Sunday, February 10, 2013

ျမန္မာတုိ႔ ရင္ထဲက မွတ္တမ္း (ဒုတိယပုိင္း)


ျမန္မာတုိ႔ ရင္ထဲက မွတ္တမ္း (ဒုတိယပုိင္း)


၁၉၄၀ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ရမ္းဂါးၿမဳိ႕မွာ က်င္းပေသာ အိႏၵိယ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ အစည္းေဝးသုိ႔ သူ တက္ေရာက္ခဲ့ေပမဲ့ ျဗိတိသွ်တုိ႔ကုိ သခင္တုိ႔က ပုန္ကန္ အားထုတ္သျဖင့္ သူ႔ကုိ ဖမ္းဝရမ္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္အတြက္ ေရွာင္တိမ္းေနခဲ့ရျပီး ေနာက္ဆုံးေတာ့ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ ထြက္ခြာခဲ့ရပါတယ္။ အေစာပုိင္းက သူသည္ တရုတ္ျပည္သုိ႔သြား၍ တရုတ္ကြန္ျမဴးနစ္ေတြဆီ အကူညီေတာင္းရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဂ်ပန္စစ္တပ္ ျပည္သိမ္းတပ္မ်ားက သူ႔ကုိ အမြဳိင္ျမဳိ႕တြင္ ၾကားျဖတ္ တားဆီးျပီး ဂ်ပန္ျပည္သုိ႔ သြားရန္ တုိက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။


၁၉၄၁ ခုႏွစ္တြင္ သူသည္ ဂ်ပန္မွ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္လာခဲ့ပါတယ္။ သူသည္ ဖူမီမာယုိကုိႏုိး အစုိးရဆီက လက္နက္ႏွင့္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မည္ဆုိတဲ့ ကတိကုိ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္း စစ္သင္တန္းတက္ဖုိ႔ရန္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ အဖြဲ႔ဝင္ေတြႏွင့္အတူ ဂ်ပန္ျပည္ကုိ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ပါတယ္။

၁၉၄၂ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္သုိ႔ ေရာက္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿမဳိ႕ေတာ္ ရန္ကုန္သည္ ဂ်ပန္၏ လက္ေအာက္သုိ႔ က်ေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ စက္တင္ဘာလ (၆) ရက္ေန႔တြင္ သူသည္ ေဒၚခင္ၾကည္ႏွင့္ လက္ထက္ခဲ့ပါတယ္။ ႏုိဝင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ၿမဳိ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပေသာ ေခတ္သစ္ဆရာျဖစ္ သင္တန္းတြင္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ အေၾကာင္းကုိ ေဟာေျပာခဲ့ပါတယ္။

