Friday, February 8, 2013

ျမန္မာတုိ႔ ရင္ထဲက မွတ္တမ္း


 

ျမန္မာတုိ႔ ရင္ထဲက မွတ္တမ္း

 
အခ်ိန္ေတြ တေျဖးေျဖးႏွင့္ တေန႔တာ ဟုိသြား ဒီသြား အလုပ္မ်ားေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထဲ ကုိယ့္ အလုပ္ႏွင့္ ကုိယ္ ရႈပ္ေထြးေနေသာ္လည္း အမွတ္မထင္ စာပုဒ္ေလး တစ္ခုကုိ ရွာေဖြၾကည့္လုိက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ရွာေဖြေနေသာ စာပုဒ္ေလးကုိ သုေတသနအတြက္ ရွာေနရင္း စိတ္ဝင္စား စရာေကာင္းေသာ စာလုံးတစ္လုံး ေတြ႔လုိက္ရပါတယ္။ အဲဒီစာလုံးေလးက အာဇာနည္ဆိုတဲ့ စာလုံးေလး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ အာဇာနည္ဆုိတာ ဘယ္လုိ အဓိပၸာယ္ကုိ မိန္႔ေတာ္မူတာပါသလဲဆုိတာကုိ သိခ်င္လာပါတယ္။

ပိဋကတ္အားျဖင့္ သုတၱန္ ပိဋကတ္၊ နိကာယ္အားျဖင့္ ခုဒၵကနိကာယ္ သုတၱနိပါတ အ႒ကထာ(၂) စာမ်က္ႏွာ (၁၅၅) မွာ ေဖာ္ျပလာ သည့္အတုိင္း ၾကည့္ျပီးဆုိရလွ်င္....

အာဇာနီေယာ ကိႏၱိ နာမ ေဟာတိ?

အဘယ္ဆုိလွ်င္ အာဇာနည္ မည္ပါသနည္း၊ (အာဇာနည္ဆုိတာ ဘာလဲ?)

ပုေ႒ာ ေမ ဘဂဝါ ဗ်ာကေရာဟိ။

အကၽြႏု္ပ္ ေမးေလွ်ာက္အပ္ေသာ အရွင္ဘုရားသည္ ေျဖေတာ္မူပါ။

(တပည့္ေတာ္ ေမးတာေလးကုိ ျမတ္စြာဘုရား ေျဖေတာ္မူပါ ဘုရား)

ျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိစဥ္ကာလတုန္းက ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိ သဘိယက သူ မသိတာေလးကုိ ေမးေလွ်ာက္ပါတယ္။ အဲဒါက "ဘယ္လုိ ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးကုိ အာဇာနည္လုိ႔ အမည္တြင္ပါသလဲဆုိတာ ဘုရားရွင္အား ေမးေလွ်ာက္တာကုိ ေျဖေတာ္မူပါ" လုိ႔ သဘိယက ေမးခဲ့ပါတယ္။

အာဇာနည္ဆုိတဲ့ အနက္အျပည့္အစုံႏွင့္သေဘာအဓိပၸာယ္ကုိ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့

ဧတၳ ပန ယသၼာ ပဟီနသဗၺဝကၤေဒါေသာ ကာရဏာကာရဏညဴ အေႆာ ဝါ ဟတၳီ ဝါ အာဇာနိေယာ။

ေလာကမွာ ေကာက္က်စ္ စဥ္းလဲတဲ့ အျပစ္အနာ အဆာမရွိပဲ အျပစ္ကင္းျပီး အေၾကာင္းမွန္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ သိနားလည္သည့္ ဆင္ ျမင္းတုိ႔ကုိ အာဇာနည္ ဆင္၊ အာဇာနည္ ျမင္းလုိ႔ ေခၚယူ သမုတ္ၾကပါတယ္။

တကယ္လည္း ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲသည့္ အျပစ္အနာ အဆာမရွိ အျပစ္ကင္းျပီး အေၾကာင္းမွန္ကုိ ဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္ကုိ ေဝဖန္ ပုိင္းျခားႏုိင္ေသာ သိနားလည္ႏိုင္ေသာ သူတုိ႔ကုိ အာဇာနည္လုိ႔ သမုတ္ၾကသည္မွာ ေလာက ဓမၼတာပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့...

