Saturday, June 22, 2013

လျပည့္နယုန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဂုဏ္


 

လျပည့္နယုန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဂုဏ္

 
ဒီေန႔ဟာ (Great Occasion and Great Noble Day) ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္တဲ့ (The Full_Moon Day Of Nayone) နယုန္လျပည့္ မဟာသမယအခါေတာ္ေန႔ဟု ေခၚႏုိင္သလုိ Poswan-Day ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ပုခတ္တြင္းမွာ ေမြးဖြားၾကကုန္ေသာ (We were born in the cradle of Buddhism and Buddha) ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔အတြက္ တကယ္ထူးျမတ္ေသာ ေန႔ျဖစ္သည္။

နယုန္လျပည့္ေရာက္တုိင္းလည္း ျမန္မာျပည္မွာရွိၾကတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ သူေတာ္စဥ္ေတြက မဟာသမယအခါေတာ္ေန႔ က်င္းပၾကသလုိ သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွာလည္း Poswan-Day လုိ႔ဆုိျပီး မဟာသမယအခါေတာ္ေန႔ကုိ က်င္းပၾကပါတယ္။

ထုိ႔အျပင္ အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏုိင္ငံမွာပါ မဟာသမယအခါေတာ္ေန႔ကုိ က်င္းပၾကမည္လုိ႔ ယူဆရသလုိ အျခားအျခားေသာ ေထရဝါဒ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္တဲ့ လာအုိ၊ ကေမၻာဒီယား၊ စသည္ ေထရဝါဒႏုိင္ငံမ်ားက မဟာသမယအခါေတာ္ေန႔ကုိ က်င္းပၾကပါတယ္။

ဒီလုိ မဟာသမယေန႔ထူး ေန႔ျမတ္ကုိ က်င္းပျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ (The Great Beautiful wholesome Deed) မဟာကုသုိလ္ၾကီးပင္ျဖစ္သည္။ ထုိကုသုိလ္သည္ လက္ေတြ႔ဘဝတြင္ ေနထုိင္ၾကသည့္ လူသားမ်ားအတြက္ ပီတိသုခ ခ်မ္းသာကုိ လက္ေတြ႔လက္ငင္း ရရွိေစပါတယ္။ တစ္ခါတရံ လူ႔ဘဝ ေနထုိင္ၾကတဲ့အခုိက္အတန္႔ တစ္ခါတရံ လူပင္ပန္း စိတ္ပင္ပန္းသလုိ (Physical-Tiredness and Metal-Tiredness) စိတ္ေမာနဲ႔ လူဘဝကုိ ျဖတ္သန္းၾကရပါတယ္။

အဲဒီလုိ အခါမ်ဳိးမွာ (physical-Tiredness and Metal-Tiredness) စိတ္ပင္ပန္းမႈ ကိုယ္ပင္ပန္းမႈေတြကုိ သက္သာေစေသာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ (Dhamma medicines) တရားေဆးတုိ႔ျဖင့္ ပီတိသုခ ခ်မ္းသာကုိ တနည္းေျပာရလွ်င္ (Happiness of Dhamma) ဓမၼခ်မ္းသာကုိ လက္ငင္းခ်က္ခ်င္း ေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ (Religious) ဘာသာတရားတုိင္းသည္ ေကာင္းက်ဳိးကုိသာ လုိလားၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ (Religious) ဘာသာတရားသည္ လူသားတုိင္းအတြက္ (Peace and Harmony) ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အသြင္ေဆာင္သလုိ ဗုဒၶဘာသာ၏ တရားေတာ္မ်ားသည္လည္း ဤကဲသုိ႔ေသာ (Peace and Harmony) အညီအမွ် ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အသြင္ေဆာင္ပါတယ္။

ဒီေန႔လုိ နယုန္လျပည့္ မဟာသမယ အခါေတာ္ေန႔မွာ ဟိုအတိတ္ဆီက ေန႔ရက္ေတြကုိ ျပန္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ေလာက္က ႏွစ္ျပည္ေထာင္မင္းေတြ အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကပိလဝတ္မင္းနဲ႔ ေကာလိယမင္းေတြကုိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရဖုိ႔အတြက္ တရားေရေအး တုိက္ေၾကြးခဲ့တာကုိ ၾကည့္၍ ေရာဟိဏီျမစ္ကုိ အေၾကာင္းျပဳျပီး ေတာင္သူ လယ္သမားႏွစ္ဦးကစ၍ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ စစ္ျဖစ္ေတာ့မည့္ ကပိလဝတ္ မင္းသားနဲ႔ ေကာလိယမင္းသားတုိ႔ကုိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရဖူးပါလားဆုိတာ သိရွိၾကသျဖင့္ ယေန႔ေခတ္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္တုိ႔သည္ Apply လုပ္ျပီး က်င့္သုံးသင့္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိေတာ့ လက္ေတြ႔က်က် က်င့္သုံးလွ်င္ တကယ္က်င့္သူတုိ႔အတြက္ တကယ္ပင္ အက်ဳိးရွိေသာ တရားေတာ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အသြင္ေဆာင္ေသာ ဘာသာတရားအေပၚမွာ လူသားအားလုံးတုိ႔ လက္တြဲျပီး မတူတာကုိ အသာထားလုိ႔ အမ်ား အက်ဳိးကုိ ပရဟိတ စိတ္ဓာတ္တုိ႔ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ျခင္းက ပုိမုိျမင့္ျမတ္ေသာ ဘာသာတရားျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

