Monday, April 26, 2010

ေက်းဇူးတရားႏွင့္ေက်းဇူးရွင္တုိ႔အေၾကာင္း

လူသားတေယာက္၏ မေမ့ႏုိင္ေသာ အရာေတြထဲမွာ ဘုရား တရား သံဃာ မိဘဆရာ သူေတာ္ေကာင္း ႏွင့္ ခင္ပြန္းၾကီး အားလုံးတုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။  ထုိအရာေတြထဲတြင္ မိဘႏွစ္ပါးသည္ မိမိတုိ႔ ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀မွ စရ်္ သြန္သင္ဆုံးမေပးေသာ လက္ဦးဆရာလည္း ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ မိမိတုိ႔ဘ၀ လမ္းညြန္လည္းျဖစ္သည္။ ထုိအရာေတြသည္ မိမိတုိ႔ဘ၀၏ ေက်းဇူးရွင္ပင္ျဖစ္သည္။ မိဘတုိင္း ျမတ္ႏုိးတက္ေသာ ေမတၱာေရစဥ္သည္ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ အတိုင္းအတာ ပမာဏ ဟူသည္ မရွိေခ်။ ထုိ႔အျပင္ မည္သူ တစ္ဦးတေယာက္မွ် တားျမစ္ေသာ္လည္း တားျမစ္ျခင္းငွာ မစြမ္းႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္ရ်္ တဦးတေယာက္က တားဆီးလာလွ်င္လည္း မိဘႏွစ္ပါးတုိ႔က မိမိတုိ႔ သားသၼီး ရတနာ အေပၚ မပ်က္စီးေသာ ေမတၱာမ်ဳိးျဖစ္ ျမတ္ႏုိးေနျမဲပင္ျဖစ္သည္။ အကယ္ရ်္သာ တဦးတေယာက္က သုတလည္းၾကြယ္ ဗဟုသုတၾကြယ္၀ရ်္ ပညာရွင္ျဖစ္ေပကား ေျပာစရာ မလုိအပ္ေသာ အသိတရားတုိ႔ျဖင့္ ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာေဖာ္ညြန္ျပ ဆုိဆုံးမ ထားေသာ မိဘေမတၱာ အေၾကာင္းကုိ သိမည္ထင္ပါသည္။ ပုိရ်္ထူးသည္မွာ ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာေဖာ္ ညြန္ျပထားေသာ ပါဠိေတာ္ တစ္ပုဒ္ရွိေပသည္။ ထုိအရာသည္ကား....... မာေနတိတီ မာတာ ဟူရ်္၄င္း မာေနတိ ကၠတိအေတၳတိ ဟဒယႆ သမံ ကတြာ ဘ၀ႆ သမံ ကတြာ အာယုႆ သမံ ကတြာပိ မာတာ ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ မိမိတုိ႔ဘ၀ ဘယ္လုိပင္ျဖစ္ပါေစ အေမ အေဖတုိ႔က ျမတ္ႏုိးၾကသလုိ အသက္ႏွင့္ရင္းျပီး ဘ၀ႏွင့္ရင္းျပီး ႏွလုံးသားႏွင္းရင္းျပီး ျမတ္ႏုိးတက္ေသာေၾကာင့္ မိဘလုိ႔ေခၚပါသည္။ ထုိအျပင္ မိဘႏွစ္ပါးမွ မဟုတ္ေသးေသာ္လည္း မိဘႏွစ္ပါး ပမာကဲ့သုိ႔ ျမတ္ႏုိးတက္သလုိ အသက္ႏွင့္ရင္းျပီး ဘ၀ႏွင့္ရင္းျပီး ႏွလုံးသားႏွင့္ရင္းျပီး ျမတ္ႏုိးတက္ေသာ မိဘႏွစ္ပါးကုိလည္း မိဘႏွစ္ပါးဟူရ်္ ေခၚအပ္၏လုိ႔ ျမတ္ဗုဒၶက ေဟာေဖာ္ညြန္ျပခဲ့သည္မွာ အထင္အရွားပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာကား နကုလပိတာ နကုလမာတာ တုိ႔၏ ဇာတကထဲတြင္ ျမတ္ဗုဒၶအား သားအရင္းပမာ ျမတ္ႏုိးတက္ပုံကုိ သိရွိႏိုင္ပါသည္။ က်္ကား ထင္ရွားေသာ ရွားပါးရွာက်န္ျပီး ျမတ္ႏုိးတက္ေသာ ဥပမာပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘ၀မွာ အလုိအပ္ဆုံးတရားသည္ မိမိတုိ႔ အေပၚတြင္ ေက်းဇူးတရားရွိေသာသူႏွင့္ ေက်းဇူးရွင္တုိ႔၏ အေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ မည္သု႔ိပင္ အျမင့္သုိ႔ ေရာက္ပါေစအုန္း ထုိအရာေတြကုိ မေမ့သင့္ေသာ အရာေတြပင္ျဖစ္သည္။ တခါတရံ သူတစ္ပါးထက္ မိမိကုိယ္တုိင္ပင္ေမ့တက္ပါသည္။ ထုိအရာကုိပင္ ဘ၀ေမ့ေၾကာင္း တရားဟုေခၚသည္။ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ဘ၀ကုိေရာက္ပါေစ ေက်းဇူးတရားရွိသူႏွင့္ ေက်းဇူးရွင္တုိ႔အေၾကာင္း မေမ့ေသာ သတိတရားျဖစ္ ဘ၀ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ရပ္တည္ႏုိင္ပါေစ ဟု ေရးသားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္သည္။

