Friday, September 20, 2013

ကုရုတုိင္းမွ စာရိတၱမ်ဳိးေစ့ကုရုတုိင္းမွ စာရိတၱမ်ဳိးေစ့


အခ်ိန္ ကာလအားျဖင့္ ညအခါျဖစ္သလုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ စကၠန္႔ပုိင္းေလာက္က မုိးေတြ တဖြဲဖြဲ ရြာသြန္းသြားခဲ့ပါတယ္။ မုိးစဲသြားေသာအခါ ပတ္ဝန္းက်င္ တခုလုံး တိတ္ဆိတ္ေနပါတယ္။ စာေရးသူအေနနဲ႔ ေတာ္သလင္းလျပည့္ ဂရုဓမၼ (သုိ႔မဟုတ္) ကုရုဓမၼ အေၾကာင္းေလး ေရးသားဖုိ႔ရန္ စာအုပ္ အနည္းငယ္ ဖတ္ၾကည့္လုိက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ဂရုဓမၼ (သုိ႔မဟုတ္) ကုရုဓမၼ အေၾကာင္းေလးကုိ စတင္ေရးသားလုိက္ပါတယ္...။

ေတာ္သလင္းလဆုိတာ ဗုဒၶဘာသာေတြ အေနျဖင့္ မွတ္သားစရာ ေကာင္းလြန္းေသာ လျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔အျပင္ ယင္းမာႀကဳိင္သင္း လ ေတာ္သလင္း ဆုိတာ ျမန္မာတုိ႔ ဆုိရုိးျပဳခဲ့ၾကတာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္ မုိးေႏွာင္းကာလျဖစ္သလုိ ေတာ္သလင္း ေနမင္းဟာ ငါး ပုဇြန္ ေသေအာင္ ျပင္းလြန္းပါ တယ္လုိ႔လည္း ဆုိၾကျပန္ပါတယ္...။

ဒါေပမဲ့ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေန႔သည္ ျမန္မာတုိ႔အတြက္ ေန႔ထူး ေန႔ျမတ္ ျဖစ္ပါေပတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ ပါရမီ ဆယ္ပါးတုိ႔တြင္ သီလ ပါရမီႏွင့္ တုိက္ရုိက္ ဆက္စပ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ႔အျပင္ ေရွ႕ျမန္မာ အစဥ္အဆက္က ေတာ္သလင္းလျပည့္ေန႔ကုိ ဂရုဓမၼ အခါေတာ္ေန႔ဟု ဆုိရုိးျပဳၾကပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိစဥ္အခါတုန္းက မထင္မရွား ရဟန္းေတာ္ ႏွစ္ပါး ဟသၤာတေကာင္ကို အေလာင္းအစားနဲ႔ သတ္ဖို႔ ႀကိဳးစား အားထုတ္ၾကပါတယ္။ ထုိ႔ရဟန္းႏွစ္ပါးသည္ ေကာင္းကင္ပ်ံ၀ဲေနတဲ့ ဟသၤာကို ေက်ာက္ခဲျဖင့္ လွမ္းပစ္ေလရာ ေက်ာက္ခဲမွန္၍ ဟသၤာသည္ ေအာ္ဟစ္ျမည္ တမ္းလ်က္ ေျမျပင္က်ေရာက္လ်က္ ေသဆုံးခဲ့ရတယ္။

The story was told in reference to a monk who had killed a wild goose. Two monks bathed in Aciravatī, and while standing on the bank, drying, they saw two geese appear. The monks took a bet as to which should hit the goose in the eye, and one of them threw a stone which pierced one eye and came out of the other. The monk was reported to the Buddha. (Kurudhamma Jataka No-276)

ထုိအေၾကာင္းကို ျမတ္ဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ သိေတာ္မူသျဖင့္ ခ်စ္သားရဟန္း သင္ဟာ သာသနာေတာ္မွာ ရဟန္း၀တ္ေနပါလ်က္ ပါဏာတိပါတကံကုိ ျပဳလုပ္တာ လက္ေဆာ့ ေျခေဆာ့ ရွိလွေခ်ၿပီ...။၊

ဟိုေရွးေရွးတုန္းက ဘုရားအစရွိေသာ သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ ပညာရွိေတြဟာ သာသနာပ ကာလမွာ သတ္ဖို ႔ေနေနသာသာ  သီလတရားေတြကုိ အသက္သမွ် တန္ဖိုးထား၍ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္းကုိ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ အတိတ္ဇာတ္ျဖစ္ေသာ ကုရုဓမၼ ဇာတ္ေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

The Bodhisatta was once born as the son of Dhananjaya, king of the Kurus, and, after his fathers death, reigned in Indapatta. He observed the Kurudhamma - that is to say, the pancasila - as did the queen mother, his queen consort, the viceroy, the chaplain, the kings driver, his charioteer, the treasurer, the keeper of the royal granaries, the palace porter and the courtesan of the city.

