝီ၊ ပညာသီလသမာဟိတံ။

နိကၡံ ဇေမၺာနဒေႆဝ၊ ေကာ တံ နိႏၵိတုမရဟတိ။

ေဒဝါပိ နံ ပသံသႏၲိ၊ ျဗဟၼဳနာပိ ပသံသိေတာ”တိ။

( ခုဒၵက နိကာယ၊ ဓမၼပဒ အ႒ာကထာ၊ အတုလဥပါသကာဝတၳဳ၊ ဂါထာ ၂၂၇- ၂၃၀ )

အတုလ၊ အတုလမည္ေသာ ဥပါသကာ၊ ဧတံ၊ ဤကဲ့ရဲ့ျခင္း၊ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းသည္၊

ေပါရာဏံ၊ ေရွးမွစ၍ ျဖစ္၏၊ ဧတံ၊ ဤကဲ့ရဲ့ျခင္း ခ်ီးမႊမ္းျခင္းသည္၊

အဇၨတနာမိဝ၊ ယခုမွျဖစ္သကဲ့သုိ႔၊ န ေဟာတိ၊ မဟုတ္၊ တုဏွိမာသိနံ ပိ၊

ဆိတ္ဆိတ္ေနေလ့ ရွိေသာသူကုိလည္း၊ နိႏၵႏၲိ၊ ဆြံ႔ အ တစုံတခုကုိ

မသိေသာသူကဲ့သုိ႔ ဆိတ္ဆိတ္ေန၏ဟူ၍ ကဲ့ရဲ့ကုန္၏၊ ဗဟုဘာဏိမၸိ၊

စကားမ်ားမ်ားေျပာဆုိေလ့ရွိေသာသူကုိလည္း၊ နိႏၵႏၲိ၊ ေလခတ္ေသာ

ထန္းရြက္ကဲ့သုိ႔ တဖ်စ္ဖ်စ္ျမည္လ်က္ စကားအဆုံးမရွိဟု ကဲ့ရဲ႔ၾကကုန္၏၊

မိတဘာဏိမၸိ၊ စကားနည္းနည္း ေျပာဆုိေလ့ရွိေသာသူကုိလည္း၊ နိႏၵႏၲိ၊

မိမိစကားကုိ ေရႊေငြကဲ့သုိ႔ မွတ္ထင္လ်က္ တလုံးစ ႏွစ္လုံးစ ေျပာဆုိၿပီးလွ်င္

ဆိတ္ဆိတ္ေန၏ဟု ကဲ့ရဲ႔ၾကကုန္၏၊ ေလာေက၊ ေလာက၌၊ အနိႏၵိေတာ၊

ကဲ့ရဲ႕မခံရေသာသူမည္သည္၊ ဝါ၊ ကဲ့ရဲ႔လြတ္ေသာသူမည္သည္၊ နတၳိ၊ မရွိ။

ဧကႏၲံ၊ စင္စစ္အားျဖင့္၊ နိႏၵိေတာ၊ ကဲ့ရဲ႕အပ္ေသာ၊ ေပါေသာ ဝါ၊ သတၱဝါသည္လည္းေကာင္း၊

ဝါ၊ လူသည္လည္းေကာင္း၊ ဧကႏၲံ၊ စင္စစ္အားျဖင့္၊ ပသံသိေတာ၊ ခ်ီးမႊမ္းအပ္ေသာ၊

ေပါေသာ ဝါ၊ လူသည္လည္းေကာင္း၊ န စ အဟု၊ ေရွးအတိတ္၌ မျဖစ္စဖူး၊ န စ ဘဝိႆတိ၊

ေနာက္အနာဂတ္၌လည္း မျဖစ္လာေသး၊ ဧတရဟိ စ၊ ယခု ပစၥဳပၸန္၌လည္း၊ န ဝိဇၨတိ၊ မရွိ။

အစၧိဒၵဝုတၱႎ၊ မက်ဳိးမျပတ္ေသာ အက်င့္သိကၡာရွိေသာ၊ ဝါ၊ မပ်က္စီးေသာ အသက္ေမြးျခင္း

ရွိေသာ၊ ေမဓာဝႎ၊ ထက္ျမက္ေသာ ဓေမၼာဇပညာျဖင့္ ပညာရွိေသာ၊ ပညာသီလသမာဟိတံ၊

ေလာကီေလာကုတၱရာပညာ စတုပါရိသုဒၶိ သီလႏွင့္ျပည့္စုံေသာ၊ ယံ ဘိကၡဳံ၊ အၾကင္ရဟန္းကုိ၊

ဝိၫူ၊ ပညာရွိတုိ႔သည္၊ သုေဝ သုေဝ- ေန႔တုိင္း ေန႔တုိင္း၊ အႏုဝိစၥ၊ ခ်ီးမႊမ္းသင့္ ကဲ့ရဲ႔သင့္သည္ကုိ