                                                                                                    ပုည(ရာမည)

Sunday, April 18, 2010

အေမရဲ႕ သမာဓိအိမ္ရာက ေမတၱာတရား

အေမရဲ႕ ထာ၀ရသစၥာျဖစ္ေသာ သမာဓိအိမ္ရာက ေမတၱာတရားက တုိ႔တေတြအတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ ေနရာေလးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အေမေမတၱာေတြကုိ ခံစားတက္တဲ့လူသားတုိင္းမွ သာလွ်င္ အေမေတြရဲ႕ တန္ဘုိးကုိ နားလည္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အေမေမတၱာနဲ႔ မရင္းႏွီးေသးေသာ ပုဂၢဳိလ္တုိ႔က မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ မိခင္ေတြကုိ မိဘေမတၱာလုိ႔မေခၚႏုိင္ပဲ အေတြးလဲြမွား ခံစားခ်က္ေတြနဲ႔ သူတုိ႔ေျပာခ်င္တုိင္း ေျပာၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ အေမတုိင္းက အေမေမတၱာေတြ မသိမ္ေကာသြားတာ သဘာ၀ဓမၼက လက္ခံေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေမေမတၱာကုိ တန္ဘုိးထားတက္ေသာ လူသားတုိ႔ကုိ ေပါင္းစည္းတက္ေသာ သစၥာႏွင့္ေမတၱာတရားေတြက ၾကိဳဆုိေနပါသည္။ အေမဆုိေသာ ဘ၀ကုိခံစားတက္ရင္ အစားထုိးကိန္းမလုပ္ေသာ ခ်စ္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ တုိ႔တေတြ အေမတုိင္းကုိ ျမတ္ႏုိးၾကပါစုိ႔လုိ႔ေျပာပါရေစ စာေပခ်စ္ေသာ မိတ္ေဆြတုိ႔ေရ........။

အေမအိမ္က ကရုဏာ

အေမအိမ္က ကရုဏာတရားေတြျပည့္ေသာ သာယာစုိျပည္ေသာအိမ္ရာဆိုတာ ကမၻာေလာကၾကီးက မည္သူက မေၾကျငာလည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွလုံးသားက လက္ခံခဲ့တာ အေမသိပါေစ။ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ ေန႔တေန႔ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကုိေရာက္ခဲ့ရင္ ကၽြန္ေတာ္ အေမဆီ ေရာက္ေအာင္ျပန္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ျပီသားကုိလည္း အေမ တေယာက္သိပါေစ။ ထုိ႔အျပင္ အေမ ေမတၱာကုိ အျမဲ ကၽြန္ေတာ္ရင္မွာ စီးဆင္းေနသည္ကုိ အေမ ကၽြန္ေတာ္ကုိသိေစျခင္းပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ နာခံျမဲျဖစ္ေသာ အေမ့ရဲ႕ဆုံးမသံေတြ ကၽြန္ေတာ္ႏွလုံးသား၀ယ္ ေက်ာက္စာတင္သကဲ့သုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။ အေမ အျမဲေျပာေနေသာ ဆုံးမသံေတြက ကၽြန္ေတာ္ဘ၀ကုိ ခြန္းအားေတြျဖစ္ပါသည္။ အေမကပင္ ကၽြန္ေတာ္ဘ၀ကုိ ေအာင္ျမင္ေစသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ အေမဆုိေသာ ဂုဏ္ေတြက ကၽြန္ေတာ္ဘ၀ကုိ လႊမ္းမုိးေပးခဲ့တာ အေမျဖစ္သူ သိပါေစေတာ့ အေမ...................။