ခုဒၵကနိကာယ္၊ သုတၱနိပါတ အ႒ကထာ (၂) စာမ်က္ႏွာ ၁၃၂ ႏွင့္ သဂါထာဝဂၢအ႒ကထာ (၁) စာမ်က္ႏွာ ၂၁၅ တုိ႔မွာ ေဖာ္ျပသည့္အတုိင္း ဆုိရလွ်င္...

ဓိတိမာ အာဇာနီေယာ ဟိရီနိေသေဓာ

(ေသာ ဟိ ဓိတိယာ ဂုေဏ ဓာေရတိ, ဟိရိယာ ေဒါေသ နိေသေဓတီတိ..(ပ) ‘‘ဟိရိယာ ဟိ သေႏၲာ န ကေရာႏၲိ ပါပ’’ႏၱိ။)

တည္ၾကည္မႈႏွင့္ ဂုဏ္ရိွသည့္ အလုပ္ေတြကို လုပ္ၿပီး၊ အရွက္တရားႏွင့္ မေကာင္းမႈေတြကုိ မျပဳပဲ ေရွာင္ရွားၾကတဲ့ ထင္ရွားသူ

သူေတာ္ေကာင္းေတြဟာ အာဇာနည္ေတြပါ” လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဝိသုဒၶိမဂၢ ျမန္မာျပန္ ပထမအုပ္ က်မ္းဂန္ပလိေဗာဓ မွာလာရွိ စကားေလးကား...

အာစရိေယာ ေနာ အာဝုေသာ ဥဇု အာဇာနီေယာ။

ငါ့ရွင္တုိ႔ ငါတုိ႔၏ ဆရာသည္ ေျဖာင့္မတ္သလုိ အာဇာနည္ ျဖစ္တယ္ လုိ႔ မိန္႔ဆုိထားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေလာကၾကီးမွာ နည္းလမ္းေကာင္းေတြ ညြန္ျပတတ္ေသာ၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာ၊ အသိပညာ အတတ္ပညာ၊ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးေတြကုိ ကယ္တင္ေစာင့္မတတ္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းေတြကုိ အာဇာနည္လုိ႔ ေခၚၾကပါတယ္လုိ႔ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ၏ ဝိသုဒၶိမဂ္တြင္လည္း ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။

ထုိ႔အျပင္ အာဇာနည္ဆုိတာ တည္ၾကည္မႈႏွင့္ ပကတိဂုဏ္ရွိသည့္ အလုပ္ေတြကုိ လုပ္ျပီး အရွက္တရားႏွင့္ မေကာင္းမႈေတြကုိ မျပဳပဲ ေရွာင္ရွားၾက၍ ထင္ရွားလာသူ သူေတာ္ေကာင္းေတြကုိ အာဇာနည္ေတြပါလုိ႔ ေခၚၾကတယ္ဆုိတာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ပါဠိေတာ္ စာေပေတြမွာ ေတြ႔ရွိလာပါတယ္။ အဲဒါေလးေတြကုိ မွတ္သားျပီး တေန႔တာ ကိစၥေလးမ်ား ျပီးဆုံးလုိ႔ အိပ္ရာထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီေန႔ အာရုဏ္ဦး ခရီးသြားေနသည့္ အေတြးတိမ္ရိပ္မ်ား တရိပ္ရိပ္ လႈပ္ရွားေနပါတယ္။ ေကာင္းကင္ၾကီး တစ္ခုလုံးလည္း တိမ္ရိပ္ တိမ္စြယ္ေတြ ယွက္သုိင္းလုိ႔ ရြာမလုိလုိ မုိးသားေတြ ေျပးလႊားေနလ်က္ပါ။ ထုိ႔ျပင္ အနည္းငယ္ အေအးဓာတ္က လႊမ္းျခဳံေနေပမဲ့ လြမ္းဆြတ္မႈတစ္ခုက ရင္ထဲကုိ သုိင္းဖက္ထားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ ျမန္မာတုိ႔ရဲ႕ မေမ့ႏုိင္စရာ အာဇာနည္ သူရဲေကာင္းျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာၾကီး၏ (၉၈) ၾကိမ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ ေရာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ငယ္ငယ္တုန္းက စာသင္ေက်ာင္းမွာ ဆုိခဲ့ဖူးတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ေလးကုိ ႏႈတ္က ရြတ္ဆုိမိပါတယ္။ အဲဒါေလးက ေအာက္ပါ ေဆာင္ပုဒ္ေလး ျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္ဆန္းဇာနည္

═══════════

ေဖေဖာ္၀ါရီ တစ္ဆယ္သံုးမွာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ပါ

တစ္ေထာင့္ကိုးရာ တစ္ဆယ္႔ငါး

ေရွ႕ေနဦးဖာ သား

ဇာတိနတ္ေမာက္ မေကြးခ႐ုိင္

သိၾက မ်ားခုတိုင္

ၾကံ့ၾကံ့ခိုင္တဲ႔ ဇာနည္ဘြား

မိခင္ ေဒၚစုသား ….

တစ္ေထာင့္ ကုိးရာေလးဆယ့္ခြန္

ေျပာင္းႂကြတမလြန္

မ်က္ရည္သြန္လို႔ ဘ၀င္ညိႇဳး

ဇူလိုင္ တစ္ဆယ္႔ကိုး

ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဒို႔ဖခင္

ေကာင္းေစခ်င္တဲ႔ အမွာစကား

ငါတို႔ မေမ႔အား။

ျပည္ေထာင္စုေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္

ျပည္ခ်စ္ ဒုိ႔ေခါင္းေဆာင္

ဒီမုိကေရစီ လမ္းစဥ္မ်ား

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ခ်မွတ္သြား။══════════════════

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဦးေအာင္ဆန္း

══════════════════

အာ႐ုံဦးက ၾကယ္နီျဖာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပါ၊

ဒုိ႔ဗမာျပည္ အေမွာင္ခြင္း သူေခါင္းေဆာင္လုိ႔လင္း၊

စိတ္ရင္းမွန္လုိ႔ သစၥာတည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အာဇာနည္၊

တုိင္းျပည္ေကာင္းေအာင္ သူသယ္ပုိး သူ႔ဂုဏ္ဘယ္မညွိဳး၊

႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္ သူ႔မူရာ ငယ္ငယ္တည္းကပါ၊

ဗမာျပည္သူ႔အခ်စ္ပန္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဦးေအာင္ဆန္း။

(ဆရာဦးတင္မုိး)

══════════════════

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စာေပသမုိင္းထဲကအတုိင္း ေဖာ္ျပရမည္ဆုိလွ်င္ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာၾကီးကုိ ၁၉၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ ျမန္မာသကၠရာဇ္အားျဖင့္ ၁၂၇၆ တေပါင္းလဆန္း ၁ ရက္ စေနေန႔တြင္ နတ္ေမာက္ျမဳိ႕၌ ေနထုိင္ေသာ အမိန္႔ေတာ္ရ ေရွ႕ေန ဦးဖာႏွင့္ ေဒၚစုတုိ႔မွ ဖြားျမင္ခဲ့ေသာ သားေထြး ျဖစ္ပါတယ္။ သူ၏ အဘုိးအမည္မွာ ဦးမင္းေရာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ၏ ငယ္နာမည္မွာ ထိန္လင္း ျဖစ္ျပီး အစ္ကုိျဖစ္သူ ကုိေအာင္သန္း အမည္ႏွင့္ လုိက္ဖက္ တူညီေအာင္ ေအာင္ဆန္း လုိ႔ နာမည္ ထင္ရွားခဲ့ပါတယ္။ သူ၏ ေမြးခ်င္းအားလုံးကုိတြက္လွ်င္ သူအပါအဝင္ ရွစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။

သူ၏ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ားကုိ ေရတြက္ရမည္ဆုိလွ်င္.....