သိရွိ၍၊ ပသံသႏၲိ၊ ခ်ီးမႊမ္းၾကကုန္၏။

တံ ဘိကၡဳံ၊ ထုိရဟန္းကုိ၊ ဇေမၺာနဒႆ၊ ဇမၺဴရာဇ္ေရႊ၏၊ နိကၡံ ဣဝ၊ တစ္နိကၡကဲ့သုိ႔၊

ေကာ၊ အဘယ္သူသည္၊ နိႏၵိတုံ၊ ကဲ့ရဲ႔ျခင္းငွါ၊ အရဟတိ၊ ထုိက္အံ့နည္း? နံ ဘိကၡဳံ၊ ထုိရဟန္းကုိ၊

ေဒဝါပိ၊ နတ္တုိ႔သည္လည္း၊ ပသံသႏၲိ၊ ခ်ီးမႊမ္းၾကကုန္၏၊ ေသာ ဘိကၡဳ၊ ထုိရဟန္းကုိ၊ ျဗဟၼဳနာပိ၊

စၾကဝဠာတုိက္တေသာင္းမွ ျဗဟၼာအေပါင္းသည္လည္း၊ ပသံသိေတာ၊ ခ်ီးမႊမ္းအပ္၏။ ဣတိ-

ဤသုိ႔၊ ဘဂဝါ၊ ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးသခင္ ဘုရားရွင္သည္၊ အာဟ- ေကာင္းစြာမေသြ

မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။

ဒီေတာ့ ေလာကမွာ ျဖစ္လာၾကတဲ့ လူသားေတြ အားလံုး ေလာကဓံရွစ္ပါး ရွိသည့္အတြင္းက

ခုႏွစ္ပါးသည္ လူတုိင္းမခံစားၾကရပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းကုိေတာ့ လူတုိင္းခံၾကရစၿမဲပါ။

ဒါေၾကာင့္ ဘုရားရွင္က ေလာကမွာ အကဲ့ရဲ႕လြတ္ေသာသူ မရွိဟု မိန္႔ဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ

တယ္။ ေကာင္းတာ လုပ္တာပဲျဖစ္ပါေစ ကဲ့ရဲ႕လြတ္ျခင္း မရွိဘူး။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေရႊဟသၤာဆရာေတာ္ႀကီးက...

အမ်ားအက်ိဳး၊ ရြက္သယ္ပိ္ုးက၊ ခႏိုးခနဲ႔၊ ဆိုကဲ့ရဲ႕လည္း၊ မဖဲ့မေစာင္း၊

ကိုယ့္လမ္းေၾကာင္းကုိ၊ စိတ္ေကာင္းႏွင့္ယွဥ္၊ ေရွးရႈႏွင္ေလာ့။” ဟု ဆံုးမစကား ဆုိခဲ့ပါတယ္။

ထုိ႔အျပင္ သုတၱႏၱပိဋကတ္၊ အဂၤုတၱရ နိကာယ၊ အ႒က နိပါတ၊ ပဌမပဏၰာသ၊ ေမတၱာဝဂ္၊

စာမ်က္ႏွာ (၇၊ ၈ ၊ ၉) ၊ ပထမ ေလာကဓမၼသုတ္ႏွင့္ ဒုတိယ ေလာကဓမၼသုတ္လာတြင္ ျမတ္

ဗုဒၶ ဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ ေဟာၾကားေတာ္မူသည္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အ႒ိေမ ဘိကၡေဝ ေလာကဓမၼာ ေလာကံ အႏုပရိဝတၱႏၱိ၊ ေလာေကာ စ အ႒ ေလာကဓေမၼ

အႏုပရိဝတၱတိ။

ကတေမ အ႒?