၁၉၄၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ပန္တုိ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံအား အတုအေယာင္ျဖစ္ေသာ အကာလွပေသာ ေရႊရည္စိမ္ လြတ္လပ္ေရးကုိ ေၾကျငာေပးခဲ့ပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ စစ္ဝန္ၾကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျပီး သူ၏ တပ္မေတာ္ကုိလည္း ဗမာ့ အမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္ (B.N.A) Burmese National Army ဟု ေျပာင္းလြဲ ေခၚခဲ့ၾကပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ဂ်ပန္တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ မဟာမိတ္ ျပဳလုပ္မႈကေတာ့ ေရရွည္ ၾကာၾကာမခံပါ။ ေနာက္ပုိင္း သူသည္ ဂ်ပန္မ်ားေျပာေသာ လြတ္လပ္ေရးကုိ သံသယဝင္လာသည့္ အျပင္ ဗမာျပည္သူ ျပည္သားေတြကုိ ဆက္ဆံသည့္ အျပဳအမူေတြကုိလည္း မႏွစ္ၿမိဳ႕ခဲပါ။ ဂ်ပန္တပ္မ်ား မဝင္ေရာက္ခင္ ဖက္ဆစ္တုိ႔၏ ရန္စြယ္ အႏၱရာယ္တုိ႔ကုိ ၾကဳိတင္ သတိေပးခဲ့ေသာ ဗမာ့ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ ၾကသည့္ ေဒါက္တာသန္းထြန္း၊ သခင္စုိးတုိ႔၏ အကူညီျဖင့္ သူသည္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔အား တုိက္ထုတ္ရန္ အႏၵိယျပည္ရွိ ျဗိတိသွ် အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ တိတ္တဆိတ္ ဆက္သြယ္ခဲ့ျပီး လွ်ဳိဝွက္အစီစဥ္မ်ားကုိ ေရးဆြဲခဲ့ပါတယ္။၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္တြင္ ဘီ.အန္.ေအ တပ္ကုိ ဦးေဆာင္ျပီး ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကုိ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဗမာ့ေျမေပၚက တုိက္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ကုိ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ကုိ ေျပာင္းလြဲ၍ တပ္မေတာ္ေန႔ ဟု ေခၚလာခဲ့ပါတယ္။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ေမလ (၆) ရက္ေန႔တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္စလင္းႏွင့္ ပထမအၾကိမ္ စတင္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါတယ္။ ဇြန္လ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလိပ္စစ္ သေဘၤာ ကမ္ဘာလင္ (H.M.S Cumberland) ေပၚ၌ အျခားႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ဆာ ေဒၚမန္စမစ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ (၁၉) ရက္ေန႔ ေနသူရိန္ အစည္းေဝးတြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပသည့္ အေရွ႕အေနာက္အသင္း (East and West Association) မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ စက္တင္ဘာ (၄) ရက္ေန႔တြင္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွဆုိင္ရာ စစ္ေသနာပတိျဖစ္ေသာ ေလာ့ေမာင္ဘက္တန္ႏွင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ဆက္လက္ တည္တန္႔ေရးအတြက္ သခင္သန္းထြန္း၊ ဗုိလ္လကၤ်ာ၊ ဗုိလ္ေနဝင္း၊ ဦးဘေဖတုိ႔ႏွင့္အတူ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ (သီဟုိဠ္ကၽြန္း) ကႏၵီၿမဳိ႕သုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၂) ရက္ေန႔ ေရႊတိဂုံ အလယ္ပစၥယံ၌ က်င္းပေသာ ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ဖဆပလ ညီလာခံတြင္ ဥကၠဌ အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ေမလ (၄) ရက္ေန႔ သခင္ျမ၊ ဟသၤာတဦးျမ၊ ဦးေအာင္စံေဖတုိ႔ႏွင့္အတူ ရန္ကုန္မွ ရခုိင္သုိ႔ ခရီးထြက္ခဲ့ပါတယ္။ မတ္လ (၆) ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ကုတ္သုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ မတ္လ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ကုတ္မွာ သူသည္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ မတ္လ (၁၀) ရက္တြင္ စစ္ေတြ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ မတ္လ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ သူသည္ စစ္ေတြမွာ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ မတ္လ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ စထရင္း ဟုိတယ္လ္၌ အိႏၵိယေခါင္းေဆာင္ ပ႑ိတ္ၾကီး ေနရူးႏွင့္ သုံးနာရီခန္႔ၾကာေအာင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ မတ္လ (၂၈) ရက္ေန႔ ညေန (၄) နာရီတြင္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္အားလုံးကုိ ေလာင္းဝစ္လမ္း အဖြဲ႔ ဌာနခ်ဳပ္ တည္ရာ ေနရာ၌ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ စက္တင္ဘာ (၂၆) ရက္တြင္ ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ ေကာင္စီ၌ ဒုတိယ သဘာပတိအျဖစ္ ရာထူး လက္ခံျပီး အဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔ကုိ ဖြဲ႔ခဲ့ပါတယ္။ ႏုိဝင္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔တြင္ ျမစ္ၾကီးနားရွိ ကခ်င္ တုိင္းရင္းသားစစ္တပ္ကုိ စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ ႏုိဝင္ဘာလ (၁၄) ရက္မွ (၃၀) အထိ အထက္ျမန္မာျပည္သုိ႔ မနားမေန ခရီးဆက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ကယားျပည္နယ္ လႊဳိင္ေကာ္ၿမဳိ႕မွာ က်င္းပေသာ အမ်ဳိးသားပြဲေတာ္သုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ၾကီးၿမဳိ႕ ေညာင္ေရႊေဟာမွာ ေစာ္ဘြားမ်ားႏွင့္ ပထမအၾကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၂) ရက္ေန႔မွာ သခင္ျမ၊ ဦးတင္ထြဋ္တုိ႔ႏွင့္အတူ ျဗိတိသွ်သုိ႔ ျပန္လည္ သြားခဲ့ပါတယ္။ ဇန္နဝါရီလ (၅) ရက္ေန႔ ညေန (၅) နာရီ (၁၀) မိနစ္တြင္ ေဒလီ ေရဒီယုိမွ ဗမာျပည္သုိ႔ ဟူေသာ ညြန္ၾကားခ်က္ မိန္႔ခြန္းကုိ အသံလႊင့္ပါတယ္။ အာရွ ညီညြတ္ေရး ဟူေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ အသံသြင္း မိန္႔ခြန္းကုိလည္း ဇန္နဝါရီလ (၅) ရက္ေန႔ ည (၈) နာရီခြဲတြင္ အသံလႊင့္ခဲ့ပါတယ္။ ဇန္နဝါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ ၿဗိတိသွ် ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တုိ႔ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ လန္ဒန္ၿမဳိ႕ ေဒါင္းနင္းလမ္း အမွတ္ (၁၀) ရွိ ၿဗိတိသွ် ဝန္ၾကီး၏ ေဂဟာတြင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဇန္နဝါရီလ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ဆန္း အက္တလီ စာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ေရးထုိးခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၈) ရက္ေန႔မွာ ၿမဳိ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပေသာ ၿမဳိ႕ေတာ္ဝန္၏ ဧည့္ခံပြဲ၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္