အျခားေသာ နည္းလမ္းသည္ ကုိယ္ ကိုယ္တုိင္ က်င့္သုံးမွ ရႏုိင္မည့္ တရားေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ ျမတ္ဗုဒၶသည္ (When the one who practice Dhamma, the Dhamma protect him) (ဓေမၼာ ဟေဝ ရကၡတိ ဓမၼာစာရီ) လုိ႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ကုိယ္က်င့္ သီလ အာစာရ ေကာင္းေအာင္ က်င့္သုံးေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ထုိသူ က်င့္သုံးေသာ ကုိယ္က်င့္ သီလ အာစာရက သူကုိ အစဥ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္ လုိ႔ ျမတ္ဗုဒၶက ေဟာ ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ လက္ေတြ႔က်ေသာ ဒီတရားဓမၼာကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ လူသားတုိင္းသည္ ကုိယ္ ကုိယ္တုိင္က်င့္မွ ရသည့္တရားပင္ျဖစ္သည္။ ဘယ္လူမ်ဳိး၊ ဘယ္ဘာသာ၊ ဘယ္အသားေရာင္၊ အဘယ္မည္ေသာ ဇာတ္၊ ဘယ္သုိ႔ေသာ ခ်မ္းသာတဲ့သူ၊ ဘယ္သုိ႔ေသာ ဆင္းရဲတဲ့သူမွ ရႏုိင္ေသာ တရားမဟုတ္ပါဘူးလုိ႔ ျမတ္ဗုဒၶက မေဟာၾကားခဲ့ပါဘူး။

အျခားတဖက္မွာလည္း ျမတ္ဗုဒၶက (Wholesome deed will be supporting to the way of happiness and to reach the way of the realization of Nibbana) (ဓေမၼာ သုစိေဏၰာ သုခမာဝဟတိ) ေကာင္းမြန္စြာေသာ တရားသည္ ခ်မ္းသာသုခကုိ ေဆာင္ယူလာလိမ့္မယ္ လုိ႔ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

ဒါဆုိရင္ ကုိယ္ ကုိယ္တုိင္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ က်င့္သုံးသည့္ တရားသည္ ခ်မ္းသာသုခကုိ တကယ္ ပုိ႔ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဘယ္ေနရာမွာ၊ ဘယ္အလုပ္ကုိ လုပ္လုပ္၊ ဘယ္သုိ႔ေသာ ေကာင္းက်ဳိးကုိ ျပဳလုပ္ ျပဳလုပ္ စသည္ကုိ ျပဳလုပ္သည့္ အက်ဳိးတရားက တန္ျပန္ အက်ဳိးေပးဖုိ႔ အေႏွးအျမန္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ္ ကုိယ္တုိင္ က်င့္သုံးဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ကုိယ္က မက်င့္သုံးဖူးဆုိရင္ေတာ့ အက်ဳိးေပးမည္ မဟုတ္ပါဘူး။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီေန႔လုိ (Great Occasion and Great noble day) ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္တဲ့ မဟာသမယ (The full-moon day of Nayone) နယုန္လျပည့္ေန႔မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အသြင္ေဆာင္ေသာ တရားေတာ္ကုိ ၾကည့္၍ေသာ္၄င္း၊ သုိ႔မဟုတ္ မဟာသမယသုတ္ေတာ္ကုိလည္း အထူးအားျဖင့္ ျမတ္ဗုဒၶက ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တာ ျဖစ္ပါ တယ္။

ဒါေတြကုိ ဆုိင္ရာ ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္မွာ၊ တရားေရးရာ တရားထုိင္တဲ့အခါ၊ လုိအပ္သလုိ မိမိတုိ႔ ႏွစ္သက္ေသာ နည္းလမ္းတုိ႔ျဖင့္ ေအာင္ျမင္တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါေစ လုိ႔ ေျပာၾကားရင္း မဟာသမယေန႔ကုိ ဂုဏ္ျပဳလုိက္ပါတယ္။Today is a Reader but Tomorrow will become a Famous.
 