လာေဘာ စ၊ အလာေဘာ စ၊ (Gain and Loss)

ယေသာ စ၊ အယေသာ စ၊ (Fame and ill fame)

နိႏၵာ စ၊ ပသံသာ စ၊ (Blame and Praise)

သုခဥၥ၊ ဒုကၡဥၥ။ (Joy and Pain)

ဣေမ ေခါ ဘိကၡေဝ အ႒ ေလာကဓမၼာ ေလာကံ အႏုပရိဝတၱႏၱိ၊

ေလာေကာ စ ဣေမ အ႒ ေလာကဓေမၼ အႏုပရိဝတၱတီ တိ။

These eight conditions, bhikkhus, turn with the world, and the world turns

on these eight worldly conditions.

ရဟန္းတုိ႔....

ေလာကဓံတရား ရွစ္ပါးတုိ႔သည္ ေလာကႀကီးကုိ အစဥ္လုိက္၍ ျဖစ္တတ္ၾကကုန္၏။

ေလာကႀကီးသည္လည္း ေလာကဓံတရား ရွစ္ပါးကုိ အစဥ္လုိက္ပါတယ္။

အဘယ္ ရွစ္ပါးတုိ႔နည္း?

ဥစၥာဓန လာဒ္လာဘ ရရွိျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ( Gaining in worldling condition )

ဥစၥာဓန လာဒ္လာဘ မရရွိျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ( Losing in worldling condition )

အၿခံအရံ အေပါင္းအသင္း ေပါမ်ားျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ (Fame in worldling condition)

အၿခံအရံ အေပါင္းအသင္း မေပါမ်ားျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊

(Ill fame in worldling condition )

ကဲ့ရဲ႕ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ( Blaming in worldling condition )

ခ်ီးမႊမ္းျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ( Praising in worldling condition )

ခ်မ္းသာျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ( Joying in worldling condition )

ဆင္းရဲျခင္းတုိ႔ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ( Painful in worldling condition )

ရဟန္းတုိ႔ ထုိေလာကဓံတရား ရွစ္ပါးတုိ႔သည္ပင္ ေလာကႀကီးကုိ သဘာဝအတုိင္း

အစဥ္လုိက္ၾကကုန္၏။

ေလာကႀကီးသည္လည္း ေလာကဓံတရား ရွစ္ပါးတုိ႔၏ သေဘာသဘာဝအတုိင္း

အစဥ္လုိက္ပါတယ္ ဟု အဂၤုတၱဳိရ္မွာ တုိက္ရုိက္ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

သုတၱႏၱပိဋကတ္၊ အဂၤုတၱရ နိကာယ၊ အ႒က နိပါတ၊ ပဌမပဏၰာသ၊ စာမ်က္ႏွာ (၈) ၊

ပဌမ ေလာကဓမၼသုတ္တြင္ပါရွိေသာ ဂါထာတြင္လည္း ေအာက္ပါအတုိင္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

လာေဘာ အလာေဘာ စ ယသာယေသာ စ၊ ( Gain and Loss, Fame and Ill fame, )

နိႏၵာ ပသံသာ စ သုခံ ဒုခဥၥ။ ( Blame and Praise, Joy and Pain, )

ဧေတ အနိစၥာ မႏုေဇသု ဓမၼာ၊ ( these are the impermanent states amongst humans. )

အသႆတာ ဝိပရိဏာမဓမၼာ။ ( not eternal, subject to change. )

( ေဆာင္ပုဒ္ )