အေမရဲ႕အလွဴ သာဓုသံ

အေမျပဳလုပ္ေနေသာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမဂၤလာကုိ သာဓုသံေအာင္နိမိတ္ျဖင့္ ေကာင္းခ်ီးေထာပနာျပဳပါရေစ အေမ........................................။       
ဗုဒၶဘာသာမိဘတုိင္းက သားသၼီးအေပၚမွာထားေသာေမတၱာေတြက ပုိရ်္ထင္ရွားပါသည္။ ဥပမာေျပာရလွ်င္........ 
တုိ႔တေတြ ငယ္စဥ္ေတာင္ၾကီး ကေလးဘ၀က အေမက စတင္ကာ ဆရာတစ္ဆူအေနနဲ႔ ကမၻာမွာရွားပါးေသာ အနစ္နာ ေစတနာ ၀ါသနာေတြႏွင့္ တုိ႔တေတြကုိ ဘုရားရွိခုိးတက္ေအာင္ ဘုန္းၾကီးေတြ သံဃာေတြကုိ ရုိေသတက္ေအာင္ မိဘေတြကုိ ျမတ္ႏုိးတက္ေအာင္ ဆရာသမားေတြကုိ တန္ဘုိးထားတက္ေအာင္ စသည္ေတြကုိ သင္ၾကားေပးခဲ့တာ အေမႏွင့္အေဖပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိအခ်ိန္ကာလက အေခၚအေ၀ၚ မေခၚတက္ေသးတဲ့ တုိ႔တေတြကုိ အေမက ေခၚတက္လာေအာင္ မစားတက္ေသးတဲ့ အစားကုိ စားတက္လာေအာင္ မ၀တ္တက္ေသးတဲ့ အ၀တ္ကုိ ၀တ္တက္လာေအာင္ မဆင္တက္ေသးတဲ့ သဘာ၀အလွကုိ ဆင္တက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တယ္ သင္ၾကားေပးခဲ့လုိ႔ တုိ႔တေတြ သိခဲ့ရတယ္ ၀တ္ခဲ့ရတယ္ ဆင္ခဲ့ရတယ္ ျမင္ခဲ့ရတယ္။ ေနာက္ပုိင္း တုိ႔တေတြ ပညာေတြသင္ခဲ့ရသည္ အထိ အေမႏွင့္အေဖတုိ႔က ဘ၀ကုိ သူရဲေကာင္းၾကီးပမာ ေရွ႕ေဆာင္ကာ လမ္းညြန္ေပးခဲ့တယ္။ ဒါေတြကုိ တုိ႔တေတြ နားလည္လာခဲ့လုိ႔ မိဘတုိင္းကုိ ျမတ္ႏုိးခဲ့တယ္။ အခုလည္း အေမတုိ႔ ျပဳလုပ္ေနေသာ ကုသိုလ္ေတြကုိ တုိ႔တေတြ လုပ္တက္ေအာင္ သာသနာကုိ ၾကည္ညဳိတက္ေအာင္ ေရွ႕ေဆာင္ေနတာ ဗုဒၶဘာသာမိဘတုိင္းေပါ့။ ေအာ္ အေမရယ္ သားတုိ႔ ေမာင္ႏွမတေတြက အေမ ကုသုိလ္ေတြကုိ သာဓုသံ ေအာင္နိမိတ္ျဖင့္ ေကာင္းခ်ီး ေထာပနာျပဳေနတာ အေ၀းက အေမႏွင့္အေဖ သိပါေစေတာ့လုိ႔ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္...........။
                                                                                                    ပုည (ရာမည)