 
တကၠသုိလ္ျမတ္မင္း
 
 
http://www.venpunnavamsa2.com

No comments:

Post a Comment

အေမေပးေသာႏွလုံးသား

အေမေပးေသာႏွလုံးသား
ေလညွင္းေလးေတြ သယ္ေဆာင္ေသာ ေဆာင္းလေပ်ာက္ေသာ ေႏြဦးတစ္ညမွာ မဟူရာညေရာင္ႏွင့္ အပူေဆာင္ည အေငြ႕အသက္ေတြက ကမၻာေျမေပၚျပန္႔နွံလုိ႔ လူေတြေတာင္ စိတ္ကူးပ်က္ေသာ ျငီးေငြ႕သံေတြနဲ႔ ေခၽြးေတြကုိယ္စီက်လုိ႔ ေျမခေနေသာ အခ်ိန္မွာ အေမဟာအျပဳံးေတြေ၀ကာ တုိ႔မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ေျပာျပေနသလုိ ေအးျမေသာဆုံးမသံစဥ္ေတြက တုိ႔ဘ၀အတြက္ အေရးၾကီးဆုံးေသာျဖစ္သလုိ ဘယ္အရာနဲ႔မွ မလဲႏုိင္ေသာ အဖုိးတန္ေသာ အရာပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိစဥ္အခါ၀ယ္ အေမေပးေသာႏွလုံးသားအလွပုံျပင္တစ္ပုဒ္က အပူေရာင္ျပန္ေနေသာ ကမၻာေျမေပၚကုိ ေမတၱာေရၾကည္ျဖန္းသလုိ ေအးျမေနပါေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္၀ယ္ အေမေျပာေနေသာပုံျပင္သံစဥ္ေတြကုိ တုိ႔တေတြနားစဥ္ေနခုိက္ အေမဟာ အပူဒဏ္ကုိကာကြယ္ေပးေသယ သီတဂူလမင္းၾကီးပမာ ေအျမေနသလုိ သားသၼီးေလးေတြကလည္း ၾကယ္ကေလးေတြပမာ အေမေပးေသာ ေမတၱာေတြကလႊမ္းျခံဳရ်္ေနပါေတာ့သည္။ ေအာ္....ေလာကၾကီးက ဘယ္လုိပင္ပူေနပါေစ သဘာ၀က ဘယ္လုိပင္ ရာသီဥတုေတြေျပာင္းလြဲေနပါေစ ေနညေတြ ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အရာရာတုိင္းက ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အေမေပးေသာႏွလုံးသားက မေျပာင္းလြဲတာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလာကဓံက ဘယ္လုိပင္ရုိက္ခ်က္ျပင္းပါေစအုန္း အေမေပးေသာႏွလုံးသားက ေအးျမေနျမဲပင္ျဖစ္သည္။ အဲဒါေတြဟာ အေမ့ရဲ႕အနာဂါတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွလုံးသားျဖစ္သလုိ သားသၼီးအတြက္ ဘ၀ေရွ႕ေရးႏ်င့္အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္ပန္တုိင္ဆီသုိ႔ဦးတည္ေနပါသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစဦးေတာ့ ထပ္ရ်္ဆုိဦးအံ......အေမေပးေသာႏွလုံးသားဟူသည္ သားသၼီးတုိ႔၏ အသိစိတ္ဓာတ္လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သလုိ ေအာင္ျမင္ေရး လူမႈေရး တုိးတက္ေရး ပညာေရးစသည္ အားလုံးတုိ႔၏ လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သည္ေရးသားရင္း ဆက္လက္ေရးသားပါဦးအံ.............။

အေမ...အေမ

အေမ...အေမ
ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေမြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ ဒုကၡခံခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေကၽြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ အကုန္မ်ားခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုခ်စ္တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ စိတ္ဆင္းရဲခဲ႔ရတယ္..... သားကို သခင္... လင္ကို ဘုရား ဆိုတဲ႔ အေမ.... ကၽြန္ေတာ္႔အတြက္နဲ႔ မ်က္ရည္ေပါက္ၾကီးငယ္က်ခဲ႔ရတယ္... ေလာကမွာ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ျခားေသာအရာေတြမွာဘဲနိမ္႔က်ျခင္နိမ္႔က်မယ္... မိခင္ေမတၱာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ေတာ႔.. တစ္ေလာကလံုးကို ရင္ေကာ႔ေခါင္းေမာ႔ျပီး ရင္ဆိုင္ႏူိင္ခဲ႔တယ္... အဲ႔ဒီလိုဆိုးခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးေမတၱာနဲ႔.. အသက္ဆက္ခဲ႔တာပါ... အဲ႔ဒီလိုမိုက္ခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးကရုဏာနဲ႔.. လူဆက္ျဖစ္ေနခဲ႔တာပါ... ေက်းဇူး အထူးပါေမၾကီးရယ္... အရာရာအားလံုးအတြက္ပါခင္ဗ်ာ..... သားၾကီးဂတိေပးပါတယ္...ေမၾကီး သားအသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး.. ဒီေလာကၾကီးထဲမွာ... ေမၾကီးဘာအေၾကာင္းေၾကာင္႔နဲ႔မွ စိတ္ဒုကၡေတြ ေသာကေဝဒနာေတြ ဘယ္ေသာအခါမွ ထပ္မျဖစ္ေစရပါဘူး...