ဥစၥာဓန၊ လုိတာရ၊ လာဘ ေလာကဓံ။

ဥစၥာဓန၊ လုိမရ၊ အလာဘ ေလာကဓံ။

လူတြင္ထင္ေပၚ၊ ေက်ာ္ေဇာသေနာ္၊ ယသ ေလာကဓံ။

လူတြင္မထင္ေပၚ၊ မေက်ာ္ေဇာသေနာ္၊ အယသ ေလာကဓံ။

ကဲ့ရဲ႕ေန႔စဥ္၊ ျပစ္ဆုိးျမင္၊ နိႏၵ ေလာကဓံ။

ခ်ီးမႊန္းေန႔စဥ္၊ ျပစ္ဆုိးမျမင္၊ ပသံသ ေလာကဓံ။

ႀကီးပြားခ်မ္းသာ၊ စိတ္ခ်မ္းသာ၊ သုခ ေလာကဓံ။

ပ်က္ဆီးဆင္းရဲ၊ လုိတုိင္းမြဲ၊ ဒုကၡ ေလာကဓံ။

အဲဒါေၾကာင့္ မွတ္ၾက သိၾက ေလာကဓံေတြကုိကြယ္....။

အထက္ပါ ေဆာင္ပုဒ္အတုိင္း ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္အေနျဖင့္

သာဓကတစ္ခုေလာက္ ျပခ်င္ပါတယ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆုိရင္....

တစ္ခါတုန္းက ရြာတစ္ရြာမွာ အသက္ငါးဆယ္ေက်ာ္ လင္မယား ႏွစ္ေယာက္သတဲ့...။

အဲဒီ လင္မယား ႏွစ္ဦးမွာ သူတုိ႔ ေမြးထားတဲ့ ျမင္းအုိေလး တစ္ေကာင္လည္း ရွိပါတယ္။

တေန႔ သူတုိ႔ လင္မယား ျမင္းအုိေလးကုိ စီးလ်က္ ေဆြမ်ဳိးေတြထံသုိ႔ အလည္အပတ္

ခရီးခဲ့ပါတယ္။ တစ္ရြာဝင္ တစ္ရြာထြက္ ခရီးထြက္ၿပီး ရြာ သုံးရြာေက်ာ္ေသာအခါ

အခ်ဳိ႕လူေတြက ကဲ့ရဲ႕ၾကပါတယ္။ ဘာလုိ ကဲ့ရဲ႕သလဲဆုိေတာ့ " အုိေနတဲ့ ျမင္းကုိမွ

မသနားဘူး " အခု ၾကည့္စမ္း သူတုိ႔ ျမင္းအုိေလးကုိ စီးၿပီး ခရီးေနၾက ဆုိေတာ့...။

လင္မယားႏွစ္ေယာက္က လူေတြ ေျပာေနသံကုိ ၾကားေတာ့ ေယာက်ၤားျဖစ္သူက " ကဲ...

မိန္းမေရ" တေယာက္ တစ္လွည့္စီ စီးၾကတာေပါ့။ ဒီလုိနဲ႔ လင္မယား ႏွစ္ေယာက္

တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ သူ စီး ငါ စီးႏွင့္ ျငင္းခုန္ၾကရင္း ေနာက္ဆုံး ေယာက်ၤားျဖစ္သူက

ပထမဆုံး ျမင္းအုိေလးေပၚ တတ္စီး လုိက္ပါတယ္။ အဲဒီလုိနဲ႔ တစ္ရြာဝင္ တစ္ရြာထြက္

လာခဲ့ေတာ့ တခ်ဳိ႕ လူေတြက ေျပာၾကျပန္တယ္။ ဘာေတြ ေျပာၾကျပန္လဲဆုိရင္

"ေယာက်ၤားႀကီး ျဖစ္လ်က္နဲ႔ ျမင္းေပၚ တတ္စီးၿပီး မိန္းမျဖစ္သူကုိ ျမင္းႀကိဳး ဆြဲခုိင္းရတယ္လုိ႔"

အရွက္မရွိလုိက္တာလုိ႔ တခ်ဳိ႕လူေတြ ေျပာသံကုိ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ ၾကားရျပန္တယ္။

