Friday, May 28, 2010

အေမေန႔ႏွင့္မဟာသမယ အခါေတာ္ေန႔

                                                                 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿမန္မာလူမိ်ဳးေတြဟာ၊ တႏွစ္ပတ္လုံးလအလိုက္ပြဲေတာ္ေတြ က်င္းပေလ့ရွိၾကပါတယ္၊တန္ခူးမွာသၾကၤန္၊ကဆုန္ၾကေတာ့ေညာင္ေရသြန္း
ေဟာ..အခုနယုန္ၾကၿပန္ေတာ့..မဟာသမယသုတ္ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲ။တခ်ိ႕လ
ႏွင့္တခ်ိဳ႕ပြဲေတာ္ေတြက..ၿမန္မာ့ရိုးရာဓေလ့ပြဲေတာ္..တခ်ိဳ႕ကဘာသာေရးပြဲ၊

အခုက်င္းပတဲ့ပြဲကေတာ့ဘာသာေရးပြဲေတာ္စစ္စစ္၊ဗုဒၶဘာသာပြဲေတာ္ေပါ့ဗ်ာ၊

မဟာဆိုတာက၊ၾကီးၿမတ္ၿခင္း၊ၾကီးက်ယ္ၿခင္း၊ထူးၿမတ္ၿခင္းတဲ့၊ သမယ၊ဆိုတာက

ေတာ့၊အခါကာလ၊အခ်ိန္တဲ့၊ ဒီေတာ့ကား..မဟာသမယ၊ၾကီးက်ယ္ ထူးၿမတ္တဲ့
အခ်ိန္ကာလေပါ့ဗ်ာ၊ဒီနယုန္လၿပည့္ေန႔ဟာ၊ထူးၿမတ္တဲ့ေန႔လို႔ဆိုလို တာေပါ့ဗ်ာ၊
နယုန္လၿပည့္ေန႔ရဲ့ၾကီးက်ယ္ထူးၿမတ္ပုံ၊မဟာသမယလို႔အမည္တြင္ပုံ၊
မဟာသမယေန႔ၿဖစ္ေပၚလာပုံေတြက၊ဒီလိုဗ်…ဒီလို…

ၿမတ္ဘုရားရွင္လက္ထက္က..ကပိလ၀တ္ၿပည္သားေတြႏွင့္၊ေကာလိ ယၿပည္သား

ေတြၿပႆနာၿဖစ္ၾကသတဲ့၊ ၿဖစ္စကေတာ့ႏွစ္ၿပည္ေထာင္လယ္သ မားေတြပါ၊
သိၾကတဲ့အတိုင္းပဲေလ၊ လယ္သမားေတြၿဖစ္တဲ့ၿပႆနာဆိုမွေတာ့ လယ္ယာေၿမ
ႏွင့္စပ္တဲ့ၿပႆနာေပါ့ဗ်ာ၊လယ္ယာေၿမဆိုတာကလဲ၊လယ္သမား ေတြရဲ့အသက္
ကိုးဗ်၊ဒီေတာ့လဲၿဖစ္ၿပီေပါ့ၿပႆနာ၊၊ၿဖစ္ပုံက၊လယ္ယာေၿမစိုက္ ခ်ိန္မွာေရလိုၾက
သကိုး၊ ေရကလည္း၊ေရာဟိနီၿမစ္ကေနမွရၿပန္၊ ဒီေရာဟိနီၿမစ္ ဆိုတာကလဲ၊ႏွစ္
ၿပည္ေထာင္အလယ္ဗဟိုကေနစီးၿပန္ဆိုေတာ့၊သူအရင္သုံးမည္၊ငါအရင္သုံးမည္၊
ၿဖစ္ကုန္ၾကတာေပါ့၊ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းေတာ့အစဥ္ေၿပပါရဲ့၊ ဒီႏွစ္မွာေတာ့အစဥ္မေၿပ
နိုင္ေတာ့ဘူးေလ၊မိုးကေခါင္တာကိုး၊ဒီႏွစ္လယ္သမားေတြအတြက္ေရကလုံလုံ
ေလာက္ေလာက္မရနိုင္ေတာ့ဘူးကိုး၊ဒီေတာ့လဲၿဖစ္ၿပီေပါ့ၿပႆနာ၊
..အဲ..လယ္သမားေတြၿဖစ္တဲ့ၿပႆနာက၊လယ္သမားေတြတင္မ ၿပီးဘူး၊ႏွစ္ၿပည္
ေထာင္မင္းညီမင္းသားေတြဆီေရာက္ပါေရာ၊ဒီေတာ့လဲၿပႆနာ ကမၿငိမ္းေတာ့ဘူး
ေလ၊ၾကီးသထက္ၾကီးၿပီးႏွစ္ၿပည္ေထာင္စစ္ခင္းရမယ့္အေၿခအေနေရာက္ကေရာပဲ၊
တဖက္ႏွင့္တဖက္အေလ်ွာ့မေပးၾကပဲ၊ေသြးေခ်ာင္းစီးစစ္ ပြဲၾကီးစစ္ခင္းဖို႔စိုင္းၿပင္ၾက
ပါေလေရာ၊