ဖခမည္းေတာ္ ဓနဥၨယ မင္းႀကီး နတ္ရြာစံၿပီးေတာ့ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေဂါတမဘုရား အေလာင္းေတာ္သည္ ကုရုတုိင္း ဣႏၵပတၱၿမိဳ႕ေတာ္မွာ မင္းက်င့္ တရားဆယ္ပါးႏွင့္အညီ မင္းျပဳတဲ့ ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ ထီးနန္းစိုးစံခဲ့ပါတယ္။ ထုိအခ်ိန္မွာ ကုရုဓမၼ (တနည္း) ကုရုတုိင္းသားေတြ က်င့္သုံးၾကေသာ တရားဆုိတာ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။

ဇာတက စာေပက်မ္းဂန္လာ ကုရုဓမၼ ဆုိတာ တျခားမဟုတ္ပါဘူး၊ ယေန႔ လူသားတိုင္း ေစာင့္ထိန္းေနၾကတဲ့ ငါးပါးသီလကိုပဲ ကုရုဓမၼ (တနည္းအားျဖင့္) အခ်ိန္ ကာလေတြ ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ေဝါဟာရ ေျပာင္းလြဲ၍ ဂရုဓမၼ ဟု ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ဂရုႏွင့္ ဓမၼ ဆုိတာ ဘာလဲ?

ဂရု - လူတုိင္း တေလးတစား ေစာင့္ထိန္းသင့္ေသာ၊
ဓမၼ - ငါးပါးသီလ တရားမ်ားလို႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ ဘုရားအေလာင္း မင္းျပဳေနခ်ိန္မွစ၍ မင္းက်င့္တရား ဆယ္ပါးနဲ႔ အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေလေတာ့ (The country thus became very prosperous and its people happy.) တုိင္းျပည္မွာ စည္ပင္ ၀ေျပာၿပီး  ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ရွိေနခဲ့တယ္၊ ထုိ႔အျပင္ ဘုရားအေလာင္း ရွင္ဘုရင္ႀကီးဟာ ၿမိဳ႕ရဲ႕ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ၊  ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ေနရာနဲ႔ သူ၏ နန္းေတာ္ တံခါး၀ စသည္ ေနရာ( ၆ ) ခုမွာ အလွဴဒါနကို လွဴဒါန္း ေပးကမ္းခဲ့ပါတယ္၊

ျပည္သူျပည္သားေတြကလည္း ငါးပါးသီလကုိ ေစာင့္ထိန္းခဲ့ၾကတယ္။
ျပည္သူ ျပည္သားထဲမွာ ေအာက္ပါ (၁၁) ေယာက္ကေတာ့ အက်င့္သီလကို အသက္ႏွင့္ လဲၿပီး ထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကသည့္ ပုဂၢဳိလ္ထူးေတြျဖစ္ပါတယ္။