ဒီေတာ့ ေယာက်ၤားျဖစ္သူက " ကဲ... မိန္းမေရ မင္းပဲ ျမင္းေပၚ တတ္စီးလုိက္ပါေတာ့

ဆုိၿပီး မိန္းမကုိ ျမင္းအုိေလးေပၚ တင္လုိက္ပါတယ္။

ဒါနဲ႔ တစ္ရြာဝင္ တစ္ရြာထြက္ခဲ့ျပန္ေတာ့ လူတခ်ဳိ႕က ေျပာၾကျပန္တယ္။ ဘာေတြ ေျပာၾကျပန္

လဲဆုိရင္ " မိန္းမျဖစ္ၿပီး ေယာက်ၤားျဖစ္သူကုိမွ နည္းနည္းေလးမွ မသနားဘူး။

သူပဲ ျမင္းေပၚတတ္ၿပီး စီးရတယ္လုိ႔ " ဒါကုိ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ ၾကားၾကျပန္ေတာ့

သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္လုံး ျမင္းအုိေလးကုိ မစီးေတာ့ပဲ ဆြဲၿပီး တစ္ရြာဝင္ တစ္ရြာထြက္

ခရီးဆက္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ျမင္းအုိေလးကုိ ဆြဲၿပီး ခရီးဆက္လာေတာ့ လူတခ်ဳိ႕က ေဝဖန္ၾကျပန္

တယ္။ " လင္မယားႏွစ္ေယာက္ ရူးလြန္း အ လြန္းလုိက္တာ သူတုိ႔ ေဘးနားမွာ ျမင္းႀကီး

တစ္ေကာင္လုံး ပါပါလ်က္ ေျခလ်င္ ေလွ်ာက္ၿပီး ခရီးသြားတာ သူတုိ႔ေလာက္

မုိက္တာ ေလာကမွာ ဘယ္သူ ရွိအုန္းမလဲ တဲ့...။

အဲဒီ စကားကုိ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ ၾကားေသာအခါ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ၾကည့္ၿပီး

သက္ျပင္းခ်လ်က္ အေမာလည္းစုိ႔ ေဆြမ်ဳိးေတြ ေနထုိင္သည့္ ေဒသ ေက်းရြာေလးကုိ ေနဝင္

ဆည္းဆာခ်ိန္တြင္ ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီသာဓကေလးကုိ ၾကည့္ၿပီး ေလာကႀကီးမွာ သူတစ္ပါးမွာ ရွိတဲ့ ပစၥည္းကုိ အပထားၿပီး

ကုိယ့္မွာ ရွိတဲ့ ပစၥည္းေတာင္မွ ကဲ့ရဲ႕မလြတ္ၾကဘူး ဆုိတာ အထက္ပါ သာဓကကုိ ၾကည့္၍

သိရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ေလာကဓံတရားေတြပါပဲ။ ေလာကဓံတရားေတြဟာ

တကယ္တမ္း ေကာင္းတာ ရွိသလုိ မေကာင္းတာလည္း ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေတြကုိ သိရွိၾကဖုိ႔

အင္မတန္ လုိအပ္တယ္။ ဒါေတြကို မသိရွိၾကဘူးဆုိရင္ ေလာကဓံႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔လာလွ်င္

တုန္လႈပ္ၾကပါလိမ့္မည္။ ေလာကဓံတရားေတြကုိ ကုိယ္ ကုိယ္တုိင္ သိရွိၾကလွ်င္

မတုန္လႈပ္တာေတာင္ ေျဖသိမ့္ႏုိင္မည္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ခုဒၵကနိကာယ၊ သုတၱနိပါတႏွင့္ ခုဒၵကပါဌတြင္ပါရွိေသာ၊ မဟာ မဂၤလသုတ္မွာ

လာရွိေသာ ေနာက္ဆုံးအခ်က္ေလးခ်က္ကုိ ဒီေနရာမွာ တင္ျပခ်င္ပါေသးတယ္။

ဖု႒ႆ ေလာကဓေမၼဟိ၊ စိတၱံ ယႆ န ကမၸတိ။

အေသာကံ ဝိရဇံ ေခမံ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

He whose mind does not flutter, by contact with worldly contingencies,

Sorrowless, stainless, and secure. This is the Supreme Blessing.

With a mind unshaken,

When touched by worldly conditions,

Sorrowless, stainless, and secure;

This is the greatest blessing.  ( Sutta Nipāta II.4 (also Kuddakapāṭha 5)

(၁) ဖု႒ႆ ေလာကဓေမၼဟိ၊ စိတၱံ ယႆ န ကမၸတိ။

He whose mind does not flutter, by contact with worldly contingencies.