ဒီႏွစ္ၿပည္ေထာင္ဆိုတာကလဲ၊သူစိမ္းေတြမွမဟုတ္ၾကဘဲ၊၀မ္းကြဲညီကို တူရီးေတြေလ၊ၿမတ္ဘုရားရွင္ရဲ့ေဆြမိ်ဳးရင္းၿခာေတြေလ၊ဒီေတာ့ၿမတ္ဘုရားရွင္ ကၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရား၊ေစ့စပ္ေရးတရားေတြေဟာၾကားၾကရေတာ့တာေပါ့၊ ဒီလိုေဟာတဲ့ေနရာမွာ၊ၿမတ္ဘုရားရွင္က၊သာဓကေတြအေနနဲ႔၊
1။ ။၀က္၀ံႏွင့္ရုကၡစိုး၊ရန္ၿငိဳးထားရာကႏွစ္ဦးလုံးပ်က္စီးၾကရပုံ၊
2။ ။အၾကာက္ၾကီးၿပီး၊စဥ္းစားဆင္ၿခင္ေ၀ဘန္မႈမရွိတဲ့။ယုန္တေကာင္စကား

ေၾကာင့္၊ ဥသွ်စ္သီးေၾကြတာကို၊ကမၻာၿပိဳတယ္မွတ္ၿပီေၿပးၾကလို႔၊တိရိစၧာန
ေတဒုကၡေတြ႔ၾကရပုံ၊
3။ ။တဖက္သားကိုအားနည္းတယ္ထင္ၿပီးအထင္ေသးအနိုင္ယူလိုပါကလြယ္
ကူသည့္ကိစၥမဟုတ္၍အထင္မေသးသင့္ေၾကာင္းကို၊အားၾကီးတဲ့ဆင္ေၿပာင္
ၾကီးကိုႏွံစုတ္ငွက အနိဳင္ယူနိုင္ခဲ့သည့္သာဓကရွိပုံ၊
4။ ။ငွက္မ်ားရဲ့အခ်င္းခ်င္းမညီညြတ္မႈေၾကာင့္၊ ငွက္မုဆိုးရဲ့ပိုက္ကြန္မွာငွက္

မ်ားအမိခံ ၾကရပုံ၊
5။ ။သစ္ပင္မ်ားတစုတေ၀းတည္းတည္ရွိေနမႈေၾကာင့္၊ေလဒဏ္မိုးဒဏ္ကိုမၿပိ
မလဲ၊ ၾကံ့ၾကံ့ခံနိုင္ပုံ၊
6။ ။မိမိစိတ္၊မိမိကိုယ္ကိုထိန္းသိမ္းနိဳင္ပါကအရာရာေအာင္ၿမင္နိဳင္ပုံ၊ ဥပမာ(၆)

ရပ္ၿပ ၿပီးတရားေရေအး၊ တိုက္ေၾကြးကာ၊ေစ့စပ္ေရးတရားေဟာၾကားခဲ့ပါ
တယ္၊ဒီေတာ့မွႏွစ္ၿပည္ေထာင္သားေတြဟာ၊အမွန္ၿမင္၊အမွားၿပင္လို႔ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးရခဲ့ၾကပါတယ္၊အဲ..ဒါတင္ကပါရိုးလား…ႏွစ္ၿပည္ေထာင္ကမင္းသားေပါင္း
(၅၀၀)ငါးရာ၊သာသနေဘာင္၀င္ၿပီးတရားအားထုတ္လိုက္တာ၊ရဟႏၱာေတြ
ေတာင္ၿဖစ္ကေရာပဲဗ်၊ စၾကၤာ၀ဠာကနတ္ၿဗဟၼာေတြနဲ႔သတၱ၀ါေတြကလဲလာ ေရာက္တရားနာယူၾကရာကတရားထူးေတြရကေရာပဲဗ်၊အဲဒီေန႔ဟာ.နယုန္လ
ၿပည့္ေန႔ေပါ့ဗ်ာ၊ ဒါေၾကာင့္ထူးၿခားတဲ့ေန႔၊ထူးၿမတ္တဲ့ေန႔၊ၾကီးက်ယ္ၿမင့္ၿမတ္တဲ့
ေန႔၊ မဟာသမယေန႔လို႔ဆိုသေပါ့ဗ်ာ၊