(၁) ေဒၚခင္ညြန္႔ (ဝန္ေထာက္ကေတာ္)

(၂) ေဒၚဝက္ (အပ်ဳိၾကီး)

(၃) ဦးဘဝင္း (ဘီ.ေအ ဘီ. အက္စီ)

(၄) ေဒၚေရႊမွန္ (ငယ္စဥ္က ေသဆုံး)

(၅) ဦးေနေအာင္ (အမိန္႔ရ ေရွ႕ေန)

(၆) ခုႏွစ္လသား အမႊာႏွစ္ေယာက္ ပုခတ္တြင္း ေသဆုံး

(၇) ဦးသန္းေအာင္ (ဘီ.ေအ) မေကြး အေရွ႕ ေျမာက္ပုိင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္

(၈) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

သူကုိ ေမြးဖြားသည့္ အခ်ိန္တုန္းက သိပ္မထူးျခားလုိ႔ မိဘမ်ားႏွင့္ ေမာင္ႏွမမ်ား သူရဲ႕ ထူးျခားမႈေတြကုိ မသိခဲ့ၾကပါဘူး။ သူ လမ္းေလွ်ာက္တတ္သည့္ အရြယ္ေရာက္ေတာ့ သူရဲ႕ ထူးျခားမႈေတြကုိ မိဘမ်ားႏွင့္ ေမာင္ႏွမမ်ား သိလာခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ သူက ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ဂြက်တဲ့ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနလုိ႔ပါ။ သူ ငယ္ငယ္တုန္းက ေတာ္ေတာ္နဲ႔ စကားမေျပာတာေၾကာင့္လည္း လူၾကီးမိဘမ်ားက ဆြံ႕ အ ေနသလားဆုိျပီး စုိးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကမိခဲ့ၾကပါတယ္။

ထုိ႔အျပင္ သူ ငယ္စဥ္ကတည္းက က်န္းမာေရး ခ်ဴခ်ာခဲ့သလုိ အစားအေသာက္ကုိလည္း ေရြးခ်ယ္ စားေသာက္သည့္အျပင္ အသား ငါးတုိ႔ကုိ အလြန္ႏွစ္သက္ သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတရံ သူသည္ သူ႔မိခင္ႏွင့္ ေစ်းဝယ္လုိက္သြားလွ်င္ အသားစိမ္းျမင္တာႏွင့္ အတင္းလုစားသလုိ လုပ္တတ္လုိ႔ သူ႔မိခင္ရဲ႕ ကရုဏာ ေဒါသျဖင့္ ဆူခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒီအျပင္ သူ႔ရဲ႕ပင္ကုိယ္အေနအားျဖင့္ အရမ္းေကာင္းေပမဲ့ ယဥ္ေက်းသည့္ လူေတြကုိ ေတြ႔ျမင္လွ်င္လည္း အျမင္မၾကည္လင္သလုိျဖစ္ျပီး သူကုိယ္တုိင္ အဲသည္လူေတြရဲ႕ ၾကားမွာ ေနသားမက်ခဲ့ပါဘူး။ သူ ေနခ်င္သည့္ ပုံစံက ဖြင့္လင္းျပီး အရုိင္းတစ္ေယာက္လုိ ၾကမ္းတမ္းေနေပမဲ့ တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္ေသာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သန္စြမ္းေသာ ပုံစံျဖစ္ပါတယ္။