အေမေျပာေသာ ေလာကအလွတရားႏွင့္ အေမတုိ႔ေမတၱာတရား

တစ္ခါက ရြာတစ္ရြာမွာ လုင္ပ်ဳိေလးတေယာက္ရွိတယ္ကြဲ႕ အဲဒီလုင္ပ်ဳိေလးဟာ အလြန္စာေတာ္တာေပါ့ကြယ္ တစ္ေန႔ေသာအခါ လုင္ပ်ဳိေလးဟာ အေမအုိၾကီး အတြက္ လုိအပ္တာေလးေတြ ျမိဳ႕သုိ႔တက္သြား၀ာယ္ကြဲ႕ ဒီလုိနဲ႔ လမ္းခုလပ္ေရာက္ေသာအခါ အေမလုိအပ္ေသာ ပစၥည္းေလးကုိ အမွတ္မထင္ေတြေတာ့ ေကာက္ခါငင္ကာ ၀ယ္ယူရွာတယ္ကြဲ႕ ဒီလုိနဲ႔ လုင္ပ်ဳိေလးဟာ ျမဳိ႕သုိ႔တက္စရာမလုိပဲ ထုိေန႔မွာပဲ ျပန္ေရာက္လာပါတယ္ ဒီလုိနဲ႔ အေမအုိၾကီး သားလုင္ပ်ဳိေလး သိပ္မၾကာပဲ ျပန္ေရာက္လာတာကုိ ၾကည့္ျပီေမးရွာတာေပါ့ကြယ္။ ဒီလုိနဲ႔ လုင္ပ်ဳိေလးက ရုိရုိေသေသ ျပန္ေျဖရွာတယ္ ျပီေတာ့ လုင္ပ်ဳိေလးက အေမကုိေမးရွာတယ္ သားတုိ႔ေရ လုင္ပ်ဳိေလးဟာ တစ္ခါမွ မေမးဘူးေသာ ေမးခြန္းမ်ဳိးကုိ ေမးေသာေၾကာင့္ အေမျဖစ္သူမွာ အံ့ၾသဘနန္းျဖစ္ေနပါသည္။ လုင္ေလးက ေမးတယ္ကြဲ႕ အေမ.......အေမအျမဲေျပာေသာ ေလာကအလွတရားႏွင့္ အေမတုိ႔ေမတၱာတရား ေတြက ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္းေနပါလွ်က္နဲ႔ ဘာေၾကာင့္ သားသမီးတုိင္းမေနႏုိင္တာလဲ အေမ? ေအာ္ သားရယ္
အေမဆုိတာ သားသမီးေတြဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အေမမေျပာလုိေပမဲ့ အေမေမတၱာဟာ ထာ၀ရသားတုိ႔အတြက္ပါကြယ္.........