အဲ….ဒီလိုထူးၿခားတဲ့ကိစၥေတြႏွင့္ၿပည့္စုံေနတဲ့နယုန္လၿပည့္ေန႔မွာ…ထပ္ ေလာင္းထူးၿခားေစခဲ့တဲ့အၿဖစ္အပ်က္တခုကေတာ့၊သာသနာေတာ္ကိုအားၿဖည္

ေပးမယ့္ဘိကၡဳနီသာသနာေပၚလာဖို႔စတင္အေၿခပိ်ဳးခဲ့တာပါပဲ...ခင္ဗ်ား
ဤကဲ့သုိ႔ ၀င္ေရာက္လာျခင္းသည္ အေမေက်းဇူးဆပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေလာကၾကီး ေနရာတုိင္းတြင္ မိဘေက်းဇူးရွိေနသည္ဆုိတာ အထင္အရွားပင္ျဖစ္သည္။ မိဘတုိင္းကုိ ေက်းဇူးဆပ္ႏုိင္ေသာ သားေကာင္းသမီးေကာင္းတုိ႔ကုိ အသိျမင္ေစခ်င္ေသာ ဆႏၵျဖင့္ေရးသားအပ္သည္. 

Monday, May 10, 2010

အေမ့ကုိဂုဏ္ျပဳေသာေန႔တစ္ေန႔၏ အေၾကာင္း

ကမၻာေလာကၾကီးက သတ္မွတ္ေပးေသာ အေမေန႔ ေခၚေနေသာေန႔ထက္ သားသၼီးတုိင္း သတ္မွတ္ေသာ အေမေန႔က ျမတ္ႏုိးစရာေကာင္းေသာ အရာပင္ျဖစ္သည္။ သားသမီးေတြ မိဘတုိင္းအေပၚထား တက္ေသာ မြန္ျမတ္ေသာ စိတ္ထားကုိ ျမတ္ႏုိးၾကမွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သလုိ ေလာက ဘယ္လုိပင္ သတ္မွတ္ေပးေသာ အေမေန႔ကုိ အမ်ားလုပ္မွ သိေသာ အရာထက္ သားသၼီးတုိင္းလုပ္ေပးေသာ အရာကုိလုိခ်င္ ၾကသည္ကုိလည္း ထုိေန႔ကုိ ၾကည့္ရ်္သိရွိႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ မည္သည့္အရာမဆုိ ထင္ရွားရွိမွ ေကာင္းသည္ထက္ မိမိကုိယ္တုိင္ခံစား နားလည္တက္လွ်င္ မိမိ မိဘမ်ားကုိ ေက်းဇူးဆပ္တက္ေသာ အသိ စိတ္ဓာတ္ရွိမွသာလွ်င္ ေကာင္းမြန္ျမင့္ျမတ္ပါသည္။ မိဘသည္လည္း ေမြးမိဘ ေကၽြးမိဘ သင္မိဘစသည္မ်ားစြာရွိေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ စဥ္းစားႏုိင္စြမ္းရည္ရွိေသာ ပညာရွင္မ်ားပင္ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ေက်းဇူးတရားတုိ႔ သဘာ၀ဓမၼကုိ ေကာင္းစြာသိေပမည္ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္သည္ပင္ မိဘမ်ား၏ ေက်းဇူးတရားမ်ားကုိ အစဥ္ေအာက္ေမ့ေနသည္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ မည့္ကဲသုိ႔ ဆုိေစဦးေတာ့ သားသၼီးတုိ႔ဘ၀ကုိ တုိးတက္ေစေသာ ေအာင္ျမင္ေစေသာ အဆင့္တန္းရွိေစေသာ ဘ၀ကုိျမင္ေစခ်င္ေသာ မိဘတုိင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္မိဘကဲ့သုိ႔ပင္ျဖစ္ေပသည္။ မည္သူတစ္ဦး တေယာက္က အျမင္မွားေသာ သံသယရွိေစကာမူ အေမဆုိေသာ ေမတၱာရွင္တုိ႔က အျမဲခြင့္လြတ္ေနမည္ပင္ျဖစ္သည္။ သင္လည္း သင့္မိဘကုိ ၾကည့္ရႈႏုိင္ေသာ သားသမီးေကာင္းဟု အျမဲယုံၾကည္မိပါသည္။ ယုံၾကည္သလုိလည္း သင္အတြက္ အေမဟူေသာ ေမတၱာက ၾကဳိဆုိလွ်က္ပင္သည္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ အေမ့ ေမတၱာဟာ မည္သူကမွ ေပးဆပ္ျခင္းငွာမစြမ္းႏုိင္ပါ။ အေမဟူေသာ မိခင္တုိင္းကသာ ေပးစြမ္းႏုိင္ေသာ အရာပင္ျဖစ္သည္ ဟု ထင္ျမင္ေရးသားရင္း အေမ့ ေမတၱာေတြကုိ သဲပြင့္ပမာေလာက္ မဆုိေလာက္ေသာ ေရးသားျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ေရးသားမိပါသည္။         ။
                                                                                                              ပုည(ရာမည)