သူ ငယ္စဥ္တုန္းက အႏုပညာကုိ ဝါသနာပါလုိ႔ အတီးအမႈတ္ အကအခုန္ေတြကုိ ျပဳလုပ္တာ ေတာ္ေတာ္ ႏွစ္သက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီထဲက အထူးသျဖင့္ ဆုိင္းတီးတာ ဝါသနာ ေတာ္ေတာ္ပါတယ္လုိ႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ထုိ႔အျပင္ စားပြဲျဖစ္ျဖစ္ ခုံျဖစ္ျဖစ္ ေခါက္စရာ ေတြ႔ျပီဆုိရင္ လက္ဝါးကြဲသည့္အထိ အျမဲတမ္း တီးေခါက္ေလ့ ရွိပါတယ္။ အခ်ိန္ရလွ်င္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ေခ်ာင္ တစ္ေခ်ာင္မွာ ကပ္ျပီး ဣေျႏၵၾကီးႏွင့္ မႈိင္ကာ ေထြရာေလးပါး စဥ္းစားေလ့ရွိသလုိ အားကစား ကစားေလ့ မရွိပါဘူး။ အားကစား ကစားလွ်င္လည္း လူၾကမ္းၾကီးလုိ ၾကမ္းတမ္းျပီး ၾကမ္းတမ္းသည့္ အားကစားကုိ အလြန္ႏွစ္သက္ခဲ့ပါတယ္။ မ်က္ႏွာလုိ မ်က္ႏွာရႏွင့္ အထက္လူၾကီးေတြကုိ တုိင္ေျပာျခင္း စသည္ေတြကုိ အလြန္ စပ္ဆုတ္သူ တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

သူရဲ႕ မိဘႏွစ္ပါးလုံးက ပညာဥာဏ္ ထက္ျမက္သူေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သူ၏ ဖခင္သည္ ေရွ႕ေန စာေမးပြဲမွာ ျမန္မာ တစ္ျပည္လုံး တတိယဆုကုိ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ သူ၏ ဦးေလး၊ အစ္ကုိမ်ား၊ ညီအစ္ကုိဝမ္းကြဲမ်ားကလည္း ေက်ာင္းစာေမးပြဲေတြမွာ ထိပ္တန္းကလွ်င္ ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သူ၏ မိဘမ်ားကလည္း ပညာေရး အထူး အားေပးလုိလားသည့္အတြက္ ငါးႏွစ္သားေရာက္သူ သားသၼီး အားလုံးကုိ ေက်ာင္းထားခဲ့ၾကပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ သူသည္ အသက္အငယ္ဆုံးျဖစ္၍ အလုိလုိက္ထားသျဖင့္ သူ႔အသက္ ရွစ္ႏွစ္ေရာက္မွ မိဘမ်ားက ေက်ာင္းစတင္ထားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ အစ္ကုိျဖစ္သူက ရွင္ျပဳတာ အားက်လုိ႔ ေက်ာင္းေနခဲ့တာလုိ႔ ဆုိၾကပါတယ္။ ေက်ာင္းတက္ေတာ့လည္း အတန္းေက်ာင္းတက္ခဲ့ရတာေၾကာင့္ စာသင္ႏွစ္ ၄ ႏွစ္မွာ ၁၀ တန္းကုိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ သူသည္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ သတၱမတန္း စာေမးပြဲမွာ ျမန္မာ တစ္ျပည္လုံး နဝမ ရရွိခဲ့ျပီး အထက္တန္းတတ္ဖုိ႔ရန္ စေကာ္လာ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႔အျပင္ ဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းတြင္လည္ ပထမ ဦးေရႊရုိးဆု ကုိ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

