Thursday, July 12, 2012

ရုိဟင္ဂ်ာ ျမန္မာျပည္သားမဟုတ္ေၾကာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကား


ရိုဟင္ဂ်ာ ဘဂၤလီေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း သေဘာထားေျပာျပီးျပီ၊ ၈၈ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ေျပာျပီးျပီ.. ကဲ အခုေနာက္ဆံုး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကိုယ္တိုင္ ရိုဟင္ဂ်ာအေပၚ သေဘာထားကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာလုိက္ပါျပီ..

သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာအေပၚ သေဘာထားနဲ႔ အနာဂတ္ဘဂၤလီအေရးကို ဒီလို ေျပာလိုက္ပါျပီ


ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၁၁

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႕တြင္ သမၼတအိမ္ေတာ္ သံတမန္ဧည့္ခန္းမ ၌ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာ မင္းၾကီး Mr. Antonio Guterres ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႕ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား အေရးကိစၥ၊ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအေရးကိစၥႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥ မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္-

"သမိုင္းေၾကာင္းအရ ဘဂၤါလီမ်ား ၀င္ေရာက္လာသည္မွာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕မ်ားက လယ္ယာလုပ္ကိုင္ရန္ ေခၚသြင္း လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုစဥ္က အလုပ္အကိုင္ ေကာင္းမြန္သျဖင့္ မျပန္ေတာ့ဘဲ အေျခခ် ေနထိုုင္သူမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႕ ဥပေဒအရ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မတိုင္မီ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႕ ေရာက္ရွိသူ မိဘႏွစ္ပါးက ေမြးဖြားသူ တတိယမ်ဳိးဆက္ (Third Generation) ေျမးအဆင့္ကိုသာ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ လက္ခံမည္ဟူေသာ ဥပေဒ ရွိေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ ဘဂၤါလီမ်ားက ေပါက္ဖြားလာသူမ်ား၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ၍ ခိုး၀င္လာသူမ်ား စသည္ျဖင့္ ရႈပ္ေထြးလ်က္ ရွိေၾကာင္း။""ႏို္င္ငံ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကိုပါ ျခိမ္းေျခာက္လာေၾကာင္း၊ ဤကိစၥကို ကိုင္တြယ္ရန္ အေလးအနက္ထား စဥ္းစားလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတိုင္းရင္း သားမ်ားကို တာ၀န္ယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားမဟုတ္ဘဲ ခိုး၀င္လာ သည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို လက္ခံရန္ မည္သို႕မွ် မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆုံး ေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းမွာ ခိုး၀င္လာသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို UNHCR သို႕ အပ္ႏွံျပီး ဒုကၡသည္စခန္းအျဖစ္ ထားရွိရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ UNHCR က ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တတိယႏုိင္ငံက လက္ခံမည္ ဆိုလွ်င္ ပို႕ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤသည္မွာ ျပႆနာေျဖရွင္းနည္းကို စဥ္းစားေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း။"

နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ၾကီးအားလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ ညိွႏိွဳင္းလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္အတူ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး႒ာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ၾကီး႒ာနႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဝန္ၾကီး႒ာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး၊ သမၼတရုံးဝန္ၾကီး႒ာန(၁) ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး၊ အလုပ္သမားဝန္ၾကီး႒ာနႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီး႒ာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီး႒ာန ဒုတိယဝန္ၾကီးႏွင့္ ႒ာနဆိုင္ရာ အၾကီးအကဲမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ၾကီးအားလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ ညိွႏိွဳင္းလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္အတူ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး႒ာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ၾကီး႒ာနႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဝန္ၾကီး႒ာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး၊ သမၼတရုံးဝန္ၾကီး႒ာန(၁) ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး၊ အလုပ္သမားဝန္ၾကီး႒ာနႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီး႒ာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး႒ာန ဒုတိယဝန္ၾကီးႏွင့္ ႒ာနဆိုင္ရာ အၾကီးအကဲမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး Home Pageမွာ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္..။
 
http://www.president-office.gov.mm/briefing-room/daily-news/news1061

No comments:

Post a Comment

အေမေပးေသာႏွလုံးသား

အေမေပးေသာႏွလုံးသား
ေလညွင္းေလးေတြ သယ္ေဆာင္ေသာ ေဆာင္းလေပ်ာက္ေသာ ေႏြဦးတစ္ညမွာ မဟူရာညေရာင္ႏွင့္ အပူေဆာင္ည အေငြ႕အသက္ေတြက ကမၻာေျမေပၚျပန္႔နွံလုိ႔ လူေတြေတာင္ စိတ္ကူးပ်က္ေသာ ျငီးေငြ႕သံေတြနဲ႔ ေခၽြးေတြကုိယ္စီက်လုိ႔ ေျမခေနေသာ အခ်ိန္မွာ အေမဟာအျပဳံးေတြေ၀ကာ တုိ႔မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ေျပာျပေနသလုိ ေအးျမေသာဆုံးမသံစဥ္ေတြက တုိ႔ဘ၀အတြက္ အေရးၾကီးဆုံးေသာျဖစ္သလုိ ဘယ္အရာနဲ႔မွ မလဲႏုိင္ေသာ အဖုိးတန္ေသာ အရာပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိစဥ္အခါ၀ယ္ အေမေပးေသာႏွလုံးသားအလွပုံျပင္တစ္ပုဒ္က အပူေရာင္ျပန္ေနေသာ ကမၻာေျမေပၚကုိ ေမတၱာေရၾကည္ျဖန္းသလုိ ေအးျမေနပါေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္၀ယ္ အေမေျပာေနေသာပုံျပင္သံစဥ္ေတြကုိ တုိ႔တေတြနားစဥ္ေနခုိက္ အေမဟာ အပူဒဏ္ကုိကာကြယ္ေပးေသယ သီတဂူလမင္းၾကီးပမာ ေအျမေနသလုိ သားသၼီးေလးေတြကလည္း ၾကယ္ကေလးေတြပမာ အေမေပးေသာ ေမတၱာေတြကလႊမ္းျခံဳရ်္ေနပါေတာ့သည္။ ေအာ္....ေလာကၾကီးက ဘယ္လုိပင္ပူေနပါေစ သဘာ၀က ဘယ္လုိပင္ ရာသီဥတုေတြေျပာင္းလြဲေနပါေစ ေနညေတြ ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အရာရာတုိင္းက ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အေမေပးေသာႏွလုံးသားက မေျပာင္းလြဲတာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလာကဓံက ဘယ္လုိပင္ရုိက္ခ်က္ျပင္းပါေစအုန္း အေမေပးေသာႏွလုံးသားက ေအးျမေနျမဲပင္ျဖစ္သည္။ အဲဒါေတြဟာ အေမ့ရဲ႕အနာဂါတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွလုံးသားျဖစ္သလုိ သားသၼီးအတြက္ ဘ၀ေရွ႕ေရးႏ်င့္အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္ပန္တုိင္ဆီသုိ႔ဦးတည္ေနပါသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစဦးေတာ့ ထပ္ရ်္ဆုိဦးအံ......အေမေပးေသာႏွလုံးသားဟူသည္ သားသၼီးတုိ႔၏ အသိစိတ္ဓာတ္လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သလုိ ေအာင္ျမင္ေရး လူမႈေရး တုိးတက္ေရး ပညာေရးစသည္ အားလုံးတုိ႔၏ လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သည္ေရးသားရင္း ဆက္လက္ေရးသားပါဦးအံ.............။

အေမ...အေမ

အေမ...အေမ
ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေမြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ ဒုကၡခံခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေကၽြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ အကုန္မ်ားခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုခ်စ္တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ စိတ္ဆင္းရဲခဲ႔ရတယ္..... သားကို သခင္... လင္ကို ဘုရား ဆိုတဲ႔ အေမ.... ကၽြန္ေတာ္႔အတြက္နဲ႔ မ်က္ရည္ေပါက္ၾကီးငယ္က်ခဲ႔ရတယ္... ေလာကမွာ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ျခားေသာအရာေတြမွာဘဲနိမ္႔က်ျခင္နိမ္႔က်မယ္... မိခင္ေမတၱာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ေတာ႔.. တစ္ေလာကလံုးကို ရင္ေကာ႔ေခါင္းေမာ႔ျပီး ရင္ဆိုင္ႏူိင္ခဲ႔တယ္... အဲ႔ဒီလိုဆိုးခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးေမတၱာနဲ႔.. အသက္ဆက္ခဲ႔တာပါ... အဲ႔ဒီလိုမိုက္ခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးကရုဏာနဲ႔.. လူဆက္ျဖစ္ေနခဲ႔တာပါ... ေက်းဇူး အထူးပါေမၾကီးရယ္... အရာရာအားလံုးအတြက္ပါခင္ဗ်ာ..... သားၾကီးဂတိေပးပါတယ္...ေမၾကီး သားအသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး.. ဒီေလာကၾကီးထဲမွာ... ေမၾကီးဘာအေၾကာင္းေၾကာင္႔နဲ႔မွ စိတ္ဒုကၡေတြ ေသာကေဝဒနာေတြ ဘယ္ေသာအခါမွ ထပ္မျဖစ္ေစရပါဘူး...