Thursday, May 6, 2010

မိဘႏွစ္ပါး ထံေတာ္ပါးသုိ႔ သိေစခ်င္သည္


အေမဆုိတာ.....ယုယၾကင္နာ၊ ပီတိျဖာလ်က္
                        လုိတာမေရြး၊ ျဖည့္ဆည္းေပးတယ္။
အေမဆုိတာ....ခ်ဥ္ငန္အစပ္၊ ပယ္ေရွာင္ျဖတ္လုိ႔
                        ေပးဆပ္ေကၽြးေမြး၊ ႏုိးခ်ဳိေကၽြးတယ္။
အေမဆုိတာ....ခ်ိန္တန္ရြယ္ေရာက္ စာတက္ေျမာက္ဖုိ႔
                        ဆုိေငါက္ေခ်ာ့ျမဴး၊ သင္ေပးဖူးတယ္။
အေမဆုိတာ....အရြယ္ကုိေရာက္၊ လူျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔
                        ခ်င့္ေထာင့္ေမွ်ာ္ေတြး၊ စီမံေပးလုိ႔
                         ေနာင္ေရးေအးဖုိ႔ ျဖစ္သတဲ့.........။
အေဖ..........
ေနေရာင္ပူျပင္း၊ ေန႔လည္ခင္းလည္း၊ မျငင္းအလုပ္၊ ဇြဲအားထုတ္လုိ႔ တုန္လွဳပ္မသြား၊ မာန္စိတ္ထားကာ၊ ေန႔စားအလုပ္၊ ရသမွ်ကုတ္လုိ႔ ရွာလုပ္ခဲ့တယ္။
အေဖ.......
စား၀တ္ေနေရး၊ ေငြရွာေပးလုိ႔၊ ေကၽြးေမြးထမ္းရြက္ သားသမီးတြက္ပဲ ငဲ့ကြက္ခဲ့တယ္။
အေဖ..........
ငါ့သား ပင္ပန္း ဘ၀လမ္းမွာ၊ ၾကမ္းတမ္းခက္ေထာ္၊ ၀မ္းေရးေလ်ာ္ဖုိ႔ ခ်င့္ခ်ိန္လုပ္ေကၽြး၊ ေန႔စဥ္ေရးကုိ၊ မေအးစိတ္မွာ၊ ေနရရွာတယ္တဲ့...........
အေဖ..........
မွက္ေက်ာက္တင္ထား၊စံျပရွားတဲ့၊ ေဖ့အားေန႔စဥ္၊ ဂုဏ္ျပဳခ်င္ရ်္၊ စြမ္းအင္ရွိသမွ်၊ ၾကဳိးစားပါမယ့္။


ေကၽြးေမြးသင္လာ၊ မိမာတာႏွင့္၊ ပိတာဖခင္ ေက်းဇူးရွင္တုိ႔၊ သားရင္ႏွလုံး၊ ပီတိထုံးမုိ႔၊ ဦးဆုံးပန္ဆင္၊ ဆုေတာင္းခ်င္သည္၊ ေဘးတြင္ အနႏၱ၊ ကင္းစင္ပါေစသတည္း..............