သူသည္ အထက္တန္းစာေတြကုိ နတ္ေမာက္ႏွင့္ ေရနံေခ်ာင္းတုိ႔မွာ သင္ယူခဲ့ျပီးေနာက္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္မွာ ၆ ႏွစ္ခြဲေလာက္ေနခဲ့ျပီး အဂၤလိပ္စာေပ၊ ျမန္မာစာေပ၊ ေခတ္သစ္သမုိင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ ပညာရပ္ေတြကုိ ေလ့လာ သင္ယူခဲ့ပါတယ္။ သူသည္ ႏုိင္ငံေရး စိတ္ထက္သန္မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းစာေပမ်ားကုိ မေလ့လာႏုိင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အတန္းေက်ာင္း ပညာတြင္ ဘီ.ေအ တန္းကုိ ေအာင္ျမင္ယုံသာ ျဖစ္သလုိ တဖက္ကလည္း ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္၍ အလုပ္မ်ား ရႈပ္ေထြးမႈေၾကာင့္ ဘီ.ေအ တန္းတြင္ တကၠသုိလ္မွာ တစ္ႏွစ္ မေျဖပဲ ေနခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပုိင္း ဘီ.အယ္ အတန္း တက္သည့္အခ်ိန္မွာေတာ့ ေက်ာင္းတက္ အတန္းကလည္း မွန္မွန္မတက္၊ အတန္းဆုိင္ရာ စာအုပ္ကလည္း စုံစုံလင္လင္ မရွိ၊ ေရးသားထားသည့္ မွတ္စုကလည္း မရွိ၊ အလုပ္မ်ားလြန္းလုိ႔ စာလည္း မၾကည့္၊ သူ စိတ္သန္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးကုိသာ ေလ့လာ လုိက္စားခဲ့တာေၾကာင့္ ပထမႏွစ္ ဘီ.အယ္ အတန္းတင္ စာေမးပြဲတြင္ က်ရႈံးခဲ့ရပါတယ္။ ထုိအရာသည္ သူ႔ ဘဝရဲ႕ ပထမဦးဆုံးႏွင့္ ေနာက္ဆုံး ခံစားလုိက္ရေသာ က်ရႈံးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဥပေဒ ရာဇဝင္ျဖစ္သည့္ ပထမေမးခြန္းမွာ သူ၏ ေျဖဆုိခ်က္သည္ ပထမ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဘီ.အယ္ ဒုတိယႏွစ္မွာေတာ့ သူသည္ ႏွစ္ျပည့္ေအာင္ ေက်ာင္းမေနေတာ့ပါ။ အေၾကာင္းမွာ ဥေရာပတုိင္မွ ျမဴနစ္စာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ဆုိခင္ စစ္ျဖစ္မလုိ ျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ျမန္မာျပည္ကလည္း အဓိကရုန္း အေျခအေနေတြေၾကာင့္ တုိင္းျပည္အတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ဘီ.အယ္ ဒုတိယႏွစ္ ႏွစ္ဝက္တြင္ ေက်ာင္းထြက္ျပီး သခင္ဘဝသုိ႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ပါတယ္။

သူဟာ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ၾကီး၏ ေက်ာင္းသားသမဂၢတြင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရျပီး ထုိအဖြဲ႔မွ ထုတ္ေဝေသာ အုိးေဝမဂၢဇင္းမွာ အယ္ဒီတာအျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ တကၠသုိလ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိ တစ္ဦးကုိ ညြန္းဆုိေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္သည္ ငရဲေခြးၾကီး လြတ္ေနသည္ ေဆာင္းပါးကုိ အမည္မေဖာ္ျပသည့္အတြက္ သခင္ႏုႏွင္အတူ ေက်ာင္းမွ ႏွင္ထုတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပုိင္း ေက်ာင္းသားသပိတ္ ျဖစ္လာျပီး မၾကာခင္ ေက်ာင္းက ႏွင္ထုတ္သည္ဆုိေသာ အမိန္႔ကုိ ျပန္ရုတ္သိမ္းသြားပါတယ္။