ဤသမုိင္း ဒုတိယပုိင္းကုိ သမုိင္းဆုိင္ရာလင့္မ်ား၊ ဝက္ဆုိဒ္မ်ား၊ စာအုပ္မ်ား၊ PDF ဖုိင္တုိ႔မွ ေပါင္းစပ္ျပီး ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ေရးသားပါသည္။

တကၠသုိလ္ျမတ္မင္း

http://www.venpunnavamsa2.com/

No comments:

Post a Comment

အေမေပးေသာႏွလုံးသား

အေမေပးေသာႏွလုံးသား
ေလညွင္းေလးေတြ သယ္ေဆာင္ေသာ ေဆာင္းလေပ်ာက္ေသာ ေႏြဦးတစ္ညမွာ မဟူရာညေရာင္ႏွင့္ အပူေဆာင္ည အေငြ႕အသက္ေတြက ကမၻာေျမေပၚျပန္႔နွံလုိ႔ လူေတြေတာင္ စိတ္ကူးပ်က္ေသာ ျငီးေငြ႕သံေတြနဲ႔ ေခၽြးေတြကုိယ္စီက်လုိ႔ ေျမခေနေသာ အခ်ိန္မွာ အေမဟာအျပဳံးေတြေ၀ကာ တုိ႔မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ေျပာျပေနသလုိ ေအးျမေသာဆုံးမသံစဥ္ေတြက တုိ႔ဘ၀အတြက္ အေရးၾကီးဆုံးေသာျဖစ္သလုိ ဘယ္အရာနဲ႔မွ မလဲႏုိင္ေသာ အဖုိးတန္ေသာ အရာပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိစဥ္အခါ၀ယ္ အေမေပးေသာႏွလုံးသားအလွပုံျပင္တစ္ပုဒ္က အပူေရာင္ျပန္ေနေသာ ကမၻာေျမေပၚကုိ ေမတၱာေရၾကည္ျဖန္းသလုိ ေအးျမေနပါေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္၀ယ္ အေမေျပာေနေသာပုံျပင္သံစဥ္ေတြကုိ တုိ႔တေတြနားစဥ္ေနခုိက္ အေမဟာ အပူဒဏ္ကုိကာကြယ္ေပးေသယ သီတဂူလမင္းၾကီးပမာ ေအျမေနသလုိ သားသၼီးေလးေတြကလည္း ၾကယ္ကေလးေတြပမာ အေမေပးေသာ ေမတၱာေတြကလႊမ္းျခံဳရ်္ေနပါေတာ့သည္။ ေအာ္....ေလာကၾကီးက ဘယ္လုိပင္ပူေနပါေစ သဘာ၀က ဘယ္လုိပင္ ရာသီဥတုေတြေျပာင္းလြဲေနပါေစ ေနညေတြ ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အရာရာတုိင္းက ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အေမေပးေသာႏွလုံးသားက မေျပာင္းလြဲတာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလာကဓံက ဘယ္လုိပင္ရုိက္ခ်က္ျပင္းပါေစအုန္း အေမေပးေသာႏွလုံးသားက ေအးျမေနျမဲပင္ျဖစ္သည္။ အဲဒါေတြဟာ အေမ့ရဲ႕အနာဂါတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွလုံးသားျဖစ္သလုိ သားသၼီးအတြက္ ဘ၀ေရွ႕ေရးႏ်င့္အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္ပန္တုိင္ဆီသုိ႔ဦးတည္ေနပါသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစဦးေတာ့ ထပ္ရ်္ဆုိဦးအံ......အေမေပးေသာႏွလုံးသားဟူသည္ သားသၼီးတုိ႔၏ အသိစိတ္ဓာတ္လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သလုိ ေအာင္ျမင္ေရး လူမႈေရး တုိးတက္ေရး ပညာေရးစသည္ အားလုံးတုိ႔၏ လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သည္ေရးသားရင္း ဆက္လက္ေရးသားပါဦးအံ.............။

အေမ...အေမ

အေမ...အေမ
ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေမြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ ဒုကၡခံခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေကၽြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ အကုန္မ်ားခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုခ်စ္တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ စိတ္ဆင္းရဲခဲ႔ရတယ္..... သားကို သခင္... လင္ကို ဘုရား ဆိုတဲ႔ အေမ.... ကၽြန္ေတာ္႔အတြက္နဲ႔ မ်က္ရည္ေပါက္ၾကီးငယ္က်ခဲ႔ရတယ္... ေလာကမွာ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ျခားေသာအရာေတြမွာဘဲနိမ္႔က်ျခင္နိမ္႔က်မယ္... မိခင္ေမတၱာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ေတာ႔.. တစ္ေလာကလံုးကို ရင္ေကာ႔ေခါင္းေမာ႔ျပီး ရင္ဆိုင္ႏူိင္ခဲ႔တယ္... အဲ႔ဒီလိုဆိုးခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးေမတၱာနဲ႔.. အသက္ဆက္ခဲ႔တာပါ... အဲ႔ဒီလိုမိုက္ခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးကရုဏာနဲ႔.. လူဆက္ျဖစ္ေနခဲ႔တာပါ... ေက်းဇူး အထူးပါေမၾကီးရယ္... အရာရာအားလံုးအတြက္ပါခင္ဗ်ာ..... သားၾကီးဂတိေပးပါတယ္...ေမၾကီး သားအသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး.. ဒီေလာကၾကီးထဲမွာ... ေမၾကီးဘာအေၾကာင္းေၾကာင္႔နဲ႔မွ စိတ္ဒုကၡေတြ ေသာကေဝဒနာေတြ ဘယ္ေသာအခါမွ ထပ္မျဖစ္ေစရပါဘူး...