ထုိပုဂိၢဳလ္ေတြကေတာ့ …

၁။ ဘုရားေလာင္း ဘုရင္

၂။ အိမ္ေရွ႕မင္းသား

၃။  မယ္ေတာ္ႀကီး

၄။  မိဖုရားေခါင္

၅။ မင္းအတုိင္ပင္ခံ ပုေရာဟိတ္ ပုဏၰားႀကီး

၆။ ေျမတုိင္းအမတ္ႀကီး

၇။ ရွင္ဘုရင္၏ ရထားထိန္းေတာ္

၈။  တုိင္းျပည္၏ အႀကီးဆုံး ကုန္သည္ႀကီး

၉။ နန္းေတာ္ တံခါးမႈး

၁၀။  တုိင္းျပည္ က်က္သေရေဆာင္ သူေ႒းႀကီး

၁၁။ ျပည့္တန္ဆာမ

အထက္ပါ သူေတာ္ေကာင္းေတြကေတာ့ သီလ၀ႏၱျဖစ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္တြလို႔ ဆုိရမွာပါ၊  ထုိ႔ေနာက္ ကုရုတိုင္းမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ သူေတြဟာ လူတိုင္း ကိုယ္စီ ငါးပါးသီလကို လံုျခံေအာင္ ေစာင့္ထိန္းၾကတဲ့အတြက္ သူတို႕ တိုင္းျပည္မွာ မိုးေလ၀သ မွန္ကန္ျပီး ကပ္ၾကီး သံုးပါး ေဘးက လြတ္ေျမာက္ ေနၾကပါတယ္။ ကုရုတိုင္းမွာ မိုးေလ၀သ ညီညီမွ်မွ် ရြာသြန္းေနခ်ိန္မွာ (In the kingdom of Kalinga there was a drought and consequent scarcity of food. The king, acting on the advice of his ministers, sent brahmins to beg from the Bodhisatta the loan of his state elephant, Anjanavasabha, who was reported to bring rain. The elephant was lent willingly but no rain fell.) ကာလိဂၤ တိုင္းမွာေတာ့ မိုးေခါင္ျပီး ကပ္ၾကီး ၃ပါး ဆိုက္ကပ္ေနလို႕ လူေရာ တိရစၧာန္ေတြပါ ဒုကၡေရာက္ၾကရပါတယ္။ ေရွးမင္းေတြ ထံုးစံအရ မိုးရြာေအာင္ အလွဴေပးျပီး ဘုရင္ကိုယ္တိုင္ ဥပုသ္ေဆာင္ ၀င္ျပီး ဥပုသ္သီလ ေဆာက္တည္ေပမယ့္ မိုးက မရြာဘဲ ေနပါတယ္။

ထုိ႔အျပင္ ထုိဆယ့္တစ္ဦးဟာ ငါးပါးသီလကို ထူးထူးျခားျခား ေစာင့္ၾကတဲ့အတြက္ သူတို႔ထံမွ ငါးပါးသီလကို ေရႊျပားေပၚမွာ ေရးျပီး ေတာင္းလာခဲ့ပါတယ္။ ကုရုဓမၼလို႕ ေခၚတ့ဲ ငါးပါးသီလကို ရွင္ဘုရင္က စျပီး တိုင္းျပည္ တခုလံုး က်င့္သံုး ၾကတဲ့ အခါမွာ မိုးရြာသြန္းျပီး ကာလိဂၤ တတိုင္းလံုး ကပ္ၾကီး ၃ပါးက လြတ္ကင္းျပီး သာယာ ၀ေျပာတဲ့ ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာပါတယ္။

ကုရုတိုင္းမွာ မုိးရြာေနတာဟာ အဥၥန၀ဏၰ ဆင္ေတာ္ၾကီး ရွိလို႔ မိုးရြာတာပဲလို႕ အယူရွိၾကျပီး အဲဒီ ဆင္ၾကီးကို ရရွိေအာင္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ လႊတ္ျပီး ေရႊနဲ႔ လဲပါလို႕ ေတာင္းဆိုပါတယ္။

ဒီေတာ့ ကုရုဘုရင္က စာနာ ေထာက္ထားျပီး သင္တို႕ တိုင္းျပည္မွာ မိုးရြာမယ္ဆိုရင္ ငါ၏ ဆင္ေတာ္ၾကီးကို ေရႊနဲ႕ မလဲဘဲ အခမဲ့ ေမတၲာလက္ေဆာင္ ေပးပါမယ္ ဆိုျပီး ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဆင္ၾကီး ေရာက္ေတာ့လဲ မိုးက မရြာဘဲ ေခါင္ျမဲ ေခါင္ေနပါတယ္။

ဒီေတာ့ မိုးမရြာတာဟာ ဆင္န႕ဲ ဘာမွ မပတ္သက္ဘူး။ (The messengers, therefore, had to visit each one and take down a list of the dhamma. The incidents related by each to the messengers, explaining wherein they had transgressed the dhammas, only served to emphasise how scrupulously they had conducted themselves. The Kalinga king practised the Kurudhamma and rain fell in his country.) သူတို႕ တိုင္းသူျပည္သားေတြ က်င့္သံုးတဲ့ ကုရုဓမၼေၾကာင့္သာ ျဖစ္တယ္လို႔ သေဘာေပါက္ျပီး အဲဒီ တရားကို ေရႊျပားေပၚမွာ ကူးယူခဲ့ရမယ္လို႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ၾကီးမ်ားကို ထပ္မံ ေစလႊတ္ျပန္တယ္။

ေနာက္ဆုံး ေရႊျပားမွာ ေရးသားထားတဲ့ ငါးပါးသီလေတာ္ျမတ္ကုိ ကလိဂၤ တတုိင္းလုံး က်င့္ႀကံ အားထုတ္ၾကလုိ႔ ရာသီဥတု မွန္ကန္ၿပီး သာယာဝေျပာလာခဲ့တာ၊ ကပ္ႀကီး သုံးပါးကုိလည္း ေက်ာ္လႊားႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ထုိ႔ေနာက္ ငါးပါးသီလ ေစာင့္ထိန္းျခင္း၏ အက်ိဳးတရားမ်ားကိုလည္း ဣတိ၀ုတ္ အ႒ကထာႏွင့္ ခုဒၵကပါဌအ႒ကထာတို႔တြင္ အက်ယ္တ၀င့္ ဖြင့္ဆိုထားသည္မွာ မွတ္သားဖြယ္ေကာင္းပါတယ္။

ငါးပါးသီလျမဲသူမွာ စား၀တ္ေနေရး မပူပင္ရ၊ ေသသူအတြက္ ေသာကမေရာက္ရ၊ ေသျပီး ေနာက္လည္း နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရ၏။ သက္တမ္းေစ့ ေနရ၏စေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ခံစားရပါတယ္။

ထို႔အျပင္ ကုရုဓမၼ သုိ႔မဟုတ္ ဂရုဓမၼ အမည္ရွိေသာ ငါးပါးသီလကုိ လူတိုင္းကိုယ္စီ ျမဲၾကပါလွ်င္ မိုးေလ၀သ မွန္ကန္ျခင္းႏွင့္ သယံဇာတ သဘာ၀ပစၥည္းမ်ား ေပါၾကြယ္ႏိုင္သည္။ အမႈအခင္းမ်ားကင္း၍ တရားရံုးမ်ား အခ်ဳပ္ေထာင္မ်ားပင္ ထားစရာမလိုေတာ့သျဖင့္ ယေန႔ ကမၻာသူ ကမၻာသားတို႔ ေတာင့္တေနေသာ ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးႀကီးမွာ ႏိုင္ငံတိုင္း လူသားတိုင္းသာ ငါးပါးသီလ ေစာင့္ထိန္းၾကလွ်င္ မုခ်မေသြ ရရွိႏိုင္ေပမည္။

အားလုံးေသာ သူေတာ္ေကာင္းသည္လည္း ကုရုတုိင္းမွ စာရိတၱမ်ဳိးေစ့ ဟု ေခၚဆုိအပ္ေသာ ကုရုဓမၼ သုိ႔မဟုတ္ ဂရုဓမၼ တနည္းအားျဖင့္ ငါးပါးသီလတုိ႔ ေကာင္းစြာ ေစာင့္ထိန္းႏုိင္ၾကပါေစ လုိ႔ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလ်က္ နိဂုံးခ်ဳပ္လုိက္ပါတယ္။တကၠသုိလ္ျမတ္မင္း 

No comments:

Post a Comment

အေမေပးေသာႏွလုံးသား

အေမေပးေသာႏွလုံးသား
ေလညွင္းေလးေတြ သယ္ေဆာင္ေသာ ေဆာင္းလေပ်ာက္ေသာ ေႏြဦးတစ္ညမွာ မဟူရာညေရာင္ႏွင့္ အပူေဆာင္ည အေငြ႕အသက္ေတြက ကမၻာေျမေပၚျပန္႔နွံလုိ႔ လူေတြေတာင္ စိတ္ကူးပ်က္ေသာ ျငီးေငြ႕သံေတြနဲ႔ ေခၽြးေတြကုိယ္စီက်လုိ႔ ေျမခေနေသာ အခ်ိန္မွာ အေမဟာအျပဳံးေတြေ၀ကာ တုိ႔မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ေျပာျပေနသလုိ ေအးျမေသာဆုံးမသံစဥ္ေတြက တုိ႔ဘ၀အတြက္ အေရးၾကီးဆုံးေသာျဖစ္သလုိ ဘယ္အရာနဲ႔မွ မလဲႏုိင္ေသာ အဖုိးတန္ေသာ အရာပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိစဥ္အခါ၀ယ္ အေမေပးေသာႏွလုံးသားအလွပုံျပင္တစ္ပုဒ္က အပူေရာင္ျပန္ေနေသာ ကမၻာေျမေပၚကုိ ေမတၱာေရၾကည္ျဖန္းသလုိ ေအးျမေနပါေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္၀ယ္ အေမေျပာေနေသာပုံျပင္သံစဥ္ေတြကုိ တုိ႔တေတြနားစဥ္ေနခုိက္ အေမဟာ အပူဒဏ္ကုိကာကြယ္ေပးေသယ သီတဂူလမင္းၾကီးပမာ ေအျမေနသလုိ သားသၼီးေလးေတြကလည္း ၾကယ္ကေလးေတြပမာ အေမေပးေသာ ေမတၱာေတြကလႊမ္းျခံဳရ်္ေနပါေတာ့သည္။ ေအာ္....ေလာကၾကီးက ဘယ္လုိပင္ပူေနပါေစ သဘာ၀က ဘယ္လုိပင္ ရာသီဥတုေတြေျပာင္းလြဲေနပါေစ ေနညေတြ ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အရာရာတုိင္းက ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အေမေပးေသာႏွလုံးသားက မေျပာင္းလြဲတာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလာကဓံက ဘယ္လုိပင္ရုိက္ခ်က္ျပင္းပါေစအုန္း အေမေပးေသာႏွလုံးသားက ေအးျမေနျမဲပင္ျဖစ္သည္။ အဲဒါေတြဟာ အေမ့ရဲ႕အနာဂါတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွလုံးသားျဖစ္သလုိ သားသၼီးအတြက္ ဘ၀ေရွ႕ေရးႏ်င့္အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္ပန္တုိင္ဆီသုိ႔ဦးတည္ေနပါသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစဦးေတာ့ ထပ္ရ်္ဆုိဦးအံ......အေမေပးေသာႏွလုံးသားဟူသည္ သားသၼီးတုိ႔၏ အသိစိတ္ဓာတ္လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သလုိ ေအာင္ျမင္ေရး လူမႈေရး တုိးတက္ေရး ပညာေရးစသည္ အားလုံးတုိ႔၏ လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သည္ေရးသားရင္း ဆက္လက္ေရးသားပါဦးအံ.............။

အေမ...အေမ

အေမ...အေမ
ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေမြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ ဒုကၡခံခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေကၽြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ အကုန္မ်ားခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုခ်စ္တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ စိတ္ဆင္းရဲခဲ႔ရတယ္..... သားကို သခင္... လင္ကို ဘုရား ဆိုတဲ႔ အေမ.... ကၽြန္ေတာ္႔အတြက္နဲ႔ မ်က္ရည္ေပါက္ၾကီးငယ္က်ခဲ႔ရတယ္... ေလာကမွာ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ျခားေသာအရာေတြမွာဘဲနိမ္႔က်ျခင္နိမ္႔က်မယ္... မိခင္ေမတၱာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ေတာ႔.. တစ္ေလာကလံုးကို ရင္ေကာ႔ေခါင္းေမာ႔ျပီး ရင္ဆိုင္ႏူိင္ခဲ႔တယ္... အဲ႔ဒီလိုဆိုးခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးေမတၱာနဲ႔.. အသက္ဆက္ခဲ႔တာပါ... အဲ႔ဒီလိုမိုက္ခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးကရုဏာနဲ႔.. လူဆက္ျဖစ္ေနခဲ႔တာပါ... ေက်းဇူး အထူးပါေမၾကီးရယ္... အရာရာအားလံုးအတြက္ပါခင္ဗ်ာ..... သားၾကီးဂတိေပးပါတယ္...ေမၾကီး သားအသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး.. ဒီေလာကၾကီးထဲမွာ... ေမၾကီးဘာအေၾကာင္းေၾကာင္႔နဲ႔မွ စိတ္ဒုကၡေတြ ေသာကေဝဒနာေတြ ဘယ္ေသာအခါမွ ထပ္မျဖစ္ေစရပါဘူး...