၁၉၃၈ ခုႏွစ္မွာ သူဟာ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ၾကီး၏ ေက်ာင္းသား သမဂၢႏွင့္ ေက်ာင္းသားသပိတ္က မႏၱေလးကုိ ကူးစက္ျပီး ေနာက္တြင္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသား သမဂၢ ႏွစ္ခုလုံး၏ ဥကၠဌအျဖစ္ တင္ေျမွာက္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ထုိႏွစ္မွာပင္ အစိုးရက သူကုိ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၏ အက္ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီမွာ ေက်ာင္းသား ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

၁၉၃၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ သူသည္ ေက်ာင္းသားႏုိင္ငံေရးမွ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးသုိ႔ ကူးေျပာင္းျပီး ျဗိတိသွ်ဆန္႔က်င္ေရး သမားႏွင့္ ယုံၾကည္မႈျပင္းထန္ေသာ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးသမား တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ တေျဖးေျဖးႏွင့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဒုိ႔ဗမာအစည္းအရုံးဝင္ တစ္ဦး ျဖစ္လာသည့္အခါတြင္လည္း သခင္တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလတြင္ ထုိအသင္းၾကီးကုိ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး သူသည္ အသင္းၾကီး၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးအျဖစ္ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ တာဝန္ထမ္းရြက္စဥ္တြင္ ၁၃၀၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပုံ ဟု အမ်ားသိသည့္ ႏုိင္ငံတဝန္း သပိတ္ပြဲၾကီးမ်ားကုိ လႈပ္ေဆာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

ဤသမုိင္းကုိ ပထမပုိင္း အေနျဖင့္ အေထြေထြ သမုိင္းစာမ်ား၊ အြန္လုိင္း၊ ဝက္ဆုိဒ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဆုိဒ္မ်ားမွာ ေပါင္းစပ္ျပီး ျပန္လည္ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

တကၠသုိလ္ျမတ္မင္း

1 comment:

 1. ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ အရွင္ဘုရားေရ...
  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ ဒုိ႔မေမ႔ဆိုသလို မုိးနတ္တုိ႔ရင္ထဲမွာ
  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဟာ အျမဲရွင္သန္ထေျမာက္ေနမွာပါ....
  ခု အရွင္ဘုရားပို႔စ္မွာ မုိးနတ္မသိေသးတဲ႔
  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕အေၾကာင္းအရာေတြကို ျပည္႔ျပည္႔စံုစံု
  တင္ေပးထားတဲ႔အတြက္ ဗဟုသုတေတြ အမ်ားၾကီး
  ရလုိက္ပါတယ္ အရွင္ဘုရား....
  က်န္းဂန္သာလို႔ မာပါေစ :)