(က) ေလာကဓံ ရွစ္ပါး ေတြ႔ႀကဳံျငား စိတ္ထား ၿငိမ္ရမည္။

(၂) အေသာကံ ( Sorrowless )

(ခ) ေဆြမ်ဳိး ပ်က္ခ်ိန္၊ ဂုဏ္ေသးမွိန္၊ စုိးရိမ္ ေသာက ကင္းရမည္။

(၃) ဝိရဇံ ( stainless )

(ဂ) ကိေလသာမ်ဳိး၊ ရမၼက္ဆုိး၊ ျဖတ္ခ်ဳိိး သုတ္သင္ ရွင္းရမည္။

(၄) ေခမံ ( secure)

(ဃ) ကုိယ္တြင္း ျပင္ပ၊ ဤႏွစ္ဝ၊ ကိေလသာစင္၊ ေဘးလွ်င္ ကင္းရမည္။

ဤတြင္ ေလးမ်ဳိး မဂၤလာတုိး ေန႔စဥ္ က်င့္ရမည္....။

ေနာက္ဆုံး နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အားလုံးေသာ သူေတာ္ေကာင္းေတြ ေလာကဓံတရားေတြႏွင့္

ေတြ႔ႀကဳံလာလွ်င္ ေနနည္း ထုိင္နည္းမ်ား ရရွိေစခ်င္ပါတယ္။ မေနတတ္ မထုိင္တတ္ၾကလွ်င္

ေလာကဓံရဲ႕ ရုိက္ပုတ္ျခင္းကုိ ခံရမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္လုိ႔ မလြဲသည္မွာ

အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘာလဲ ေလာကဓံဆုိတာေလးကုိ သိရွိၾကၿပီးေသာအခါ

အားလုံးေသာ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ေလာကဓံရဲ႕ အေကာက္အေကြ႔ေတြကုိ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ၿပီး၍

က်န္းမာ ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ လုိအင္ဆႏၵ ျပည့္ဝၾကၿပီးလွ်င္ ဘုရားအစရွိေသာ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔

သိျမင္ေတာ္မူေသာ ဒုကၡ သမုဒယ နိေရာဓႏွင့္ မဂၢတစ္ျဖာ ေလးသစၥာကုိ လက္ဝယ္ပုိင္ပုိင္

ရရွိၾကၿပီးလွ်င္ နိဗၺာနဓာတ္ အေအးဓာတ္ကုိ လြယ္လင့္ေသာ ဥာဏ္တုိ႔ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္

ၾကပါေစ ဟု ဆုေတာင္းပတၱနာျပဳၿပီး ဤေဆာင္းပါးေလးကုိ နိဂုံးခ်ဳပ္လုိက္ပါတယ္...။


အားလုံး က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ...

၂၆- ၀၂- ၂၀၁၄

ည ၁၀ နာရီ ၃၀ မွာ စတင္ ေရးသားသည္

တကၠသုိလ္ျမတ္မင္း

http://www.venpunnavamsa2.com

No comments:

Post a Comment

အေမေပးေသာႏွလုံးသား

အေမေပးေသာႏွလုံးသား
ေလညွင္းေလးေတြ သယ္ေဆာင္ေသာ ေဆာင္းလေပ်ာက္ေသာ ေႏြဦးတစ္ညမွာ မဟူရာညေရာင္ႏွင့္ အပူေဆာင္ည အေငြ႕အသက္ေတြက ကမၻာေျမေပၚျပန္႔နွံလုိ႔ လူေတြေတာင္ စိတ္ကူးပ်က္ေသာ ျငီးေငြ႕သံေတြနဲ႔ ေခၽြးေတြကုိယ္စီက်လုိ႔ ေျမခေနေသာ အခ်ိန္မွာ အေမဟာအျပဳံးေတြေ၀ကာ တုိ႔မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ေျပာျပေနသလုိ ေအးျမေသာဆုံးမသံစဥ္ေတြက တုိ႔ဘ၀အတြက္ အေရးၾကီးဆုံးေသာျဖစ္သလုိ ဘယ္အရာနဲ႔မွ မလဲႏုိင္ေသာ အဖုိးတန္ေသာ အရာပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိစဥ္အခါ၀ယ္ အေမေပးေသာႏွလုံးသားအလွပုံျပင္တစ္ပုဒ္က အပူေရာင္ျပန္ေနေသာ ကမၻာေျမေပၚကုိ ေမတၱာေရၾကည္ျဖန္းသလုိ ေအးျမေနပါေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္၀ယ္ အေမေျပာေနေသာပုံျပင္သံစဥ္ေတြကုိ တုိ႔တေတြနားစဥ္ေနခုိက္ အေမဟာ အပူဒဏ္ကုိကာကြယ္ေပးေသယ သီတဂူလမင္းၾကီးပမာ ေအျမေနသလုိ သားသၼီးေလးေတြကလည္း ၾကယ္ကေလးေတြပမာ အေမေပးေသာ ေမတၱာေတြကလႊမ္းျခံဳရ်္ေနပါေတာ့သည္။ ေအာ္....ေလာကၾကီးက ဘယ္လုိပင္ပူေနပါေစ သဘာ၀က ဘယ္လုိပင္ ရာသီဥတုေတြေျပာင္းလြဲေနပါေစ ေနညေတြ ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အရာရာတုိင္းက ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အေမေပးေသာႏွလုံးသားက မေျပာင္းလြဲတာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလာကဓံက ဘယ္လုိပင္ရုိက္ခ်က္ျပင္းပါေစအုန္း အေမေပးေသာႏွလုံးသားက ေအးျမေနျမဲပင္ျဖစ္သည္။ အဲဒါေတြဟာ အေမ့ရဲ႕အနာဂါတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွလုံးသားျဖစ္သလုိ သားသၼီးအတြက္ ဘ၀ေရွ႕ေရးႏ်င့္အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္ပန္တုိင္ဆီသုိ႔ဦးတည္ေနပါသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစဦးေတာ့ ထပ္ရ်္ဆုိဦးအံ......အေမေပးေသာႏွလုံးသားဟူသည္ သားသၼီးတုိ႔၏ အသိစိတ္ဓာတ္လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သလုိ ေအာင္ျမင္ေရး လူမႈေရး တုိးတက္ေရး ပညာေရးစသည္ အားလုံးတုိ႔၏ လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သည္ေရးသားရင္း ဆက္လက္ေရးသားပါဦးအံ.............။

အေမ...အေမ

အေမ...အေမ
ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေမြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ ဒုကၡခံခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေကၽြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ အကုန္မ်ားခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုခ်စ္တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ စိတ္ဆင္းရဲခဲ႔ရတယ္..... သားကို သခင္... လင္ကို ဘုရား ဆိုတဲ႔ အေမ.... ကၽြန္ေတာ္႔အတြက္နဲ႔ မ်က္ရည္ေပါက္ၾကီးငယ္က်ခဲ႔ရတယ္... ေလာကမွာ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ျခားေသာအရာေတြမွာဘဲနိမ္႔က်ျခင္နိမ္႔က်မယ္... မိခင္ေမတၱာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ေတာ႔.. တစ္ေလာကလံုးကို ရင္ေကာ႔ေခါင္းေမာ႔ျပီး ရင္ဆိုင္ႏူိင္ခဲ႔တယ္... အဲ႔ဒီလိုဆိုးခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးေမတၱာနဲ႔.. အသက္ဆက္ခဲ႔တာပါ... အဲ႔ဒီလိုမိုက္ခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးကရုဏာနဲ႔.. လူဆက္ျဖစ္ေနခဲ႔တာပါ... ေက်းဇူး အထူးပါေမၾကီးရယ္... အရာရာအားလံုးအတြက္ပါခင္ဗ်ာ..... သားၾကီးဂတိေပးပါတယ္...ေမၾကီး သားအသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး.. ဒီေလာကၾကီးထဲမွာ... ေမၾကီးဘာအေၾကာင္းေၾကာင္႔နဲ႔မွ စိတ္ဒုကၡေတြ ေသာကေဝဒနာေတြ ဘယ္ေသာအခါမွ ထပ္မျဖစ္ေစရပါဘူး...