Wednesday, July 25, 2012

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေဆြးေႏြးမႈ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေဆြးေႏြးမႈ
=====================

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းေရးအဆိုကို ယေန႔ (၂၀၁၂ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔) တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးေနစဥ္။


ကၽြန္မအေနနဲ႔ ဦးတီခြန္ျမတ္ရဲ႕ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဆိုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အနည္းငယ္ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။ အခု ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေထဲမွာဆိုလို႔ရွိရင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး မ်ားဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရကို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ထားတာ မရွိပါဘူး။ 

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒမွာဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ တိုင္းရင္းသားဆိုတာ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္က စၿပီး ဒီမိခင္ႏုိင္ငံမွာ ေနထိုင္တဲ့ လူမ်ိဳးမ်ားကိုဆိုလိုတာလို႔ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ထားပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ဗမာေတြလဲ ပါပါတယ္။ 

အခု ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြအရ ဆိုလို႔ရွိရင္ ျပည္နယ္ေတြကို အေျခခံတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို ရည္ၫႊန္းၿပီးေတာ့ ေျပာသြားတာလို႔ ကၽြန္မတို႔ မွတ္ယူရပါတယ္။
 

ျပည္နယ္ေတြအေၾကာင္း ေျပာမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အဆိုးရြားဆံုး ေဒသေတြဆိုရင္ ျပည္နယ္ေဒသေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္ဟာဆိုလို႔ရွိ ရင္ ေနာက္ဆံုး အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရဲ႕ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ၇၃.၃ %၊ ရွမ္းအေရွ႕ဆိုလို႔ရွိရင္ ၄၆.၄ %၊ ရွမ္းေျမာက္ဆိုလို႔ရွိရင္ ၃၇.၄ %၊ ရွမ္းေတာင္ဆိုရင္ ၂၅.၂ % ၊ ပ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ခုလံုးရဲ႕ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဟာ ၃၃.၁ % ျဖစ္ပါတယ္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈန္းကေတာ့ ၄၃.၅ % ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရဲ႕ ပ်မ္းမွ်ျခင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈန္းဟာ ၂၅.၆ % ျဖစ္တာေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီျပည္နယ္ေတြမွာ ပ်မ္းမွ်ျခင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္ေနတယ္ဆိုတာကိုျမင္ရပါတယ္။ 


ထို႔အတူပဲ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာလဲ ၂၈.၆ % နဲ႔ ပ်မ္းမွ်ျခင္း ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ျမင့္ေနပါတယ္။ မြန္၊ ကယားနဲ႔ ကရင္တို႔ကေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ နိမ့္က်ပါတယ္။ ဒီကိန္းဂဏန္းေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္မတို႔ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခအေနဟာ ေက်နပ္ဖြယ္ရာ မရွိဘူးဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။ 

ထို႔အျပင္လည္း ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံမွာ ျပည္တြင္းစစ္မီး လံုး၀ၿငိမ္းသြားတယ္ဆိုတာ မရွိခဲ့ေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုတာဟာ ဘာသာစာကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းျခင္းထက္ မ်ားစြာ က်ယ္ျပန္႔နက္နဲတယ္ ဆိုတာ ကၽြန္မတို႔ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ 

ဒါကိုေထာက္ထားၿပီးေတာ့ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္နဲ႔ ကြာျခားလို႔မရတဲ့၊ ခြာလို႔မရတဲ့ တန္းတူညီမွ်ေရး အျပန္အလွန္ ေလးစားယံုၾကည္ေရးတို႔ကို အေျခခံၿပီးေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု ႀကီး ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ ကၽြန္မတို႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုး ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဥပေဒမ်ားကို လုိအပ္သလို ျပဳျပင္ျခင္း၊ လိုအပ္သလိုျပဌာန္းျခင္းတုိ႔မ်ား ေဆာင္ရြက္ေစရန္၊ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ရန္ကို တိုက္တြန္းရင္းနဲ႔ ဦးတီခြန္ျမတ္ရဲ႕ အဆိုကို ေထာက္ခံပါတယ္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္


http://www.facebook.com/photo.php?fbid=369956843072764&set=a.113611365373981.12303.100001753555387&type=1&ref=nf

No comments:

Post a Comment

အေမေပးေသာႏွလုံးသား

အေမေပးေသာႏွလုံးသား
ေလညွင္းေလးေတြ သယ္ေဆာင္ေသာ ေဆာင္းလေပ်ာက္ေသာ ေႏြဦးတစ္ညမွာ မဟူရာညေရာင္ႏွင့္ အပူေဆာင္ည အေငြ႕အသက္ေတြက ကမၻာေျမေပၚျပန္႔နွံလုိ႔ လူေတြေတာင္ စိတ္ကူးပ်က္ေသာ ျငီးေငြ႕သံေတြနဲ႔ ေခၽြးေတြကုိယ္စီက်လုိ႔ ေျမခေနေသာ အခ်ိန္မွာ အေမဟာအျပဳံးေတြေ၀ကာ တုိ႔မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ေျပာျပေနသလုိ ေအးျမေသာဆုံးမသံစဥ္ေတြက တုိ႔ဘ၀အတြက္ အေရးၾကီးဆုံးေသာျဖစ္သလုိ ဘယ္အရာနဲ႔မွ မလဲႏုိင္ေသာ အဖုိးတန္ေသာ အရာပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိစဥ္အခါ၀ယ္ အေမေပးေသာႏွလုံးသားအလွပုံျပင္တစ္ပုဒ္က အပူေရာင္ျပန္ေနေသာ ကမၻာေျမေပၚကုိ ေမတၱာေရၾကည္ျဖန္းသလုိ ေအးျမေနပါေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္၀ယ္ အေမေျပာေနေသာပုံျပင္သံစဥ္ေတြကုိ တုိ႔တေတြနားစဥ္ေနခုိက္ အေမဟာ အပူဒဏ္ကုိကာကြယ္ေပးေသယ သီတဂူလမင္းၾကီးပမာ ေအျမေနသလုိ သားသၼီးေလးေတြကလည္း ၾကယ္ကေလးေတြပမာ အေမေပးေသာ ေမတၱာေတြကလႊမ္းျခံဳရ်္ေနပါေတာ့သည္။ ေအာ္....ေလာကၾကီးက ဘယ္လုိပင္ပူေနပါေစ သဘာ၀က ဘယ္လုိပင္ ရာသီဥတုေတြေျပာင္းလြဲေနပါေစ ေနညေတြ ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အရာရာတုိင္းက ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အေမေပးေသာႏွလုံးသားက မေျပာင္းလြဲတာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလာကဓံက ဘယ္လုိပင္ရုိက္ခ်က္ျပင္းပါေစအုန္း အေမေပးေသာႏွလုံးသားက ေအးျမေနျမဲပင္ျဖစ္သည္။ အဲဒါေတြဟာ အေမ့ရဲ႕အနာဂါတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွလုံးသားျဖစ္သလုိ သားသၼီးအတြက္ ဘ၀ေရွ႕ေရးႏ်င့္အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္ပန္တုိင္ဆီသုိ႔ဦးတည္ေနပါသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစဦးေတာ့ ထပ္ရ်္ဆုိဦးအံ......အေမေပးေသာႏွလုံးသားဟူသည္ သားသၼီးတုိ႔၏ အသိစိတ္ဓာတ္လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သလုိ ေအာင္ျမင္ေရး လူမႈေရး တုိးတက္ေရး ပညာေရးစသည္ အားလုံးတုိ႔၏ လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သည္ေရးသားရင္း ဆက္လက္ေရးသားပါဦးအံ.............။

အေမ...အေမ

အေမ...အေမ
ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေမြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ ဒုကၡခံခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေကၽြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ အကုန္မ်ားခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုခ်စ္တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ စိတ္ဆင္းရဲခဲ႔ရတယ္..... သားကို သခင္... လင္ကို ဘုရား ဆိုတဲ႔ အေမ.... ကၽြန္ေတာ္႔အတြက္နဲ႔ မ်က္ရည္ေပါက္ၾကီးငယ္က်ခဲ႔ရတယ္... ေလာကမွာ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ျခားေသာအရာေတြမွာဘဲနိမ္႔က်ျခင္နိမ္႔က်မယ္... မိခင္ေမတၱာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ေတာ႔.. တစ္ေလာကလံုးကို ရင္ေကာ႔ေခါင္းေမာ႔ျပီး ရင္ဆိုင္ႏူိင္ခဲ႔တယ္... အဲ႔ဒီလိုဆိုးခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးေမတၱာနဲ႔.. အသက္ဆက္ခဲ႔တာပါ... အဲ႔ဒီလိုမိုက္ခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးကရုဏာနဲ႔.. လူဆက္ျဖစ္ေနခဲ႔တာပါ... ေက်းဇူး အထူးပါေမၾကီးရယ္... အရာရာအားလံုးအတြက္ပါခင္ဗ်ာ..... သားၾကီးဂတိေပးပါတယ္...ေမၾကီး သားအသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး.. ဒီေလာကၾကီးထဲမွာ... ေမၾကီးဘာအေၾကာင္းေၾကာင္႔နဲ႔မွ စိတ္ဒုကၡေတြ ေသာကေဝဒနာေတြ ဘယ္ေသာအခါမွ ထပ္မျဖစ္ေစရပါဘူး...