  ReplyDelete

အေမေပးေသာႏွလုံးသား

အေမေပးေသာႏွလုံးသား
ေလညွင္းေလးေတြ သယ္ေဆာင္ေသာ ေဆာင္းလေပ်ာက္ေသာ ေႏြဦးတစ္ညမွာ မဟူရာညေရာင္ႏွင့္ အပူေဆာင္ည အေငြ႕အသက္ေတြက ကမၻာေျမေပၚျပန္႔နွံလုိ႔ လူေတြေတာင္ စိတ္ကူးပ်က္ေသာ ျငီးေငြ႕သံေတြနဲ႔ ေခၽြးေတြကုိယ္စီက်လုိ႔ ေျမခေနေသာ အခ်ိန္မွာ အေမဟာအျပဳံးေတြေ၀ကာ တုိ႔မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ေျပာျပေနသလုိ ေအးျမေသာဆုံးမသံစဥ္ေတြက တုိ႔ဘ၀အတြက္ အေရးၾကီးဆုံးေသာျဖစ္သလုိ ဘယ္အရာနဲ႔မွ မလဲႏုိင္ေသာ အဖုိးတန္ေသာ အရာပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိစဥ္အခါ၀ယ္ အေမေပးေသာႏွလုံးသားအလွပုံျပင္တစ္ပုဒ္က အပူေရာင္ျပန္ေနေသာ ကမၻာေျမေပၚကုိ ေမတၱာေရၾကည္ျဖန္းသလုိ ေအးျမေနပါေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္၀ယ္ အေမေျပာေနေသာပုံျပင္သံစဥ္ေတြကုိ တုိ႔တေတြနားစဥ္ေနခုိက္ အေမဟာ အပူဒဏ္ကုိကာကြယ္ေပးေသယ သီတဂူလမင္းၾကီးပမာ ေအျမေနသလုိ သားသၼီးေလးေတြကလည္း ၾကယ္ကေလးေတြပမာ အေမေပးေသာ ေမတၱာေတြကလႊမ္းျခံဳရ်္ေနပါေတာ့သည္။ ေအာ္....ေလာကၾကီးက ဘယ္လုိပင္ပူေနပါေစ သဘာ၀က ဘယ္လုိပင္ ရာသီဥတုေတြေျပာင္းလြဲေနပါေစ ေနညေတြ ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အရာရာတုိင္းက ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အေမေပးေသာႏွလုံးသားက မေျပာင္းလြဲတာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလာကဓံက ဘယ္လုိပင္ရုိက္ခ်က္ျပင္းပါေစအုန္း အေမေပးေသာႏွလုံးသားက ေအးျမေနျမဲပင္ျဖစ္သည္။ အဲဒါေတြဟာ အေမ့ရဲ႕အနာဂါတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွလုံးသားျဖစ္သလုိ သားသၼီးအတြက္ ဘ၀ေရွ႕ေရးႏ်င့္အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္ပန္တုိင္ဆီသုိ႔ဦးတည္ေနပါသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစဦးေတာ့ ထပ္ရ်္ဆုိဦးအံ......အေမေပးေသာႏွလုံးသားဟူသည္ သားသၼီးတုိ႔၏ အသိစိတ္ဓာတ္လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သလုိ ေအာင္ျမင္ေရး လူမႈေရး တုိးတက္ေရး ပညာေရးစသည္ အားလုံးတုိ႔၏ လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သည္ေရးသားရင္း ဆက္လက္ေရးသားပါဦးအံ.............။

အေမ...အေမ

အေမ...အေမ
ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေမြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ ဒုကၡခံခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေကၽြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ အကုန္မ်ားခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုခ်စ္တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ စိတ္ဆင္းရဲခဲ႔ရတယ္..... သားကို သခင္... လင္ကို ဘုရား ဆိုတဲ႔ အေမ.... ကၽြန္ေတာ္႔အတြက္နဲ႔ မ်က္ရည္ေပါက္ၾကီးငယ္က်ခဲ႔ရတယ္... ေလာကမွာ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ျခားေသာအရာေတြမွာဘဲနိမ္႔က်ျခင္နိမ္႔က်မယ္... မိခင္ေမတၱာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ေတာ႔.. တစ္ေလာကလံုးကို ရင္ေကာ႔ေခါင္းေမာ႔ျပီး ရင္ဆိုင္ႏူိင္ခဲ႔တယ္... အဲ႔ဒီလိုဆိုးခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးေမတၱာနဲ႔.. အသက္ဆက္ခဲ႔တာပါ... အဲ႔ဒီလိုမိုက္ခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးကရုဏာနဲ႔.. လူဆက္ျဖစ္ေနခဲ႔တာပါ... ေက်းဇူး အထူးပါေမၾကီးရယ္... အရာရာအားလံုးအတြက္ပါခင္ဗ်ာ..... သားၾကီးဂတိေပးပါတယ္...ေမၾကီး သားအသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး.. ဒီေလာကၾကီးထဲမွာ... ေမၾကီးဘာအေၾကာင္းေၾကာင္႔နဲ႔မွ စိတ္ဒုကၡေတြ ေသာကေဝဒနာေတြ ဘယ္ေသာအခါမွ ထပ္မျဖစ္ေစရပါဘူး...