အဲဒါဟာ အေမ့ရဲ႕ႏွလုံးသားအလွစကားႏွင့္ေမတၱာေတြပါ သားတုိ႔ရယ္...........။ ။

အေမေပးေသာႏွလုံးသား

အေမေပးေသာႏွလုံးသား
ေလညွင္းေလးေတြ သယ္ေဆာင္ေသာ ေဆာင္းလေပ်ာက္ေသာ ေႏြဦးတစ္ညမွာ မဟူရာညေရာင္ႏွင့္ အပူေဆာင္ည အေငြ႕အသက္ေတြက ကမၻာေျမေပၚျပန္႔နွံလုိ႔ လူေတြေတာင္ စိတ္ကူးပ်က္ေသာ ျငီးေငြ႕သံေတြနဲ႔ ေခၽြးေတြကုိယ္စီက်လုိ႔ ေျမခေနေသာ အခ်ိန္မွာ အေမဟာအျပဳံးေတြေ၀ကာ တုိ႔မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ေျပာျပေနသလုိ ေအးျမေသာဆုံးမသံစဥ္ေတြက တုိ႔ဘ၀အတြက္ အေရးၾကီးဆုံးေသာျဖစ္သလုိ ဘယ္အရာနဲ႔မွ မလဲႏုိင္ေသာ အဖုိးတန္ေသာ အရာပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိစဥ္အခါ၀ယ္ အေမေပးေသာႏွလုံးသားအလွပုံျပင္တစ္ပုဒ္က အပူေရာင္ျပန္ေနေသာ ကမၻာေျမေပၚကုိ ေမတၱာေရၾကည္ျဖန္းသလုိ ေအးျမေနပါေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္၀ယ္ အေမေျပာေနေသာပုံျပင္သံစဥ္ေတြကုိ တုိ႔တေတြနားစဥ္ေနခုိက္ အေမဟာ အပူဒဏ္ကုိကာကြယ္ေပးေသယ သီတဂူလမင္းၾကီးပမာ ေအျမေနသလုိ သားသၼီးေလးေတြကလည္း ၾကယ္ကေလးေတြပမာ အေမေပးေသာ ေမတၱာေတြကလႊမ္းျခံဳရ်္ေနပါေတာ့သည္။ ေအာ္....ေလာကၾကီးက ဘယ္လုိပင္ပူေနပါေစ သဘာ၀က ဘယ္လုိပင္ ရာသီဥတုေတြေျပာင္းလြဲေနပါေစ ေနညေတြ ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အရာရာတုိင္းက ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အေမေပးေသာႏွလုံးသားက မေျပာင္းလြဲတာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလာကဓံက ဘယ္လုိပင္ရုိက္ခ်က္ျပင္းပါေစအုန္း အေမေပးေသာႏွလုံးသားက ေအးျမေနျမဲပင္ျဖစ္သည္။ အဲဒါေတြဟာ အေမ့ရဲ႕အနာဂါတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွလုံးသားျဖစ္သလုိ သားသၼီးအတြက္ ဘ၀ေရွ႕ေရးႏ်င့္အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္ပန္တုိင္ဆီသုိ႔ဦးတည္ေနပါသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစဦးေတာ့ ထပ္ရ်္ဆုိဦးအံ......အေမေပးေသာႏွလုံးသားဟူသည္ သားသၼီးတုိ႔၏ အသိစိတ္ဓာတ္လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သလုိ ေအာင္ျမင္ေရး လူမႈေရး တုိးတက္ေရး ပညာေရးစသည္ အားလုံးတုိ႔၏ လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သည္ေရးသားရင္း ဆက္လက္ေရးသားပါဦးအံ.............။

အေမ...အေမ

အေမ...အေမ
ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေမြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ ဒုကၡခံခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေကၽြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ အကုန္မ်ားခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုခ်စ္တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ စိတ္ဆင္းရဲခဲ႔ရတယ္..... သားကို သခင္... လင္ကို ဘုရား ဆိုတဲ႔ အေမ.... ကၽြန္ေတာ္႔အတြက္နဲ႔ မ်က္ရည္ေပါက္ၾကီးငယ္က်ခဲ႔ရတယ္... ေလာကမွာ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ျခားေသာအရာေတြမွာဘဲနိမ္႔က်ျခင္နိမ္႔က်မယ္... မိခင္ေမတၱာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ေတာ႔.. တစ္ေလာကလံုးကို ရင္ေကာ႔ေခါင္းေမာ႔ျပီး ရင္ဆိုင္ႏူိင္ခဲ႔တယ္... အဲ႔ဒီလိုဆိုးခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးေမတၱာနဲ႔.. အသက္ဆက္ခဲ႔တာပါ... အဲ႔ဒီလိုမိုက္ခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးကရုဏာနဲ႔.. လူဆက္ျဖစ္ေနခဲ႔တာပါ... ေက်းဇူး အထူးပါေမၾကီးရယ္... အရာရာအားလံုးအတြက္ပါခင္ဗ်ာ..... သားၾကီးဂတိေပးပါတယ္...ေမၾကီး သားအသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး.. ဒီေလာကၾကီးထဲမွာ... ေမၾကီးဘာအေၾကာင္းေၾကာင္႔နဲ႔မွ စိတ္ဒုကၡေတြ ေသာကေဝဒနာေတြ ဘယ္ေသာအခါမွ ထပ္မျဖစ္ေစရပါဘူး...