အေမေပးေသာႏွလုံးသား

အေမေပးေသာႏွလုံးသား
ေလညွင္းေလးေတြ သယ္ေဆာင္ေသာ ေဆာင္းလေပ်ာက္ေသာ ေႏြဦးတစ္ညမွာ မဟူရာညေရာင္ႏွင့္ အပူေဆာင္ည အေငြ႕အသက္ေတြက ကမၻာေျမေပၚျပန္႔နွံလုိ႔ လူေတြေတာင္ စိတ္ကူးပ်က္ေသာ ျငီးေငြ႕သံေတြနဲ႔ ေခၽြးေတြကုိယ္စီက်လုိ႔ ေျမခေနေသာ အခ်ိန္မွာ အေမဟာအျပဳံးေတြေ၀ကာ တုိ႔မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ေျပာျပေနသလုိ ေအးျမေသာဆုံးမသံစဥ္ေတြက တုိ႔ဘ၀အတြက္ အေရးၾကီးဆုံးေသာျဖစ္သလုိ ဘယ္အရာနဲ႔မွ မလဲႏုိင္ေသာ အဖုိးတန္ေသာ အရာပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိစဥ္အခါ၀ယ္ အေမေပးေသာႏွလုံးသားအလွပုံျပင္တစ္ပုဒ္က အပူေရာင္ျပန္ေနေသာ ကမၻာေျမေပၚကုိ ေမတၱာေရၾကည္ျဖန္းသလုိ ေအးျမေနပါေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္၀ယ္ အေမေျပာေနေသာပုံျပင္သံစဥ္ေတြကုိ တုိ႔တေတြနားစဥ္ေနခုိက္ အေမဟာ အပူဒဏ္ကုိကာကြယ္ေပးေသယ သီတဂူလမင္းၾကီးပမာ ေအျမေနသလုိ သားသၼီးေလးေတြကလည္း ၾကယ္ကေလးေတြပမာ အေမေပးေသာ ေမတၱာေတြကလႊမ္းျခံဳရ်္ေနပါေတာ့သည္။ ေအာ္....ေလာကၾကီးက ဘယ္လုိပင္ပူေနပါေစ သဘာ၀က ဘယ္လုိပင္ ရာသီဥတုေတြေျပာင္းလြဲေနပါေစ ေနညေတြ ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အရာရာတုိင္းက ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အေမေပးေသာႏွလုံးသားက မေျပာင္းလြဲတာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလာကဓံက ဘယ္လုိပင္ရုိက္ခ်က္ျပင္းပါေစအုန္း အေမေပးေသာႏွလုံးသားက ေအးျမေနျမဲပင္ျဖစ္သည္။ အဲဒါေတြဟာ အေမ့ရဲ႕အနာဂါတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွလုံးသားျဖစ္သလုိ သားသၼီးအတြက္ ဘ၀ေရွ႕ေရးႏ်င့္အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္ပန္တုိင္ဆီသုိ႔ဦးတည္ေနပါသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစဦးေတာ့ ထပ္ရ်္ဆုိဦးအံ......အေမေပးေသာႏွလုံးသားဟူသည္ သားသၼီးတုိ႔၏ အသိစိတ္ဓာတ္လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သလုိ ေအာင္ျမင္ေရး လူမႈေရး တုိးတက္ေရး ပညာေရးစသည္ အားလုံးတုိ႔၏ လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သည္ေရးသားရင္း ဆက္လက္ေရးသားပါဦးအံ.............။

အေမ...အေမ

အေမ...အေမ
ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေမြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ ဒုကၡခံခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေကၽြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ အကုန္မ်ားခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုခ်စ္တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ စိတ္ဆင္းရဲခဲ႔ရတယ္..... သားကို သခင္... လင္ကို ဘုရား ဆိုတဲ႔ အေမ.... ကၽြန္ေတာ္႔အတြက္နဲ႔ မ်က္ရည္ေပါက္ၾကီးငယ္က်ခဲ႔ရတယ္... ေလာကမွာ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ျခားေသာအရာေတြမွာဘဲနိမ္႔က်ျခင္နိမ္႔က်မယ္... မိခင္ေမတၱာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ေတာ႔.. တစ္ေလာကလံုးကို ရင္ေကာ႔ေခါင္းေမာ႔ျပီး ရင္ဆိုင္ႏူိင္ခဲ႔တယ္... အဲ႔ဒီလိုဆိုးခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးေမတၱာနဲ႔.. အသက္ဆက္ခဲ႔တာပါ... အဲ႔ဒီလိုမိုက္ခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးကရုဏာနဲ႔.. လူဆက္ျဖစ္ေနခဲ႔တာပါ... ေက်းဇူး အထူးပါေမၾကီးရယ္... အရာရာအားလံုးအတြက္ပါခင္ဗ်ာ..... သားၾကီးဂတိေပးပါတယ္...ေမၾကီး သားအသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး.. ဒီေလာကၾကီးထဲမွာ... ေမၾကီးဘာအေၾကာင္းေၾကာင္႔နဲ႔မွ စိတ္ဒုကၡေတြ ေသာကေဝဒနာေတြ ဘယ္ေသာအခါမွ ထပ္မျဖစ္ေစရပါဘူး...